Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III K 119/82
4 Ds 150/81
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 465/41
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
24-03-1982
Data zakończenia sprawy
05-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Romanowi Pawlickiemu z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, podejrzanemu o to, że w okresie 13-16 grudnia 1981 r. nie odstąpił od działalności związkowej oraz organizował strajk oraz akcje protestacyjne na terenie Gdańska.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Pawlicki Roman, ur.: 28-02-1935, imię ojca: Ignacy
Zarzut
"...wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia przez Radę Państwa z dniem 13 grudnia 1981 r. na całym terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stanu wojennego, przebywając na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina nie odstąpił od działalności związkowej oraz organizował i kierował strajkiem obejmującym zakłady regionu gdańskiego i innych województw przez zorganizowanie komitetów strajkowych, wydawanie komunikatów, apeli i odezw oraz podejmowanie innych prac organizacyjnych".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem z dnia 05.07.1982 r., na mocy art. 20 § 1 i 15 § 1 kpk zawiesił postępowanie w sprawie przeciwko Romanowi Pawlickiemu z uwagi na zły stan zdrowia oskarżonego.

Sędziowie
Górski M.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Przybyłowski Z.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Ziółkowski K.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Blaszkowski Rajmund
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Kubicki M.
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
Mirecki Roman
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Muszyński Marian
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk

 
 
.