Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III K 122/82
4 Ds 66/82
RSD 98/82
Sygnatury IPN
IPN Gd 59/13

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
08-05-1982
Data zakończenia sprawy
29-09-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciw Grzegorzowi Mielczarkowi, Waldemarowi Adryanowi oraz Edwardowi Janusowi z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym podejrzanym o to, że dnia 1 maja 1982 r. w Gdańsku kierowali nielegalną manifestacją.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Adryan Waldemar, ur.: 18-09-1958, imię ojca: Józef
Zarzut
"...dnia 1 maja 1982 r. w Gdańsku kierował akcją protestacyjną w nielegalnym pochodzie kilku tysięcy uczestników na trasie Gdańsk-Śródmieście - Gdańsk-Zaspa, pełniąc funkcję >porządkowego<"
Kwalifikacja
art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dnia 29.09.1982 r. na mocy art. 50 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym wymierzył Waldemarowi Adryanowi karę 3 miesięcy aresztu, na jej poczet zaliczył okres tymczasowego aresztowania uznając orzeczoną karę za odbytą w całości. Sąd zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 600 złotych tytułem opłaty sądowej oraz obciążył go kosztami postępowania w sprawie.
Janus Edward, ur.: 29-03-1955, imię ojca: Władysław
Zarzut
"...dnia 1 maja 1982 r. w Gdańsku kierował akcją protestacyjną w nielegalnym pochodzie kilku tysięcy uczestników na trasie Gdańsk-Śródmieście - Gdańsk-Zaspa, pełniąc funkcję >głównego porządkowego<"
Kwalifikacja
art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dnia 29.09.1982 r. na mocy art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym wymierzył Edwardowi Janusowi karę 9 miesięcy aresztu, na jej poczet zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 31 maja do 29 września 1982 r. Sąd zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1800 złotych tytułem opłaty sądowej oraz obciążył go kosztami postępowania w sprawie.
Mielczarek Grzegorz, ur.: 26-09-1957, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"...dnia 1 maja 1982 r. w Gdańsku kierował akcją protestacyjną w nielegalnym pochodzie kilku tysięcy uczestników przez pilotowanie pochodu ze śródmieścia Gdańska do osiedla Gdańsk-Zaspa posługując się motocyklem m-ki "Jawa 350", na którym wiózł nieustaloną kobietę trzymającą w ręku białą flagę z napisem "Solidarność".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dnia 29.09.1982 r. na mocy art. 50 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym wymierzył Grzegorzowi Mielczarkowi karę 3 miesięcy aresztu, na jej poczet zaliczył okres tymczasowego aresztowania uznając orzeczoną karę za odbytą w całości. Sąd zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 600 złotych tytułem opłaty sądowej oraz obciążył go kosztami postępowania w sprawie.

Sędziowie
Górski M.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Klimek H.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Księżny D.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Kaźmierczak Roman
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Rosiński Józef
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Sommer Hubert
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Ziarkowski R.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk

 
 
.