Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III KRN 18/94
RN.VI.630/559/93/P
 
Sygnatury IPN
IPN By 54/3
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
10-01-1994
Data zakończenia sprawy
15-06-1994
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna Prokuratora Generalnego na korzyść Krzysztofa Dekowskiego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Dekowski Krzysztof, ur.: 06-04-1946, imię ojca: Alojzy
Zarzut
"Zarzucam obrazę prawa materialnego przez uznanie, że działanie oskarżonego wypełniało dyspozycję art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym (...), pomimo braku przesłanek ku temu i wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i umorzenie postępowania".
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Karna w Warszawie uniewinnił oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Kubicki Leszek
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Popowicz Aniela
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Sagan Marek
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sędzia delegowany do Sądu Najwyższego

Prokuratorzy
Iwanicki Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
Uwagi
twórca rewizji
Piechota Józef
Prokuratura
Prokuratura Apelacyjna - Warszawa
 
 
.