Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 13/82,II K 71/82,II K 25/83
1 Ds. 127/82
RSD 2/82
Sygnatury IPN
IPN By 54/3
IPN By 85/517
IPN By 082/41

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
23-01-1982
Data zakończenia sprawy
12-08-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Krzysztofowi Dekowskiemu podejrzanemu o to, że w styczniu 1982 r. na terenie Torunia zbierał fundusze na cele związkowe oraz w celu kolportowania wydawnictw "Solidarności", tj. o przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. W wyniku wniesionej przez Prokuratora Generalnego rewizji nadzwyczajnej, sprawa została przekazana do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu do ponownego rozpatrzenia. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu w dniu 30 listopada 1982 r. rozprawa została odroczona. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu w dniu 23 grudnia 1982 r. zawieszono postępowanie karne wobec oskarżonego. Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 1983 r. Sąd Wojewódzki w Toruniu podjął zawieszone postępowanie i na mocy art. 3 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii postanowił postępowanie karne w stosunku do oskarżonego umorzyć a kosztami obciążyć Skarb Państwa.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Dekowski Krzysztof, ur.: 06-04-1946, imię ojca: Alojzy
Zarzut
Oskarżony o to, "że w styczniu 1982 r. w Toruniu, jako członek Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność" na Wydziale "Torlen III" Zakładów Włókien Chemicznych "Chemitex - Elana" wbrew postanowieniom dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym nie odstąpił od udziału w działalności związkowej organizując tajną łączność mężów zaufania "Solidarności" w poszczególnych brygadach w celu zbierania funduszów na cele związkowe oraz w celu kolportowania nielegalnych wydawnictw "Solidarności".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z dnia 15 lutego 1982 r. uniewinniony od zarzucanych mu czynów, kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa. W wyniku wniesionej przez Prokuratora Generalnego rewizji nadzwyczajnej sprawa została przekazana do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu do ponownego rozpatrzenia. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu w dniu 30 listopada 1982 r. rozprawa została odroczona. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu w dniu 23 grudnia 1982 r. zawieszono postępowanie karne wobec oskarżonego. Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 1983 r. Sąd Wojewódzki w Toruniu podjął zawieszone postępowanie i na mocy art. 3 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii postanowił postępowanie karne w stosunku do oskarżonego umorzyć, a kosztami obciążyć Skarb Państwa. Tymczasowo aresztowany od dnia 23 stycznia 1982 r. na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 25 stycznia 1982 r. Zwolniony z aresztu śledzczego 15 lutego 1982 r.

Sędziowie
Dąbkiewicz W. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 30 listopada 1982 r. w przedmiocie odroczenia rozprawy i wyznaczeniu nowego terminu rozprawy głównej.
Hojło A. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 12 sierpnia 1983 r. w przedmiocie zastosowania amnestii wobec oskarżonego i umorzenia postępowania karnego.
Kaczmarek Marian ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Ławnik
Uwagi
Postanowienie z dnia 30 listopada 1982 r. w przedmiocie odroczenia rozprawy i wyznaczeniu nowego terminu rozprawy głównej.
Kaźmierczak J. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrok z dnia 15 lutego 1982 r.
Maciejewski J. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 2 lutego 1982 r. w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia Krzysztofa Dekowskiego i utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Palmowski T. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 2 lutego 1982 r. w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia Krzysztofa Dekowskiego i utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wyrok z dnia 15 lutego 1982 r.
Pasisz Jan ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Ławnik
Uwagi
Postanowienie z dnia 30 listopada 1982 r. w przedmiocie odroczenia rozprawy i wyznaczeniu nowego terminu rozprawy głównej.
Sudolski B. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrok z dnia 15 lutego 1982 r.
Żurawowicz Z. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 12 sierpnia 1983 r. w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania.

Prokuratorzy
Duda Zdzisław ((-))
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Uwagi
Postanowienie z dnia 4 lutego 1982 r. o prowadzeniu śledztwa w trybie postępowania doraźnego.
Duliński Marian
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Uwagi
Postanowienie z dnia 25 stycznia 1982 r. o wszczęciu śledztwa. Postanowienie z dnia 25 stycznia 1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym. Postanowienie z dnia 8 lutego 1982 r. o zamknięciu śledztwa.
Merkel W.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Uwagi
Postanowienie z dnia 2 lutego 1982 r. w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia Krzysztofa Dekowskiego i utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

 
 
.