Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
IV K 205/83
4 Ds 73/82
RSD 118/82
Sygnatury IPN
IPN Gd 112/14
IPN Gd 59/17

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
05-06-1982
Data zakończenia sprawy
07-03-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna z art. 275 § 2 kk w zw. z art. 25 § 2 kk przeciwko Bogdanowi Skrzypniakowi, Ryszardowi Pazdejowi podejrzanym o to, że dnia 3 maja 1982 r. w Gdańsku wzięli udział w zbiegowisku oraz wraz z innymi jego uczestnikami doprowadzili do zniszczenia, a następnie podpalenia pojazdu marki "Nysa" należącego do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Pazdej Ryszard, ur.: 23-08-1957, imię ojca: Henryk
Zarzut
"...w dniu 3 maja 1982 r. w Gdańsku (...) wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego zamachu na samochód m-ki "Nysa" nr rej. MOP 1826, w ten sposób, że uczestniczył w przewróceniu pojazdu, demolowaniu go, wyrywaniu z niego różnych części, po czym po przepchnięciu w inne miejsce w jego podpaleniu powodując straty w łącznej wysokości 579400 złotych na szkodę Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku oraz rzucał kamieniami w interweniujących funkcjonariuszy MO".
Kwalifikacja
art. 275 § 2 kk w zw. z art. 25 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 07.03.1983 r. na mocy art. 275 § 1 kk, przy zastosowaniu art. 25 § 2 kk i 57 § 1 i § 3 pkt 3 kk skazał Ryszarda Pazdeja na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, dodatkowo sąd obciążył oskarżonego opłatą sądową w wysokości 2400 złotych oraz kosztami postępowania w sprawie.
Skrzypniak Bogdan, ur.: 11-02-1963, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
"...w dniu 3 maja 1982 r. w Gdańsku (...) wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuścili się gwałtownego zamachu na samochód m-ki "Nysa" nr rej. MOP 1826, w ten sposób, że uczestniczył w przewróceniu pojazdu na dach, wyrywaniu różnych części, niszczeniu go, a następnie po przepchnięciu na inne miejsce w jego podpaleniu, powodując straty w łącznej wysokości 579400 złotych na szkodę Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku".
Kwalifikacja
art. 275 § 2 kk w zw. z art. 25 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 07.03.1983 r. na mocy art. 275 § 2 kk, przy zastosowaniu art. 25 § 2 i 57 § 1 i § 3 pkt 2 kk skazał Bogdana Skrzypniaka na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, dodatkowo sąd obciążył oskarżonego opłatą sądową w wysokości 2400 złotych oraz kosztami postępowania w sprawie.

Sędziowie
Dordzik I.
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Ławnik
Mysiakowski M. ((-))
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Ławnik
Strzelecki D. ((-))
Sąd
Sąd Rejonowy - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Drobek Dariusz ((-))
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Drobysz A.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Piętal Leopold ((-))
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Płyszewski Jerzy
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Stefański Piotr
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Szymański Tadeusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Ziarkowski R.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk

 
 
.