Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
4 Ds 70/82
RSD 104/82
Sygnatury IPN
 
IPN Gd 59/15

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
13-05-1982
Data zakończenia sprawy
10-09-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Witoldowi Rosickiemu z art. 282 kk w zw. z art. 1 pkt 1 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. podejrzanemu o to, że dnia 11 maja 1982 r. nalepił ulotkę na murze stołówki studenckiej przy ul. Wita Stwosza w Gdańsku.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Rosicki Witold, ur.: 22-01-1952, imię ojca: Wiesław
Zarzut
"...w dniu 11 maja 1982 r. w Gdańsku nalepił na murze stołówki ulotkę o treści nawołującej do przeciwdziałania prawnemu rozporządzeniu organu państwowego".
Kwalifikacja
art. 282 kk w zw. z art. 1 ust. 1 pkt. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o wykroczenia i przestępstwa w czasie obowiązywania stanu wojennego
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 10.09.1982 r. na mocy art. 11 pkt 1 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Witoldowi Rosickiemu wobec braku dostatecznych dowodów popełnienia przestępstwa.

Sędziowie

Prokuratorzy
Ałaszewski Zbigniew
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Dubrzyński Krzysztof
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Plichtowski Aleksander
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Trzebicki Zdzisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
 
 
.