Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
V KRN 271/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN By 54/3
 
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
03-03-1982
Data zakończenia sprawy
15-09-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna Prokuratora Generalnego na niekorzyść oskarżonego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Dekowski Krzysztof, ur.: 06-04-1946, imię ojca: Alojzy
Zarzut
Prokurator Generalny zarzucił orzeczeniu Sądu Wojewódzkiego w Toruniu błąd w ustaleniach faktycznych oraz złożył wniosek o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Wojewódzkiemu w Toruniu do ponownego rozpatrzenia.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Karna w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Wojewódzkiemu w Toruniu do ponownego rozpatrzenia.

Sędziowie
Bartosik B. ((-))
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 8 września 1982 r. o rozpatrzenie wniosku oskarżonego w przedmiocie jego osobistego wzięcia udziału w rozprawie przed Sądem Najwyższym.
Góral R. ((-))
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Wyrok z dnia 15 września 1982 r.
Halota Z. ((-))
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrok z dnia 15 września 1982 r.
Pawela St. ((-))
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 8 września 1982 r. o rozpatrzenie wniosku oskarżonego w przedmiocie jego osobistego wzięcia udziału w rozprawie przed Sądem Najwyższym. Wyrok z dnia 15 września 1982 r.
Rink T. ((-))
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrok z dnia 15 września 1982 r. Sprawozdawca.
Szwaczkowski H. ((-))
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 8 września 1982 r. o rozpatrzenie wniosku oskarżonego w przedmiocie jego osobistego wzięcia udziału w rozprawie przed Sądem Najwyższym. Wyrok z dnia 15 września 1982 r.

Prokuratorzy
Kubicki A
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
Uwagi
Postanowienie z dnia 8 września 1982 r. o rozpatrzenie wniosku oskarżonego w przedmiocie jego osobistego wzięcia udziału w rozprawie przed Sądem Najwyższym.
Pasturczak Fr.
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
Uwagi
Wyrok z dnia 15 września 1982 r.
Stochmal St.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Toruń
 
 
.