Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II. K. 160/82
1 Ds. 2426/82
RSD. 70/81
Sygnatury IPN
IPN By 134/94

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
30-12-1981
Data zakończenia sprawy
20-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Krzysztofowi Znaniewiczowi podejrzanemu o to, że samodzielnie sporządził, a następnie udostępnił nieokreślonej liczbie osób afisz sygnowany przez "Solidarność", tj. o przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Znaniewicz Krzysztof, ur.: 11-12-1954, imię ojca: Leon
Zarzut
Oskarżony o to, "że dnia 29 grudnia 1981 r. w Toruniu będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" (...) samowolnie sporządził a następnie udostępnił nieokreślonej liczbie osób afisz sygnowany przez Solidarność - szkalujący postępowanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Tymczasowo aresztowany od dnia 30 grudnia 1981 r. na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Toruniu. Sąd Wojewódzki w Toruniu na rozprawie głównej w dniu 15 stycznia 1982 r. postanowił odstąpić od prowadzenia sprawy w trybie postępowania doraźnego oraz uchylił areszt tymczasowy. Postanowieniem z dnia 20.01.1982 r. przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Toruniu.

Sędziowie
Dąbkiewicz W. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 20.01.1982 r. o przekazaniu sprawy do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Toruniu.
Maciejewski J. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Palmowski T. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 20.01.1982 r. o przekazaniu sprawy do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Toruniu.
Sudolski B. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 20.01.1982 r. o przekazaniu sprawy do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Toruniu.

Prokuratorzy
Merkel W.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Misiak Andrzej
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Uwagi
Postanowienie z dnia 30 grudnia 1981 r. o wszczęciu śledztwa. Postanowienie z dnia 30 grudnia 1981 r. o prowadzeniu postępowania w trybie doraźnym. Postanowienie z dnia 3 stycznia 1982 r. o zamknięciu śledztwa.
Ostojski Zbigniew
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń

 
 
.