Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II.K. 1115/82
1 Ds. 1434/82
RSD. 23/82
Sygnatury IPN
IPN By 134/153
IPN By 85/522
IPN By 082/61

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-08-1982
Data zakończenia sprawy
27-12-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Janowi Szmelterowi podejrzanemu o przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r., tj. o to, że w dniu 14 sierpnia 1982 r. w Toruniu kolportował Toruński Informator "Solidarności" i "Kontrę".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Szmelter Jan, ur.: 13-04-1948, imię ojca: Alfons
Zarzut
Oskarżonego o to, "że dnia 14 sierpnia 1982 r. w Toruniu jako członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" , którego działalność została zawieszona kontynuował działalność w tymże związku poprzez kolportowanie Toruńskiego Informatora "Solidarności" i "Kontry" - sygnowanych przez "Solidarność".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat. Orzeczono grzywnę w wysokości 20 000 złotych z ewentualną zamianą na 50 dni pozbawienia wolności, zobowiązano oskarżonego do wykonania 20 godzin prac na cele społeczne. Dodatkowo zasądzono od oskarżonego opłatę sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 7 000 złotych i obciążono kosztami postępowania.

Sędziowie
Kwietniewski Zb.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Ławnik
Latzke S.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Ławnik
Ledóchowska H.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Białowicz A.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Lubomski J.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Merkel W.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń

 
 
.