Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III K 212/82
4 Ds 187/82
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 465/3
IPN Gd 62/17
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
12-10-1982
Data zakończenia sprawy
27-12-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Jackowi Pietrzakowi z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego, podejrzanemu o to, że w dniu 11 października 1982 r. w Gdańsku brał udział w zbiegowisku publicznym, budował barykadę oraz wyzywał funkcjonariuszy MO słowami obelżywymi i wulgarnymi.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Pietrzak Jacek, ur.: 05-08-1965, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony o to, że "(...) w dniu 11 października 1982 roku w Gdańsku w rejonie ulicy Kartuskiej, działając wspólnie z innymi osobami, wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczali się gwałtownego zamachu na osoby i mienie przez to, że obrzucał kamieniami interweniujących funkcjonariuszy MO oraz ich pojazdy służbowe, budował barykadę oraz wyzywał tychże funkcjonariuszy słowami wulgarnymi i obelżywymi".
Kwalifikacja
Podejrzany z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dnia 27.12.1982 r. na mocy art. 275 § 1 kk skazał Jacka Pietrzaka na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, na mocy art. 73 § 1 i § 2 kk, art. 74 § 2 kk i 76 § 3 kk zawiesił wykonanie orzeczonej kary na okres 3 lat oddając na ten czas oskarżonego pod dozór kuratora sądowego, na mocy art. 75 § 1 kk sąd obciążył go karą grzywny w wysokości 30000 złotych, opłatą sądową w wysokości 7800 złotych oraz kosztami postępowania w sprawie.

Sędziowie
Gorski M.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Napierała Z.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Przybyłowski Z.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Gawron Lech
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Gebel L.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Leszkiewicz Krystyna
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Markowski T.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Stępniewski Andrzej
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Sznycer Zdzisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
 
 
.