Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II.K. 1129/83
1 Ds. 970/82, 1 Ds. 1760/83
RSD. 20/82
Sygnatury IPN
IPN By 259/3
IPN By 85/543
IPN By 082/58

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
03-06-1982
Data zakończenia sprawy
12-11-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Rajmundowi Kubjaczykowi, Rycie Zawodzińskiej, Elżbiecie Lassocie, Teresie Tarasewicz i Zbigniewowi Patykowi podejrzanym o przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r., tj. o to, że od 13 grudnia 1981 r. do czerwca 1982 r. w Toruniu uczestniczyli w zakonspirowanych zebraniach i kolportowali wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kubjaczyk Rajmund, ur.: 01-12-1953, imię ojca: Benedykt
Zarzut
"W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 7 czerwca 1982 r. w Toruniu jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona kontynuował ją w tym związku w ten sposób, że organizował łączność z członkami tego związku w innych zakładach i kolportował wydawnictwa tegoż związku na terenie swego zakładu pracy oraz przekazywał je osobom z innych zakładów". (Postanowienie o przedstawieniu zarzutów).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Toruniu z dnia 12 listopada 1983 r. na mocy ustawy o amnestii postępowanie karne umorzył, a kosztami obciążył Skarb Państwa.
Lassota Elżbieta, ur.: 21-08-1943, imię ojca: Władysław
Zarzut
"W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 7 czerwca 1982 r. w Toruniu jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona kontynuowała ją w tym związku w ten sposób, że organizowała łączność z członkami tego związku w innych zakładach i kolportowała wydawnictwa tegoż związku na terenie swego zakładu pracy oraz przekazywała je osobom z innych zakładów". (Postanowienie o przedstawieniu zarzutów).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowieniem z dnia 17 marca 1983 r. umorzyła śledztwo przeciwko Elżbiecie Lassocie z powodu braku dostatecznych dowodów winy.
Patyk Zbigniew, ur.: 06-02-1958, imię ojca: Marian
Zarzut
"W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 7 czerwca 1982 r. w Toruniu jako zastępca męża zaufania i społeczny insp. pracy NSZZ "Solidarność" w Ośr. Bad. Rozwoj. Elektr. Układów Specjalizowanych, którego działalność została zawieszona, kontynuował ją w ten sposób, że organizował łączność z członkami NSZZ "Solidarność" w innych zakładach, uczestniczył w zakonspirowanych zebraniach związkowych, przejmował i przekazywał wydawnictwa zawieszonego związku z innych zakładów, oraz kolportował wydawnictwa "Solidarności" na terenie swego Zakładu".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowieniem z dnia 17 marca 1983 r. umorzyła śledztwo przeciwko Zbigniewowi Patrykowi z powodu braku dostatecznych dowodów winy.
Tarasewicz Teresa, ur.: 12-10-1953, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 7 czerwca 1982 r. w Toruniu jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona kontynuowała ją w tym związku w ten sposób, że organizowała łączność z członkami tego związku w innych zakładach i kolportowała wydawnictwa tegoż związku na terenie swego zakładu pracy oraz przekazywała je osobom z innych zakładów". (Postanowienie o przedstawieniu zarzutów).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowieniem z dnia 17 marca 1983 r. umorzyła śledztwo przeciwko Teresie Tarasewicz z powodu braku dostatecznych dowodów winy.
Zawodzińska Ryta, ur.: 05-02-1940, imię ojca: Alfons
Zarzut
"W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 7 czerwca 1982 r. w Toruniu jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona kontynuowała ją w tym związku w ten sposób, że organizowała łączność z członkami tego związku w innych zakładach i kolportowała wydawnictwa tegoż związku na terenie swego zakładu pracy oraz przekazywała je osobom z innych zakładów". (Postanowienie o przedstawieniu zarzutów).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowieniem z dnia 17 marca 1983 r. umorzyła śledztwo przeciwko Rycie Zawodzińskiej z powodu braku dostatecznych dowodów winy.

Sędziowie
Kaźmierczak J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 16 czerwca 1982 r. w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia Teresy Tarasewicz i utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Kujawa Artur
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 16 czerwca 1982 r. w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia Teresy Tarasewicz i utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Ledóchowska H.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 12 listopada 1983 r. w przedmiocie zastosowania amnestii i umorzenia postępowania.
Maciejewski J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 16 czerwca 1982 r. w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia Teresy Tarasewicz i utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Sudolski B.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 21 lipca 1982 r. w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia Ryty Zawodzińskiej i utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Prokuratorzy
Białowicz
Prokuratura
brak informacji w aktach -
Duda Zdzisław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Duliński Marian
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Dwojak Irena
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Kołacki Z.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Lubomski J.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Merkel W.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Ostojski Zb.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Stronikowski M.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
 
 
.