Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
4 Ds 8/82
 
Sygnatury IPN
 
IPN Gd 58/22
IPN Gd 58/20
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-01-1982
Data zakończenia sprawy
10-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Tomaszowi Moszczakowi z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, podejrzanemu o to, że jako wiceprzewodniczący i rzecznik prasowy Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej im. Lenina, nie odstąpił od działalności związkowej i na terenie w/w stoczni kierował i koordynował akcją strajkową zakładów regionu gdańskiego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Moszczak Tomasz, ur.: 11-09-1948, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
"...w dniach od 13 do 15 grudnia 1981 roku w Gdańsku, jako wiceprzewodniczący i rzecznik prasowy Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina oraz członek Zakładowego Komitetu Strajkowego w tej stoczni i Regionalnego Komitetu Strajkowego, działając wspólnie z innymi osobami objętymi odrębnym postępowaniem, wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia przez Radę Państwa z dniem 13 grudnia 1981 roku na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanu wojennego, przebywając na terenie stoczni nie odstąpił od udziału w działalności związkowej oraz organizował i kierował strajkiem obejmującym wymienioną stocznię i inne zakłady pracy rejonu gdańskiego, przez zorganizowanie komitetów strajkowych, wydawanie bądź wygłaszanie komunikatów, apeli i odezw oraz podejmowanie innych prac organizacyjnych".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gdańsku na wniosek Prokuratury Rejonowej w Gdańsku postanowieniem z dnia 10.02.1982 r. dołączył sprawę Tomasza Moszczaka do postępowania prowadzonego przeciwko Romanowi Pawlickiemu, Krzysztofowi Dowgiałło, Reginie Jung i Alojzemu Szablewskiemu. Nowa sprawa otrzymała sygnaturę 4 Ds 150/81.

Sędziowie

Prokuratorzy
Blaszkowski Rajmund
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
 
 
.