Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III K 81/82
4 Ds 30/82
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 465/43/1
IPN Gd 465/43/2
IPN Gd 59/4
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
08-02-1982
Data zakończenia sprawy
01-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Stanisławowi Fudakowskiemu z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, podejrzanemu o to, że jako członek prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego, nie odstąpił od działalności związkowej i zajmował się organizowaniem i koordynacją akcji strajkowej na terenie regionu gdańskiego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Fudakowski Stanisław, ur.: 17-08-1948, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Podejrzany o to, że "(...) w dniach 13 i 14 grudnia 1981 roku w Gdańsku, jako członek prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" i przewodniczący Regionalnego Komitetu Strajkowego, działając wspólnie z innymi osobami objętymi odrębnym postępowaniem, wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia przez Radę Państwa z dniem 13 grudnia 1981 roku na całym terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stanu wojennego, przebywając na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina, nie odstąpił od udziału w działalności związkowej oraz organizował i kierował strajkiem obejmującym zakłady pracy regionu gdańskiego przez utworzenie komitetu strajkowego, wydawanie bądź wygłaszanie komunikatów, apeli i odezw oraz podejmowanie innych prac organizacyjnych".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dnia 01.06.1982 r. na mocy art. 10 § 3 kk w zw. z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, skazał Stanisława Fudakowskiego na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego w zw. z art. 44 § 1 kk pozbawił oskarżonego praw publicznych na okres 3 lat. Dodatkowo Sąd zasądził od oskarżonego opłatę sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4200 złotych oraz obciążył go kosztami postępowania.

Sędziowie
Lebiedzka L.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Przybyłowski Z.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Tyński W.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Blaszkowski Rajmund
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Jabłoński Stefan
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Muszyński Marian
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Rosiński Józef
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk

 
 
.