Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III K 18/82
Ds 140/81, 4 Ds 150/81
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 58/20
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
15-12-1981
Data zakończenia sprawy
28-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Janowi Waszkiewiczowi, Krzysztofowi Dowgiałło, Reginie Jung, Alojzemu Szablewskiemu, Tomaszowi Moszczakowi z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym podejrzanym o to, że nie odstapilii od działalności związkowej, zajmowali się organizowaniem oraz koordynowaniem akcji strajkowej w zakładach regionu gdańskiego, a także wydawaniem nielegalnych komunikatów, apeli i odezw.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Dowgiałło Krzysztof, ur.: 30-06-1938, imię ojca: Karol
Zarzut
"...wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia przez Radę Państwa z dniem 13 grudnia 1981 roku na całym terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stanu wojennego, przebywając na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina, nie odstąpił od udziału w działalności związkowej oraz organizował i kierował strajkiem obejmującym zakłady regionu gdańskiego i innych województw przez zorganizowanie komitetów strajkowych, wydawanie komunikatów, apeli i odezw oraz podejmowanie innych prac organizacyjnych".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dnia 28.05.1982 r. na mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Krzysztofa Dowgiałło na karę 4 lat pozbawienia wolności, 4 lat pozbawienia praw publicznych, obciążył opłatą sądową w wysokości 4200 złotych.
Jung Regina, ur.: 05-09-1934, imię ojca: Józef
Zarzut
"...wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia przez Radę Państwa z dniem 13 grudnia 1981 roku na całym terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stanu wojennego, przebywając na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina, nie odstąpiła od udziału w działalności związkowej oraz organizowała i kierowała strajkiem obejmującym zakłady regionu gdańskiego i innych województw przez zorganizowanie komitetów strajkowych, wydawanie komunikatów, apeli i odezw oraz podejmowanie innych prac organizacyjnych".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dnia 28.05.1982 r. na mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Reginę Jung na karę 3 lat pozbawienia wolności, 3 lat pozbawienia praw publicznych, obciążył opłatą sądową w wysokości 4200 złotych.
Moszczak Tomasz, ur.: 11-09-1948, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
"...w dniach od 13 do 15 grudnia 1981 r. w Gdańsku, jako wiceprzewodniczący i rzecznik prasowy Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej im. Lenina oraz członek Zakładowego Komitetu Strajkowego w tej stoczni i Regionalnego Komitetu Strajkowego, działając wspólnie z innymi osobami objętymi odrębnym postępowaniem, wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia przez Radę Państwa z dniem 13 grudnia 1981 r. na całym terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stanu wojennego, przebywając na terenie Stoczni nie odstąpił od udziału w działalności związkowej oraz organizował i kierował strajkiem obejmującym wymienioną Stocznię i inne zakłady pracy rejonu gdańskiego przez zorganizowanie komitetów strajkowych, wydawanie, bądź wygłaszanie komunikatów, apeli i odezw oraz podejmowanie innych prac organizacyjnych".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dnia 28.05.1982 r. na mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Tomasza Moszczaka na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 3 lat pozbawienia praw publicznych, obciążył opłatą sądową w wysokości 4200 złotych.
Pawlicki Roman, ur.: 28-02-1935, imię ojca: Ignacy
Zarzut
"...wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia przez Radę Państwa z dniem 13 grudnia 1981 roku na całym terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stanu wojennego, przebywając na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina, nie odstąpił od udziału w działalności związkowej oraz organizował i kierował strajkiem obejmującym zakłady regionu gdańskiego i innych województw przez zorganizowanie komitetów strajkowych, wydawanie komunikatów, apeli i odezw oraz podejmowanie innych prac organizacyjnych".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z dnia 24.03.1982 r. na mocy art. 24 § 3 kpk wyłączył sprawę Romana Pawlickiego do odrębnego postępowania.
Szablewski Alojzy, ur.: 04-07-1925, imię ojca: Franciszek
Zarzut
"...wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia przez Radę Państwa z dniem 13 grudnia 1981 roku na całym terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stanu wojennego, przebywając na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina, nie odstąpił od udziału w działalności związkowej oraz organizował i kierował strajkiem obejmującym zakłady regionu gdańskiego i innych województw przez zorganizowanie komitetów strajkowych, wydawanie komunikatów, apeli i odezw oraz podejmowanie innych prac organizacyjnych".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dnia 28.05.1982 r. na mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, przy zastosowaniu art. 46 ust. 7 w/w dekretu, w zw. z art. 4 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego i art. 57 § 1 i 3 pkt 3 kk skazał Alojzego Szablewskiego na karę 2 lat pozbawienia wolności. Sąd na mocy art. 73 § 1 i 2 kk zawiesił warunkowo wykonanie kary na okres 2 lat, obciążył opłatą sądową w kwocie 3000 złotych.
Waszkiewicz Jan, ur.: 24-06-1944, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
"...wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia przez Radę Państwa z dniem 13 grudnia 1981 roku na całym terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stanu wojennego, przebywając na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina, nie odstąpił od udziału w działalności związkowej oraz organizował i kierował strajkiem obejmującym zakłady regionu gdańskiego i innych województw przez zorganizowanie komitetów strajkowych, wydawanie komunikatów, apeli i odezw oraz podejmowanie innych prac organizacyjnych".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dnia 28.05.1982 r. na mocy art. 361 § 2 kpk w zw. z art. 25 § 1 kk uniewinnił Jana Waszkiewicza, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Broks T.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Lebiedzka L.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Węglowski A.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Aleksandrowicz Stefan
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Blaszkowski Rajmund
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Muszyński Marian
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Trzebicki Zdzisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Wasilewski Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Ziarkowski Ryszard
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk

 
 
.