Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 407/82
Pg.Śl.II-133/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/376
IPN Kr 97/1024
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
29-04-1982
Data zakończenia sprawy
16-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Zbigniewowi Wilczyńskiemu oskarżonemu o rozpowszechnianie "fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój społeczny".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Wilczyński Zbigniew, ur.: 12-08-1962, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 29 kwietnia 1982 r. w Bielsku-Białej przenosił i rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 w zb. z ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszwskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 16.06.1982 r. uznał Zbigniewa Wilczyńskiego winnym tego, że "dnia 29 kwietnia 1982 r. w Bielsku-Białej rozpowszechniał sporządzone drukiem ulotki lżące i wyszydzające naczelne organy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy tj. popełnienia przestępstwa z art. 273 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk i w zbiegu z art. 48 ustęp 2 dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym" i za ten czyn skazano osakrżonego "na karę 2 [...] lat pozbawienia wolności, zaliczając na jej poczet okres jego tymczasowego aresztowania od dnia 29 kwietnia 1982 r." Ponadto zasądzono od Zbigniewa Wilczyńskiego opłatę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 3000 zł oraz koszty postępowania w sprawie.

Sędziowie
Laska Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Piętniewicz Leszek (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Sobczyk Janusz (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Chwiałkowski Jerzy (mjr)
Prokuratura
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Grodecki Andrzej (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Markowski Włodzimierz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Bielsko-Biała

 
 
.