Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
4 Ds 130/81, 4 Ds 139/81
 
Sygnatury IPN
 
IPN Gd 58/16
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
18-12-1981
Data zakończenia sprawy
16-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Romanowi Sieradzkiemu z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, podejrzanemu o to, że w dniach od 14 do 17 grudnia 1981 r. w okresie obowiązywania stanu wojennego kontynuował działalność jako łącznik pomiędzy NSZZ "Solidarność" przy Zakładach Drobiarskich w Żukowie, a Komitetem Zakładowym Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Sieradzki Roman, ur.: 16-08-1954, imię ojca: Jakub
Zarzut
"...w okresie od 14 do 17 grudnia 1981 roku w Żukowie i Gdańsku jako członek NSZZ "Solidarność" przy Zakładach Drobiarskich w Żukowie wiedząc, że działalność tego związku została zawieszona z mocy dekretu Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym podjął się i wykonywał zadania łącznika pomiędzy wspomnianym Komitetem Zakładowym a Strajkowym Komitetem Zakładowym tegoż Związku przy Stoczni Gdańskiej im. Lenina."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku postanowieniem z dnia 16.01.1982 r. na podstawie art. 11 pkt 1, art. 280 § 1 oraz art. 213, 281 § 1, 282 § 1 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Romanowi Sieradzkiemu wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

Sędziowie

Prokuratorzy
Leszkiewicz Krystyna
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Sikora Jarosław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
 
 
.