Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II.K. 838/83
1 Ds. 918/83
RSD. 8/83
Sygnatury IPN
IPN By 134/654
IPN By 082/79

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
25-05-1983
Data zakończenia sprawy
06-09-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Jerzemu Grzeszkiewiczowi podejrzanemu o to, że w Toruniu w okresie poprzedzającym dzień 26 maja 1983 r. sporządzał i kolportował na terenie miasta ulotki, które w swej treści i formie graficznej mogły wywołać niepokój publiczny i rozruchy.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Grzeszkiewicz Jerzy, ur.: 11-02-1933, imię ojca: Antoni
Zarzut
"W Toruniu w okresie poprzedzającym dzień 26 maja 1983 r. ogłoszony przez podziemne struktury zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" Regionu Toruńskiego jako dzień solidarności z więźniami politycznymi, do momentu zatrzymania, podejmował działania w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów w ten sposób, że sporządzał i kolportował na terenie miasta ulotki, które w swej treści i formie graficznej mogły wywołać wyżej wymieniony cel". (Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 282 "a" kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Toruniu w dniu 6 września 1983 roku postanowił postępowanie karne w stosunku do Jerzego Grzeszkiewicza, na mocy ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii, umorzyć zaś kosztami postępowania w sprawie obciążyć Skarb Państwa.

Sędziowie
Bogaczewicz - Jul
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 23 sierpnia 1983 r. w przedmiocie zastosowania amnestii.
Hołownia S.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 13 czerwca 1983 r. o uwzględnieniu zażalenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania i uchyleniu go.

Prokuratorzy
Lubomski J.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Misiak Andrzej
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Stronikowski M.
Prokuratura
brak informacji w aktach -
 
 
.