Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
1 Ds. 1838/82, 1 Ds. 656/82
RSD 3/82, 64/82
Sygnatury IPN
 
IPN By 85/535/1
IPN By 85/535/2
IPN By 85/535/3
IPN By 85/535/4
IPN By 85/535/5
IPN By 85/535/6

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
12-10-1982
Data zakończenia sprawy
25-05-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Andrzejowi Korpusińskiemu, Krystynie Sienkiewicz, Konradowi Sienkiewiczowi, Janowi Kwiatkowskiemu, Krystynie Mirskiej, Adamowi Sobierajskiemu, Urszuli Sobierajskiej, Konradowi Sienkiewiczowi jr., Rafałowi Sadowskiemu i Krzysztofowi Bundzie podejrzanym o przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. w zw. z art. 52 kk tj. o to, że w Toruniu po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowali nielegalną działalność przechowując dwa powielacze. Do dnia 08.11.1982 r. prowadzona w trybie doraźnym, następnie w trybie zwyczajnym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bunda Krzysztof, ur.: 28-12-1962, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
"W okresie od sierpnia 1982 r. do końca września 1982 r. w Toruniu pomagał członkom zawieszonego od 12 grudnia 1981 r. NSZZ "Solidarność" w kontynuowaniu ich działalności związkowej, w ten sposób, że przechowywał, a następnie przekazał Konradowi Radkowi Sienkiewiczowi dwa powielacze, farbę drukarską i papier, o których wiedział, że mają służyć do produkowania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez "Solidarność". (Postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 1 grudnia 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 18 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowieniem z dnia 9 grudnia 1982 r. umorzyła śledztwo.
Korpusiński Andrzej, ur.: 11-05-1961, imię ojca: Janusz
Zarzut
"W dniu 7 października 1982 r. w Toruniu utrudniał postępowanie karne w sprawie kradzieży z włamaniem do budynku Szpitala Miejskiego w Toruniu z dn. 17/18 kwietnia 1982 r. w ten sposób, że ukrywał pochodzące z tego przestępstwa dwa powielacze". (Postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 16 października 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 252 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
"W okresie od sierpnia 1982 r. do 8 października 1982 r. w Toruniu pomagał członkom zawieszonego od 13 grudnia 1981 r. NSZZ "Solidarność" w kontynuowaniu ich działalności związkowej, utrudniając jednocześnie postępowanie karne w sprawie kradzieży z włamaniem do budynku Szpitala Miejskiego w Toruniu jaka miała miejsce w nocy z 17/18 kwietnia 1982 r. w ten sposób, że przewoził własnym samochodem i ukrywał dwa powielacze, farbę drukarską i papier pochodzące z tego przestępstwa, o których wiedział, że mają służyć do produkowania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". (Postanowienie o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów z dnia 2 grudnia 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 18 § 2 kk i art. 252 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
"W okresie od sierpnia 1982 r. do października 1982 r. w Toruniu pomagał członkom zawieszonego od 13 grudnia 1981 r. NSZZ "Solidarność" w kontynuowaniu ich działalności związkowej w ten sposób, że przewoził własnym samochodem i ukrywał dwa powielacze, farbę drukarską i papier, o których wiedział, że mają służyć do produkowania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". (Postanowienie o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów z dnia 21.12.1982 r.)
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 18 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowieniem z dnia 15 maja 1983 r. umorzyła śledztwo.
Kwiatkowski Jan, ur.: 08-01-1941, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
"W dniu 7 października 1982 r. w Toruniu utrudniał postępowanie karne w sprawie kradzieży z włamaniem do budynku Szpitala Miejskiego w Toruniu z dn. 17/18 kwietnia 1982 br. w ten sposób, że ukrywał pochodzące z tego przestępstwa dwa powielacze". (Postanowienie o przedstawieniu zarzutów z 15 października 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 252 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
"Na początku października 1982 r. w Toruniu zorganizował zebrania mające na celu utrudnienie postępowania karnego, poprzez ukrycie powielaczy pochodzących z kradzieży z włamaniem do budynku Szpitala Miejskiego w Toruniu". (Postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 15 października 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 279 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
"W okresie od wiosny 1982 r. do 11 października 1982 r. będąc członkiem zawieszonego od 13 grudnia 1981 r. NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od działalności w tym związku, w ten sposób, że przekazywał Urszuli i Adamowi Sobierajskim nielegalne wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność" celem ich dalszego kolportażu, a nadto na początku października 1982 r. skontaktował w swoim mieszkaniu Konrada i Krystynę Sienkiewiczów z Adamem Sobierajskim w celu ustalenia daty, miejsca i sposobu ukrycia dwóch powielaczy mających służyć produkowaniu nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność", mając jednocześnie świadomość, że pochodzą one z kradzieży z włamaniem do Szpitala Miejskiego w Toruniu, jaka miała miejsce w nocy 17/18 kwietnia 1982 roku". (Postanowienie o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów z dnia 9 grudnia 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 dekretu o stanie wojennym z dnia 12 grudnia 1981 r. i art. 279 kk w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowieniem z dnia 25 maja 1983 r. warunkowo umorzyła sprawę ustalając okres próby na 1 rok liczony od uprawomocnienia się postanowienia, zobowiązano podejrzanego do uiszczenia kwoty 5 000 złotych na konto PKPS Zarządu Wojewódzkiego w Toruniu.
Mirska Krystyna, ur.: 05-06-1945, imię ojca: Eugeniusz
Zarzut
"W dniu 7 października 1982 r. w Toruniu utrudniała postępowanie karne w sprawie kradzieży z włamaniem do budynku Szpitala Miejskiego w Toruniu z dnia 17/18 kwietnia 1982 r. w ten sposób, że ukrywała pochodzące z tego przestępstwa dwa powielacze". (Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu z dnia 8 listopada 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 252 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
"Na początku października 1982 r. w Toruniu, będąc członkiem zawieszonego od 12 grudnia 1981 r. NSZZ "Solidarność" nie odstąpiła od działalności w tym związku, utrudniając jednocześnie postępowanie karne w sprawie kradzieży z włamaniem do budynku Szpitala Miejskiego w Toruniu jaka miała miejsce w nocy z 17/18 kwietnia 1982 r. w ten sposób, że ukrywała powielacz, farbę drukarską i papier pochodzące z tego przestępstwa wiedząc, że przedmioty te miały służyć do produkowania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". (Postanowienie o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów z dnia 29 listopada 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 252 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
"W pierwszej połowie października 1982 r. w Toruniu, będąc członkiem zawieszonego od dnia 13 grudnia 1981 r. NSZZ "Solidarność", kontynuowała działalność związkową przez przyjęcie na przechowanie w celu ukrycia powielacza przez przyjęcie na przechowywanie w celu ukrycia powielacza, farby drukarskiej i papieru ze świadomością, że stanowią one przedmioty niezbędne do prowadzenia działalności związkowej polegającej na produkowaniu wydawnictw wydawania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność", oraz że w ten sposób utrudnia ujawnienie sprawców tego przestępstwa". (Postanowienie o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów z dnia 16 grudnia 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 252 kk w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowieniem z dnia 25 maja 1983 r. warunkowo umorzyła sprawę ustalając okres próby na 1 rok liczony od uprawomocnienia się postanowienia, zobowiązano podejrzaną do uiszczenia kwoty 4 000 złotych na konto PKPS Zarządu Wojewódzkiego w Toruniu.
Sadowski Rafał, ur.: 07-03-1963, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"W okresie od sierpnia 1982 r. do końca września 1982 r. w Toruniu pomagał członkom zawieszonego od 12 grudnia 1981 r. NSZZ "Solidarność" w kontynuowaniu ich działalności związkowej w ten sposób, że przyjął od nieznanego mężczyzny, przechowywał, a następnie przekazał Konradowi Radkowi Sienkiewiczowi dwa powielacze, farbę drukarską i papier, o których wiedział, że mają służyć do produkowania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez "Solidarność". (Postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 25 listopada 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowieniem z dnia 9 grudnia 1982 r. umorzyła śledztwo.
Sienkiewicz Krystyna, ur.: 08-12-1941, imię ojca: Bernard
Zarzut
"W dniu 7 października 1982 r. w Toruniu utrudniała postępowanie karne w sprawie kradzieży z włamaniem do budynku Szpitala Miejskiego w Toruniu z dn. 17/18 kwietnia 1982 r. w ten sposób, że ukrywała pochodzące z tego przestępstwa dwa powielacze". (Postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 16 października 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 252 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
"W okresie od 25 lipca 1982 r. do 11 października 1982 r. w Toruniu, będąc członkiem zawieszonego od 12 grudnia 1981 r. NSZZ "Solidarność" nie odstąpiła od działalności w tym związku, utrudniając jednocześnie postępowanie karne w sprawie kradzieży z włamaniem do budynku Szpitala Miejskiego w Toruniu jaka miała miejsce w nocy z 17/18 kwietnia 1982 r., w ten sposób, że ukrywała dwa powielacze, farbę drukarską i papier pochodzące z tego przestępstwa w celu produkowania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność", oraz pisała do tych wydawnictw teksty dotyczące działalności tego związku". (Postanowienie o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów z dnia 29 listopada 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 252 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
"W okresie od lipca 1982 r. do października 1982 r. w Toruniu, jako członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Toruniu, którego działalność zawieszono w dniu 13 grudnia 1981 r. po zwolnieniu z ośrodka odosobnienia, kontynuowała tę działalność, przez przyjęcie i przechowywanie dwóch powielaczy, w tym jednego wiedząc, że pochodzi on z kradzieży z włamaniem do Szpitala Miejskiego w Toruniu z 17/18 kwietnia 1982 r., farby drukarskiej i papieru niezbędnych do wydawania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność", oraz weszła w porozumieniu z członkami NSZZ "Solidarność" J. Kwiatkowskim, A. Sobierajskim, i K. Mirską, w celu stworzenia warunków do wydawania pism "Solidarności", a także w dniu 7 października 1982 r. kierowała przemieszczaniem powielaczy, farby drukarskiej i papieru w celu ich ukrycia przed organami ścigania i wydawaniu wyżej wskazanych pism". (Postanowienie o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów z dnia 16 grudnia 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 252 kk i art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowieniem z dnia 15 maja 1983 r. umorzyła śledztwo.
Sienkiewicz Konrad, ur.: 19-02-1935, imię ojca: Leon
Zarzut
"W dniu 7 października 1982 r. w Toruniu utrudniał postępowanie karne w sprawie kradzieży z włamaniem do budynku Szpitala Miejskiego w Toruniu z dn. 17/18 kwietnia 1982 r. w ten sposób, że ukrywał pochodzące z tego przestępstwa dwa powielacze". (Postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 16 października 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 252 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
"W okresie od września 1982 r. do 11 października 1982 r. w Toruniu, będąc członkiem zawieszonego od 12 grudnia 1981 r. NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od działalności w tym związku, utrudniając jednocześnie postępowanie karne w sprawie kradzieży z włamaniem do budynku Szpitala Miejskiego w Toruniu jaka miała miejsce w nocy z 17/18 kwietnia 1982 r. w ten sposób, że organizował i brał udział w ukrywaniu dwóch powielaczy, farby drukarskiej i papieru pochodzących z tego przestępstwa wiedząc jednocześnie, że przedmioty te miały służyć do produkowania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". (Postanowienie o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów z dnia 29 listopada 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym i art. 252 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowieniem z dnia 09.12.1982 r. umorzyła śledztwo.
Sienkiewicz Konrad, ur.: 10-12-1961, imię ojca: Konrad
Zarzut
"W okresie od sierpnia 1982 r. do 7 października 1982 r. w Toruniu, jako członek zawieszonego w dniu 12 grudnia 1981 r. NSZZ "Solidarność" kontynuował działalność w tym związku przez przyjęcie od nieustalonych osób dwa powielacze, farbę drukarską i papier mające służyć do wydawania nielegalnych wydawnictw tego związku, a następnie przedmioty te przechowywał i przekazywał do dalszego ich ukrycia". (Postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 4 marca 1983 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowieniem z dnia 15 maja 1983 r. umorzyła śledztwo.
Sobierajska Urszula, ur.: 18-10-1941, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"W październiku 1982 r. w Toruniu utrudniała postępowanie karne w sprawie kradzieży z włamaniem do pomieszczeń powielarni Szpitala Miejskiego w Toruniu jaka miała miejsce w nocy z 17/18 kwietnia 1982 r. w ten sposób, że ukrywała pochodzące z tego przestępstwa powielacze". (Postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 5 listopada 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 252 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
"W okresie od wiosny do 11 października 1982 r. w Toruniu, będąc członkiem zawieszonego od 13 grudnia 1981 r. NSZZ "Solidarność" nie odstąpiła od działalności w tym związku w ten sposób, że przekazywała innym osobom nielegalne wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność" otrzymane od Jana Kwiatkowskiego, oraz uczestniczyła w przemieszczaniu powielacza i farby drukarskiej, ze świadomością, że stanowią one przedmioty niezbędne do prowadzenia nielegalnej działalności polegającej na produkowaniu wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". (Postanowienie o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowieniem z dnia 25 maja 1983 r. warunkowo umorzyła sprawę ustalając okres próby na 1 rok liczony od uprawomocnienia się postanowienia, zobowiązano podejrzaną do uiszczenia kwoty 3 000 złotych na konto PKPS Zarządu Wojewódzkiego w Toruniu.
Sobierajski Adam, ur.: 11-02-1940, imię ojca: Ignacy
Zarzut
"W dniu 7 października 1982 r. w Toruniu utrudniał postępowanie karne w sprawie kradzieży z włamaniem do budynku Szpitala Miejskiego w Toruniu z dn. 17/18 kwietnia 1982 r. w ten sposób, że ukrywał pochodzące z tego przestępstwa dwa powielacze". (Postanowienie o przedstawieniu zarzutów z 15 października 1982 roku).
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 252 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
"W okresie od wiosny 1982 r. do 11.10.1982 r. w Toruniu będąc członkiem zawieszonego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od działalności tego związku w ten sposób, że przekazywał innym osobom nielegalne wydawnictwa sygnowane przez "Solidarność" otrzymane od Jana Kwiatkowskiego oraz przez ukrywanie powielaczy, o których wiedział, że mają służyć produkowaniu nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez "Solidarność". (Postanowienie o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów z dnia 23.11.1982 r.
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1982 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Rejonowa w Toruniu postanowieniem z dnia 25 maja 1983 r. warunkowo umorzyła sprawę ustalając okres próby na 1 rok liczony od uprawomocnienia się postanowienia. Zobowiązano podejrzanego do uiszczenia kwoty 3 000 złotych na konto PKPS Zarządu Wojewódzkiego w Toruniu.

Sędziowie
Hojło A. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 22 października 1982 r. w sprawie odrzucenia zażalenia oskarżonych w przedmiocie zastosowania wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Hołownia S. ((-))
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 25 listopada 1982 r. w sprawie nieuwzględnienia zażalenia i utrzymania w mocy postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania.
Kaźmierczak J. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 22 października 1982 r. w sprawie odrzucenia zażalenia oskarżonych w przedmiocie zastosowania wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Sudolski B. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 22 października 1982 r. w sprawie odrzucenia zażalenia oskarżonych w przedmiocie zastosowania wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Prokuratorzy
Borowicz Marek
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Uwagi
asesor
Duliński Marian
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Kołacki Zygmunt
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Lubomski Józef
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Ławniczak Paweł
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Merkel W.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
Ostojski Zbigniew
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Stochmal St.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
Stronikowski M.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Toruń
 
 
.