Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
4 Ds 123/81
 
Sygnatury IPN
 
IPN Gd 58/3
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
17-12-1981
Data zakończenia sprawy
26-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Krzysztofowi Furmańskiemu, Andrzejowi Kardynałowi, Józefowi Frankiewiczowi, Jerzemu Jeziernemu z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, podejrzanym o to, że w dniach od 13 do 16 grudnia 1981 r. nie odstąpili od działalności w NSZZ "Solidarność" i koordynowali kontakty między Komitetem Zakładowym NSZZ "Solidarność" Budowlanej Spółdzielni Pracy w Sopocie a Komitetem Zakładowym NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Frankiewicz Józef, ur.: 20-01-1928, imię ojca: Maksymilian
Zarzut
"...w okresie od 13 do 16 grudnia 1981 r. w Sopocie nie zaniechał działalności w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym "Solidarność" będąc jego członkiem, mimo iż działalność tego związku została zawieszona na mocy Dekretu Rady Państwa z dnia 13 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, w ten sposób że powierzał Krzysztofowi Furmańskiemu pełnienie funkcji łącznika przez wydanie odpowiedniego upoważnienia między Komitetem Zakładowym NSZZ "Solidarność" przy Budowlanej Spółdzielni Pracy w Sopocie a Komitetem tegoż związku przy Stoczni Gdańskiej im. Lenina".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 26.01.1982 r. na mocy art. 11 pkt 1 i 2, art. 280 § 1 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Józefowi Frankiewiczowi wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu.
Furmański Krzysztof, ur.: 19-09-1958, imię ojca: Hieronim
Zarzut
"...w okresie od 13 do 16 grudnia 1981 r. w Sopocie i w Gdańsku nie zaniechał działalności w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym "Solidarność", będąc jego członkiem, mimo iż działalność tego związku została zawieszona na mocy Dekretu Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, w ten sposób że wykonywał zadania łącznika między Komitetem Zakładowym NSZZ "Solidarność" przy Budowlanej Sp-ni Pracy w Sopocie a Komitetem Zakładowym tegoż związku przy Stoczni Gdańskiej im. Lenina".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 26.01.1982 r. na mocy art. 11 pkt 1 i 2, art. 280 § 1 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Krzysztofowi Furmańskiemu wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu.
Jezierny Jerzy, ur.: 28-02-1930, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"...w okresie od 13 do 16 grudnia 1981 r. w Sopocie nie zaniechał działalności w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym "Solidarność" będąc jego członkiem, mimo iż działalność tego związku została zawieszona na mocy Dekretu Rady Państwa z dnia 13 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, w ten sposób że powierzył Krzysztofowi Furmańskiemu pełnienie funkcji łącznika przez wydanie odpowiedniego upoważnienia między Komitetem Zakładowym NSZZ "Solidarność" przy Budowlanej Spółdzielni w Sopocie a Komitetem tegoż Związku przy Stoczni Gdańskiej im. Lenina".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 26.01.1982 r. na mocy art. 11 pkt 1 i 2, art. 280 § 1 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Jerzemu Jeziernemu wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu.
Kardynał Andrzej, ur.: 22-10-1951, imię ojca: Jan
Zarzut
"...w okresie od 13 do 16 grudnia 1981 r. w Sopocie nie zaniechał działalności w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym "Solidarność" będąc jego członkiem, mimo iż działalność tego związku została zawieszona na mocy Dekretu Rady Państwa z dnia 13 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, w ten sposób że powierzył Krzysztofowi Furmańskiemu pełnienie funkcji łącznika przez wydanie odpowiedniego upoważnienia między Komitetem Zakładowym NSZZ "Solidarność" przy Budowlanej Spółdzielni Pracy w Sopocie a Komitetem Zakładowym tegoż związku przy Stoczni Gdańskiej im. Lenina".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 26.01.1982 r. na mocy art. 11 pkt 1 i 2, art. 280 § 1 kpk umorzyła śledztwo przeciwko Andrzejowi Kardynałowi wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu.

Sędziowie

Prokuratorzy
Gebel Leon
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Kaźmierczak Roman
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Rosiński Józef
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
 
 
.