Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sm.W. 67/83
Pm.Śl. II 237/82
RSD 144/82, III 8674
Sygnatury IPN
IPN Gd 267/7607
IPN Gd 59/21
IPN Gd 76/17
IPN Gd 013/217/1
IPN Gd 013/217/2
IPN Gd 013/217/3

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
13-08-1982
Data zakończenia sprawy
31-05-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Zbigniewowi Jakowczykowi z art. 48 ust. 2 i 4 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zb. z art. 270 § 1 i art. 282 kk; Dariuszowi Melzackiemu, Maciejowi Księżopolskiemu i Tomaszowi Mazurowskiemu z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282 i art. 284 § 1 kk; Tomaszowi Mazurkowi z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1, art. 282 kk i art. 284 § 1 kk; Ilonie Wiesiołek - Jakowczyk z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk i w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym; Janinie Wehrstein z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennymi i w zb. z art. 270 § 1 i 282 kk; Wojciechowi Kubińskiemu z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 46 ust. 1 z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zb. z art. 270 § 1, podejrzanym o to, że nie odstąpili od działalności w NSZZ "Solidarność" po wprowadzeniu na terytorium PRL stanu wojennego i w okresie od stycznia do 12 sierpnia 1982 r. opracowywali, wytwarzali oraz przechowywali i kolportowali nielegalne wydawnictwa sygnowane przez Terytorialno - Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność" o nazwie "Gryps" i "Gdańsk" oraz inne, których treść "zawierała fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny i lżyła naczelne organy PRL"; dodatkowo Dariusz Melzacki, Maciej Księżopolski, Tomasz Mazurowski i Tomasz Mazurek podejrzani o usunięcie w okresie od 28 do 29.04.1982 r. około 30 flag państwowych wystawionych z okazji święta 1 Maja na terenie Sopotu.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Jakowczyk Zbigniew, ur.: 09-06-1944, imię ojca: Władysław
Zarzut
"... w okresie od stycznia 1982 r. do 12.08.1982 r., będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona dekretem z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, nie odstąpił od udziału w tej działalności, a ponadto był organizatorem i kierownikiem nielegalnej drukarni, zajmującej się wytwarzaniem i opracowywaniem nielegalnych wydawnictw, sygnowanych przez Terytorialno - Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność" o nazwie "Gryps" i "Gdańsk" oraz innych wydawnictw, zawierających fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny i lżących naczelne organy PRL w okresie stanu wojennego, które to materiały rozpowszechniał na terenie Trójmiasta przez sieć kolporterów..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 3 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zb. z art. 270 § 1 i art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 31.05.1983 r. na mocy art. 25 § 1 i 29 kpk w zw. z art. 11 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 18.12.1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego przekazał sprawę karną Zbigniewa Jakowczyka do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Sopocie.
Księżopolski Maciej, ur.: 31-10-1964, imię ojca: Lesław
Zarzut
"... w okresie od stycznia do maja 1982 r. działając wspólnie z Dariuszem Melzackim, Tomaszem Mazurowskim i Tomaszem Mazurkiem, rozpowszechniał fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawoływał do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu, obowiązującemu na terytorium PRL i w okresie stanu wojennego przez to, że rozpowszechniał na terenie Trójmiasta nielegalne ulotki, sygnowane przez Terytorialno - Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność", zaczynające się od słów: "Do mieszkańców Trójmiasta" a także inne tego typu wydawnictwa..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282 kk
Skazany
NIE
Zarzut
"... w okresie od 28 do 29.04.1982 r. w Sopocie , działając wspólnie z Dariuszem Melzackim, Tomaszem Mazurowskim i Tomaszem Mazurkiem, usunął około 30 flag państwowych, wystawionych publicznie na ulicach z okazji Święta 1 Maja..."
Kwalifikacja
art. 284 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 31.05.1983 r. na mocy art. 25 § 1 i 29 kpk w zw. z art. 11 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 18.12.1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego przekazał sprawę karną Macieja Księżopolskiego do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Sopocie.
Kubiński Wojciech, ur.: 10-06-1953, imię ojca: Zenon
Zarzut
"... w okresie obowiązywania na terytorium PRL stanu wojennego w Trójmieście będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona nie odstąpił od udziału w tej działalności a także brał udział w opracowywaniu, wytwarzaniu i kolportowaniu nielegalnego wydawnictwa o nazwie "Gryps", w którym rozpowszechniał fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny oraz lżące naczelne organy państwowe PRL i ustrój socjalistyczny panujący w Polsce, który porównywał do "reżimu wojskowego" ..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 31.05.1983 r. na mocy art. 25 § 1 i 29 kpk w zw. z art. 11 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 18.12.1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego przekazał sprawę karną Wojciecha Kubińskiego do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Sopocie.
Mazurek Tomasz, ur.: 02-02-1963, imię ojca: Benon
Zarzut
"...w okresie od stycznia do maja 1982 r. działając wspólnie z Tomaszem Mazurowskim, Maciejem Księżopolskim i Dariuszem Melzackim, rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawoływał do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu obowiązującemu na terytorium PRL w okresie stanu wojennego przez to, że drukował w mieszkaniu Zbigniewa Jakowczyka nielegalne ulotki, sygnowane przez Terytorialno - Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność" a następnie rozpowszechniał je na terenie Trójmiasta, między innymi ulotkę zaczynającą się od słów: "Do mieszkańców Trójmiasta", "Do generała" a ponadto publicznie lżył i znieważał naczelne organy PRL, gdyż w dniu 1 Maja 1982 r. na jednym z budynków ul. Na Piaskach namalował szubienicę z powieszonym napisem "WRON"..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 i art. 282 kk
Skazany
NIE
Zarzut
"... w okresie od 28 do 29.04.1982 r. w Sopocie, działając wspólnie z Maciejem Księżopolskim, Tomaszem Mazurowskim i Dariuszem Melzackim, usunął około 30 flag państwowych, wystawionych publicznie na ulicach z okazji Święta 1 Maja..."
Kwalifikacja
art. 284 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 31.05.1983 r. na mocy art. 25 § 1 i 29 kpk w zw. z art. 11 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 18.12.1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego przekazał sprawę karną Tomasza Mazurka do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Sopocie.
Mazurowski Tomasz, ur.: 14-03-1962, imię ojca: Czesław
Zarzut
"... w okresie od stycznia do maja 1982 r. działając wspólnie z Maciejem Księżopolskim, Dariuszem Melzackim i Tomaszem Mazurkiem, rozpowszechniał fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawoływał do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu, obowiązującemu na terytorium PRL i w okresie stanu wojennego przez to, że rozpowszechniał na terenie Trójmiasta nielegalne ulotki, sygnowane przez Terytorialno - Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność", zaczynające się od słów: "Do mieszkańców Trójmiasta" a także inne tego typu wydawnictwa..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282 kk
Skazany
NIE
Zarzut
"... w okresie od 28 do 29.04.1982 r. w Sopocie , działając wspólnie z Maciejem Księżopolskim, Dariuszem Melzackim i Tomaszem Mazurkiem, usunął około 30 flag państwowych, wystawionych publicznie na ulicach z okazji Święta 1 Maja..."
Kwalifikacja
art. 284 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 31.05.1983 r. na mocy art. 25 § 1 i 29 kpk w zw. z art. 11 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 18.12.1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego przekazał sprawę karną Tomasza Mazurowskiego do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Sopocie.
Melzacki Dariusz, ur.: 30-10-1963, imię ojca: Zbigniew
Zarzut
"... w okresie od stycznia do maja 1982 r. działając wspólnie z Maciejem Księżopolskim, Tomaszem Mazurowskim i Tomaszem Mazurkiem, rozpowszechniał fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny oraz nawoływał do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu, obowiązującemu na terytorium PRL i w okresie stanu wojennego przez to, że rozpowszechniał na terenie Trójmiasta nielegalne ulotki, sygnowane przez Terytorialno - Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność", zaczynające się od słów: "Do mieszkańców Trójmiasta" a także inne tego typu wydawnictwa..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282 kk
Skazany
NIE
Zarzut
"... w okresie od 28 do 29.04.1982 r. w Sopocie , działając wspólnie z Maciejem Księżopolskim, Tomaszem Mazurowskim i Tomaszem Mazurkiem, usunął około 30 flag państwowych, wystawionych publicznie na ulicach z okazji Święta 1 Maja..."
Kwalifikacja
art. 284 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 31.05.1983 r. na mocy art. 25 § 1 i 29 kpk w zw. z art. 11 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 18.12.1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego przekazał sprawę karną Dariusza Melzackiego do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Sopocie.
Wehrstein Janina, ur.: 30-09-1930, imię ojca: Władysław
Zarzut
"... w okresie od stycznia do 12.08.1982 r. będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona dekretem Rady Państwa z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, nie odstąpiła od udziału w tej działalności o ponadto w celu rozpowszechniania gromadziła, przechowywała nielegalne wydawnictwa o nazwie "Gryps", "Antologia poezji ulotnej" i inne, zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny, oraz lżące naczelne organy państwowe PRL w tym głównie osobę Premiera Rządu PRL - gen. Wojciecha Jaruzelskiego i nawołujące do nieposłuszeństwa porządkowi prawnemu obowiązującemu w PRL w okresie stanu wojennego, które to wydawnictwa rozpowszechniała na terenie Trójmiasta..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk i z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 31.05.1983 r. na mocy art. 25 § 1 i 29 kpk w zw. z art. 11 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 18.12.1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego przekazał sprawę karną Janiny Wehrstein do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Sopocie.
Wiesiołek - Jakowczyk Ilona, ur.: 01-02-1937, imię ojca: Wilhelm
Zarzut
"... w okresie od stycznia do 12.08.1982 r. będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona dekretem Rady Państwa z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, nie odstąpiła od udziału w tej działalności a ponadto w celu rozpowszechniania sporządzała matryce do nielegalnych wydawnictw o nazwie "Gryps" i innych, sygnowanych przez Terytorialno - Związkowy Komitet Samoobrony Społecznej "Solidarność" oraz posiadała w celu rozpowszechniania w swoim biurku w miejscu pracy i w domu ulotki o treści "CDN Solidarność", "Niezależny Serwis Informacyjny Solidarność" nr 14, wydawnictwa "Gryps", które w swej treści zawierały fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny i lżące naczelne organy państwowe PRL..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 31.05.1983 r. na mocy art. 25 § 1 i 29 kpk w zw. z art. 11 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 18.12.1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego przekazał sprawę karną Ilony Wiesiołek - Jakowczyk do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Sopocie.

Sędziowie
Dziubiński Stefan (kmdr)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 31.05.1983 r.
Głowa Aleksander (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Kopeć Michał (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Antczak Zbigniew (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Chmielewski Edward (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Cholewka Emil (kmdr)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Drobek Mariusz (Brak.)
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Ejsmont Paweł (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Hankiewicz Konrad (por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Jabłoński Stefan
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Kryszczuk Marian (Brak.)
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Markowski Tadeusz
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Medeński Bronisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Muszyński Marian
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Rosiński Józef (Brak.)
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Rosiński Józef
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Szymański Tadeusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Wasilewski Bogdan (por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Wlazło Henryk (por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Wojcieszek Henryk (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia

 
 
.