Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II.K. 429/83
1 Ds. 241/83, 1 Ds. 1804/83
RSD. 1/80
Sygnatury IPN
IPN By 134/664
IPN By 134/665
IPN By 85/544
IPN By 082/143/8

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
21-03-1980
Data zakończenia sprawy
25-07-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie przeciwko Markowi Berakowi, podejrzanemu o przestępstwo z art. 271 § 1 kk tj. o to, że opracowywał i kolportował ulotki nawołujące do bojkotu wyborów do Sejmu i Rad Narodowych.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Berak Marek, ur.: 02-04-1941, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 19 marca 1980 r. do dnia 24 stycznia 1983 r. w Toruniu działając w warunkach przestępstwa ciągłego poprzez opracowanie i kolportowanie ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu i Rad Narodowych, opracowanie i rozpowszechnianie nielegalnej odezwy pt. "Apel do mieszkańców Torunia", opublikowanie w dniu 28 sierpnia 1981 r. artykułu pt. "System totalitarny ciągle przygotowuje się do starcia ze społeczeństwem" zamieszczonego w serwisie informacyjnym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" Region Toruński Nr 80 oraz przez kierowanie do różnych instytucji jak: Prokuratury, Milicji Obywatelskiej pism zawierających nieprawdziwe wiadomości dotyczące działalności tych organów - rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, publicznie lżył, wyszydzał oraz poniżał ustrój PRL oraz jej naczelne organy a także znieważył organy Sądu, Prokuratury i Milicji Obywatelskiej w Toruniu w miejscu ich urzędowania".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 273 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk w zw. z art. 237 kk w zw. z art. 58 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 25 lipca 1983 r. postępowanie w stosunku do Marka Beraka zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983 r., kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa.

Sędziowie
Hołownia S.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Kołacki Z.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Merkel W.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Michalczuk Edward
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Włocławek
Siuber Zbigniew
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Włocławek
 
 
.