Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 130/83
 
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 013/217/1
 
 

Typ sprawy
Amnestia
Data rozpoczęcia sprawy
29-07-1983
Data zakończenia sprawy
29-07-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Amnestia udzielona w dniu 29.07.1983 r. Zbigniewowi Jakowczykowi, Dariuszowi Melzackiemu, Maciejowi Księżopolskiemu, Tomaszowi Mazurowskiemu, Tomaszowi Mazurkowi, Ilonie Wiesiołek - Jakowczyk, Janinie Wehrstein i Wojciechowi Kubińskiemu przez Sąd Rejonowy w Sopocie.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Jakowczyk Zbigniew, ur.: 09-06-1944, imię ojca: Władysław
Wyrok
Sąd Rejonowy w Sopocie postanowieniem z dnia 29.07.1983 r. na mocy ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne prowadzone przeciwko Zbigniewowi Jakowczykowi.
Księżopolski Maciej, ur.: 31-10-1964, imię ojca: Lesław
Wyrok
Sąd Rejonowy w Sopocie postanowieniem z dnia 29.07.1983 r. na mocy ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne prowadzone przeciwko Maciejowi Księżopolskiemu.
Kubiński Wojciech, ur.: 10-06-1953, imię ojca: Zenon
Wyrok
Sąd Rejonowy w Sopocie postanowieniem z dnia 29.07.1983 r. na mocy ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne prowadzone przeciwko Wojciechowi Kubińskiemu.
Mazurek Tomasz, ur.: 02-02-1963, imię ojca: Benon
Wyrok
Sąd Rejonowy w Sopocie postanowieniem z dnia 29.07.1983 r. na mocy ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne prowadzone przeciwko Tomaszowi Mazurkowi.
Mazurowski Tomasz, ur.: 14-03-1962, imię ojca: Czesław
Wyrok
Sąd Rejonowy w Sopocie postanowieniem z dnia 29.07.1983 r. na mocy ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne prowadzone przeciwko Tomaszowi Mazurowskiemu.
Melzacki Dariusz, ur.: 30-10-1963, imię ojca: Zbigniew
Wyrok
Sąd Rejonowy w Sopocie postanowieniem z dnia 29.07.1983 r. na mocy ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne prowadzone przeciwko Dariuszowi Melzackiemu.
Wehrstein Janina, ur.: 30-09-1930, imię ojca: Władysław
Wyrok
Sąd Rejonowy w Sopocie postanowieniem z dnia 29.07.1983 r. na mocy ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne prowadzone przeciwko Janinie Wehrstein.
Wiesiołek - Jakowczyk Ilona, ur.: 01-02-1937, imię ojca: Wilhelm
Wyrok
Sąd Rejonowy w Sopocie postanowieniem z dnia 29.07.1983 r. na mocy ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne prowadzone przeciwko Ilonie Wiesiołek - Jakowczyk.

Sędziowie

Prokuratorzy
 
 
.