Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 71/83
4 Ds 43/82, Ds. 55/82
RSD 54/82, III 8639
Sygnatury IPN
IPN By 355/37/1
IPN By 355/37/2
IPN Gd 76/18/1
IPN Gd 76/18/2
IPN Gd 013/201

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
17-03-1982
Data zakończenia sprawy
21-01-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Annie Walentynowicz, podejrzanej o to, że nie odstąpiła od działalności w NSZZ "Solidarność" po wprowadzeniu stanu wojennego na obszarze PRL, lecz aktywnie uczestniczyła w dniach 14 i 15.12.1981 r. w strajku w Stoczni im. Lenina w Gdańsku.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Walentynowicz Anna, ur.: 15-08-1929, imię ojca: Jan
Zarzut
"... w dniach 14 i 15.12.1981 r. w Gdańsku jako członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia przez Radę Państwa z dniem 13.12.1981 r. na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stanu wojennego, przebywając na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina, kontynuowała działalność związkową oraz organizowała akcję protestacyjną skierowaną przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i działaniom sił porządkowych zmierzających do spowodowania opuszczenia Stoczni przez pracowników, nawołując przez urządzenia nagłaśniające do pozostania na terenie zakładu oraz nakłaniania Komendanta Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej i podległych mu pracowników do przekazania samochodów strażackich wyposażonych w działka wodne w celu ich użycia przeciwko siłom porządkowym ..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 18 § 1 kk w zw. z art. 46 ust. 4 tegoż dekretu
Skazany
NIE
Wyrok
Na wniosek Sądu Rejonowego w Gdańsku Sąd Najwyższy - Izba Karna w Warszawie postanowieniem z dnia 21.01.1983 r. przekazał sprawę Anny Walentynowicz do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Grudziądzu.

Sędziowie
Bartnik Z.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 21.01.1983 r. o przekazaniu sprawy innemu Sądowi Równorzędnemu.
Łukaszewicz Cz.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 21.01.1983 r. o przekazaniu sprawy innemu Sądowi Równorzędnemu.
Ochman Wł.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 21.01.1983 r. o przekazaniu sprawy innemu Sądowi Równorzędnemu.

Prokuratorzy
Hazuka Witold
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Mirecki Roman
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Młynarczyk Zbigniew
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
Muszyński Marian
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Ogozeja Eugeniusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Pasturczak Fr.
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
Pękała Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Rosiński Józef
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Gdańsk
Sanecki Edward
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
Zegar Ryszard
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk

 
 
.