Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
4 Ds 144/82
RSD 196/82, III 8658
Sygnatury IPN
 
IPN Gd 61/11
IPN Gd 013/209

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
31-08-1982
Data zakończenia sprawy
25-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Krzysztofowi Wojewodzie z art. 275 § 1 kk i art. 234 § 1 kk podejrzanemu o to, że w dniu 31.08.1982 r. w Gdańsku brał udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy rzucali w interweniujących funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej niebezpiecznymi przedmiotami oraz w tym samym miejscu i czasie dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej Wiesława Rokitę.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Wojewoda Krzysztof, ur.: 14-06-1964, imię ojca: Henryk
Zarzut
"... dnia 31.08.1982 r. w Gdańsku dopuścił się czynnej napaści na pełniącego obowiązki służbowe funkcjonariusza MO Wiesława Rokitę w ten sposób, że uderzył go kamieniem w nogę ..."
Kwalifikacja
art. 234 § 1 kk
Skazany
NIE
Zarzut
"... dnia 31.08.1982 r. w Gdańsku w okolicy dworca PKS brał czynny udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy wspólnymi siłami dokonywali gwałtownego zamachu na mienie oraz funkcjonariuszy MO w ten sposób, że rzucał kamieniami w interweniujących funkcjonariuszy i pojazdy MO ..."
Kwalifikacja
art. 275 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Gdańsku postanowieniem z dnia 01.10.1982 r. umorzyła śledztwo przeciwko Krzysztofowi Wojewodzie wobec braku dowodów popełnienia zarzucanych mu przestępstw.

Sędziowie

Prokuratorzy
Krajewski Janusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Malinowska Grażyna
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Rosiński Józef
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Szymański Tadeusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Ziarkowski Ryszard
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
 
 
.