Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Kr 928/83
4 Ds 17/83
nr rep. 15/83, III 8635
Sygnatury IPN
IPN Gd 573/1/2
IPN Gd 64/13
IPN Gd 013/197/1
IPN Gd 013/197/2

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
11-10-1983
Data zakończenia sprawy
31-03-1984
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja Prokuratory Rejonowej w Gdańsku na niekorzyść Janusza Witczaka, skazanego wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 09.09.1983 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Witczak Janusz, ur.: 24-04-1944, imię ojca: Wojciech
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dnia 14.02.1984 r. na zasadzie art. 399, 403, 405, 386 § 1, 551 § 1 kpk i art. 9 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych utrzymał w mocy wyrok uniewinniający. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Badowski B.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział IV Karny-Rewizyjny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w rozprawie rewizyjnej i w wydaniu wyroku
Miedzianowski J.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział IV Karny-Rewizyjny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w rozprawie rewizyjnej i w wydaniu wyroku
Napierała Z.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział IV Karny-Rewizyjny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w rozprawie rewizyjnej i w wydaniu wyroku

Prokuratorzy
Ogozeja Eugeniusz
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Uwagi
uczestniczący w rozprawie rewizyjnej i wydaniu wyroku
Stefański Piotr
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Uwagi
autor rewizji
 
 
.