Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III K 400/82
4 Ds 47/82
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 59/8
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
15-03-1982
Data zakończenia sprawy
04-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Czesławowi Kochanowskiemu z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, podejrzanemu o to, że nie odstąpił od działalności związkowej i współorganizował strajk w Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego "Promor" w Gdańsku.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kochanowski Czesław, ur.: 19-07-1939, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że "(...) w okresie od 14 do 16 grudnia 1981 r. w Gdańsku, jako członek Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego "Promor", pomimo wprowadzenia dekretem z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym zawieszenia działalności związków zawodowych, nie przerwał działalności związkowej oraz zorganizował wspólnie z Kazimierzem Masiakiem, Tadeuszem Wyganowskim i innymi osobami nielegalny strajk załogi tegoż przedsiębiorstwa w ten sposób, że zwołali zebranie pracowników, na którym przeprowadzili głosowanie w sprawie przystąpienia załogi do strajku oraz kierowali tymże strajkiem, który trwał do 16 grudnia 1981 r., a nadto pełnił funkcję łącznika pomiędzy KZ NSZZ "Solidarność" a tzw. Ogólnokrajowym Komitetem Strajkowym z siedzibą w Stoczni Gdańskiej im. Lenina".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 04.06.1982 r. na mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, w zw. z art. 10 § 3 kk skazał Czesława Kochanowskiego na karę 1 roku pozbawienia wolności, na mocy art. 73 § 1 i 2 kk i 74 § 1 warunkowo zawieszając wykonanie orzeczonej kary na okres próby wynoszący 2 lata. Sąd na mocy art. 75 § 1 kk w zw. z art. 36 § 2 kk zasądził od oskarżonego karę grzywny w wysokości 10000 złotych, zwolnił go od ponoszenia opłat, zaś kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Łata J.
Sąd
Sąd Rejonowy III Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Ławnik
Nowak M.
Sąd
Sąd Rejonowy III Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Ławnik
Skupna A.
Sąd
Sąd Rejonowy - Gdańsk
Rola
Asesor, Przewodniczący

Prokuratorzy
Chmielecki Kazimierz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk

 
 
.