Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
IIK20/82
Ds.38/1981
 
Sygnatury IPN
IPN Ka 178/8/1
IPN Ka 178/8/2
IPN Ka 178/8/3
IPN Ka 178/8/4
IPN Ka 178/8/5
IPN Ka 178/8/6
IPN Ka 178/8/7
IPN Ka 178/8/8
IPN Ka 178/8/9
IPN BU 754/160
IPN Ka 29/3/2
IPN Ka 29/3/1
IPN Ka 29/3/3
IPN Ka 29/3/4
IPN Ka 29/3/5
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
30-12-1981
Data zakończenia sprawy
25-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Dnia 30. 12. 1981 r. Prokuratura Wojewódzka w Bielsku-Białej zdecydowała o wyłączeniu do odrębnego postępowania śledztwa dot. ukrywającego się po wprowadzeniu stanu wojennego Patrycjusza Kosmowskiego, podejrzewanego o działalność w podziemnej "Solidarności". Po aresztowaniu P. Kosmowskiego, wytoczono mu, wraz z oskarżonym o ukrywanie go J. Jachnikiem, proces przed Sądem Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Wyrokiem tego sądu P. Kosmowski został skazany na 6 lat więzienia, a J. Jachnik na 1 rok więzienia. Rada Państwa odrzuciła prośbę P. Kosmowskiego o ułaskawienie, natomiast Sąd Najwyższy uwzględnił rewizję złożoną przez obrońcę J. Jachnika i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd I instancji. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Sąd Wojewódzki w Bielsku-Białej złagodził karę J. Jachnika do 1 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Kara P. Kosmowskiego została następnie na mocy amnestii zmniejszona w 1983 r. do 3 lat więzienia, a rok później, na mocy kolejnej amnestii darowana w całości. W 1994 r. na wniosek Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej wznowiono sprawę P. Kosmowskiego i uniewinniono go od zarzucanych czynów.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Jachnik Jerzy, ur.: 17-11-1949, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "od 29 grudnia 1981 r. do 19 stycznia 1982 r. w Bielsku-Białej, utrudniał prowadzenie postępowania karnego przeciwko Patrycjuszowi Kosmowskiemu [...] w ten sposób, że ukrywał go."
Kwalifikacja
Przestępstwo art. 252 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Bielsku Białej uznał Jerzego Jachnika winnym opisanego czynu z uzupełnieniem, że "utrudniając prowadzenia postępowania karnego przeciwko P. Kosowskiemu nie tylko sam ukrywałgo, ale również pomagał w jego ukrywaniu przez inne osoby i za ten czyn odstępując [...] od stosowania trybu doraźnego" skazał go na 1 rok pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 19.01.1982 r. do dnia 25 marca 1982 r. Ponadto zasądzono 1.800 zł opłaty na rzecz Skarbu Państwa.
Kosmowski Patrycjusz, ur.: 25-07-1947, imię ojca: Konstanty
Zarzut
Oskarżony o to, że: "dnia 13 grudnia 1981 r. i w dniach następnych w Bielsku-Białej, będąc przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Podbeskidzie, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami - mimo prawnego zawieszenia działalności tego związku - nie odstąpił od udziału w jego działalności [...] zorganizował konspiracyjną strukturę tego Związku celem przeprowadzenia akcji protestacyjnej przeciwko trwającemu już stanowi wojennemu."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Bielsku Białej uznał Patrycjusza Kosmowskiego winnym przestępstwa z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i za to skazał go na karę 6 lat pozbawienia wolności, pozbawienie praw publicznych na 3 lata. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 19.01.1982 r. do dnia 25.03.1982 r. Ponadto sąd zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 6.000 zł.

Sędziowie
Bańbuła Roman
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
orzekał na posiedzeniu dot. utrzymania aresztu tymczasowego wobec P. Kosmowskiego
Drobek Stanisław
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Grabowska Teresa
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Grzywa Tadeusz
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
orzekał na posiedzeniu dot. zasadności rozpatrywania sprawy w trybie doraźnym
Kram Andrzej
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
orzekał na posiedzeniu dot. utrzymania aresztu tymczasowego wobec P. Kosmowskiego
Michałowska-Woźniak Jadwiga
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Nowak Leopold
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Robosz Anna
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Rzycki Emil
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Węgrzynek Paweł
Sąd
Sąd Wojewódzki - Bielsko-Biała
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
orzekał na posiedzeniu w sprawie wniosku o wyłączenie części sędziów ze składu sędziowskiego

Prokuratorzy
Dyrczoń Mieczysław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Bielsko-Biała
Grymek Emilia
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała
Jaros Janusz
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Bielsko-Biała
Łuszczak Henryk
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Bielsko-Biała
Markowski Włodzimierz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała
Stępniewski Michał
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Bielsko-Biała
Wyciszczak Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Bielsko-Biała
Zborek Adam
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Bielsko-Biała
Zoń Tomasz
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Bielsko-Biała

Sprawy powiązane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.