Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III K 9/82
4 Ds 120/81
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 58/1
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
17-12-1981
Data zakończenia sprawy
19-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Stanisławowi Szordykowskiemu z art. 46 ust. 1 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, podejrzanemu o to, że nie odstąpił od działalności w zawieszonym NSZZ "Solidarność" i brał udział w akcji strajkowej na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina i Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Szordykowski Stanisław, ur.: 13-11-1956, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że "(...) w okresie od 14 do 16 grudnia 1981 r. w Gdańsku, będąc członkiem i etatowym pracownikiem Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność", którego działalność statutowa została zawieszona, nie zaprzestał jej i przebywając na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina i Gdańskiej Stoczni Remontowej brał udział w akcji strajkowej w ten sposób, że roznosił żywność, nadto przy pomocy wózka akumulatorowego stanowiącego własność Gdańskiej Stoczni Remontowej rozwoził materiały w postaci "Serwisu Informacyjnego Nr 2" oraz pisma "Solidarność Nr 32/62" rozdając je następnie uczestnikom strajku".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 19.01.1982 r. na mocy art. 46 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Stanisława Szordykowskiego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 12000 zł grzywny. Sąd na mocy art. 73 § 1 i 2 kk, art. 74 § 1 kk warunkowo zawiesił wykonanie kary na okres 3 lat. Dodatkowo zasądził od oskarżonego opłatę sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 5400 złotych oraz obciążył go kosztami postępowania w sprawie.

Sędziowie
Knobel A.
Sąd
Sąd Rejonowy III Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Ławnik
Kuczorski J.
Sąd
Sąd Rejonowy III Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Piątek M.
Sąd
Sąd Rejonowy III Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Markowski Tadeusz
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Sommer Hubert
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk

 
 
.