Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
IV Ko 634/83
Ds 8/83
RSD 7/83, III 8696
Sygnatury IPN
IPN Gd 573/2/1
IPN Gd 573/2/2
IPN Gd 573/2/3
IPN Gd 76/20/1
IPN Gd 76/20/2
IPN Gd 013/236

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
21-01-1983
Data zakończenia sprawy
15-02-1985
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Ryszardowi Jankowskiemu, Pawłowi Zinczukowi, Janowi Gawinowi, Tadeuszowi Harasimowiczowi, Józefowi Koskowi, Januszowi Satorze, Pawłowi Slezyngierowi oraz Janowi Kisielewskiemu, podejrzanym o niezaprzestanie działalności związkowej, udział w nielegalnej organizacji II Krajowa Komisja NSZZ "Solidarność" oraz posiadanie nielegalnych publikacji zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gawin Jan, ur.: 14-03-1949, imię ojca: Jan
Zarzut
"...w okresie od 13 grudnia 1981 roku do dnia 27 stycznia 1983 roku w Gdyni, Sopocie i Gdańsku, jako członek byłego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia przez Radę Państwa z dniem 13 grudnia 1981 roku na całym terytorium PRL stanu wojennego, kontynuował działalność związkową przez zorganizowanie i kierowanie tzw. II Komisją Krajową NSZZ "Solidarność", której istnienie, ustrój i cel miał pozostać tajemnicą wobec organów państwowych."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 278 § 2 i 3 kk w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 16.11.1983 r. na mocy art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Janowi Gawinowi, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Okres aresztowania: zatrzymany dnia 27.01.1983 r. przez MO, postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z dnia 28.01.1983 r. tymczasowo aresztowany, areszt uchylony postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z dnia 27.07.1983 r.
Harasimowicz Tadeusz, ur.: 30-09-1926, imię ojca: Józef
Zarzut
"...w okresie od 13 grudnia 1981 r. do dnia 24 stycznia 1983 r. jako członek byłego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia przez Radę Państwa z dniem 13 grudnia 1981 r. na całym terytorium PRL stanu wojennego kontynuował działalność związkową przez zorganizowanie i kierowanie tzw. II Krajową Komisją NSZZ "Solidarność."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 278 § 2 i 3 kk w zw. z art. 10 § 2 kk w zw. z art. 25 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 16.11.1983 r. na mocy art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Tadeuszowi Harasimowiczowi, kosztami postępowania obciążając Skarb Państwa. Okres aresztowania: zatrzymany dnia 24.01.1983 r. przez MO, postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z dnia 26.01.1983 r. tymczasowo aresztowany, areszt uchylony postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z dnia 23.07.1983 r.
Jankowski Ryszard, ur.: 12-12-1954, imię ojca: Jan
Zarzut
"...w okresie od 13 grudnia 1981 r. do stycznia 1983 r. w Gdyni, Gdańsku i innych miejscowościach jako członek byłego NSZZ "Solidarność", wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia przez Radę Państwa z dniem 13 grudnia 1981 r. na całym terytorium PRL stanu wojennego, kontynuował działalność związkową przez zorganizowanie i kierowanie tak zwaną II Komisją Krajową NSZZ "Solidarność", której istnienie, ustrój i cel miał pozostać tajemnicą wobec organów państwowych."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 278 § 2 i 3 kk w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 16.11.1983 r. na mocy art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Ryszardowi Jankowskiemu, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Okres aresztowania: postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z dnia 30.05.1983 r. tymczasowo aresztowany, areszt uchylony postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z dnia 27.07.1983 r.
Kisielewski Jan, ur.: 21-05-1944, imię ojca: Józef
Zarzut
"...w okresie od 13 grudnia 1981 roku do stycznia 1983 roku w Gdyni, Gdańsku i innych miejscowościach jako członek byłego związku NSZZ "Solidarność" wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia z dniem 13 grudnia 1981 r. przez Radę Państwa na całym terytorium PRL stanu wojennego kontynuował działalność związkową przez zorganizowanie i kierowanie tak zwaną II Komisją Krajową NSZZ "Solidarność", której istnienie, ustrój i cel miał pozostać tajemnicą wobec organów państwowych."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 278 § 1 i 3 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku postanowieniem z dnia 09.09.1983 r. wyłączyła materiały dot. Jana Kisielewskiego do odrębnego postępowania pod nr Ds 32/83.
Kosk Józef, ur.: 11-07-1946, imię ojca: Antoni
Zarzut
"...w okresie od marca 1982 r. do 19 stycznia 1983 r. w Gdańsku i Gdyni, jako członek NSZZ "Solidarność", nie odstąpił od udziału w działalności związkowej po zawieszeniu i rozwiązaniu tego związku, a w szczególności brał udział w posiedzeniach tzw. "II Krajowej Komisji NSZZ Solidarność"."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 278 § 2 i 3 kk w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 16.11.1983 r. na mocy art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Józefowi Koskowi, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Okres aresztowania: zatrzymany dnia 19.01.1983 r. przez MO, postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z dnia 21.01.1983 r. tymczasowo aresztowany, areszt uchylony postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z dnia 27.07.1983 r.
Satora Janusz, ur.: 06-04-1953, imię ojca: Adam
Zarzut
"...w grudniu 1982 roku w Gdyni, w celu rozpowszechniania przekazał Pawłowi Slezyngierowi 1000 sztuk nielegalnie wydanego tygodnika "Solidarność Mazowsza" Nr 34 z dnia 17 listopada 1982 roku, 789 sztuk Nr 36 z dnia 1 grudnia 1982 roku, 23 sztuk "Solidarności Narodu" Nr 10 z dnia 1 października 1982 roku o treści zawierającej fałszywe wiadomości i mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282a § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 28.11.1984 r. na mocy art. 4 ust. 2 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1984 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Januszowi Satorze, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Slezyngier Paweł, ur.: 25-04-1944, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"...w okresie od 13 grudnia 1981 roku do grudnia 1982 roku w Gdańsku, Gdyni i Sopocie jako członek byłego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia przez Radę Państwa z dniem 13 grudnia 1981 roku na całym terytorium PRL stanu wojennego, a następnie po rozwiązaniu tego związku, kontynuował działalność związkową przez zorganizowanie wspólnie z Józefem Koskiem, Tadeuszem Harasimowiczem, Janem Gawinem, Pawłem Zinczukiem oraz Ryszardem Jankowskim i kierowanie tak zwaną II Komisją Krajową NSZZ "Solidarność", której istnienie, ustrój i cel miał pozostać tajemnicą wobec organów państwowych oraz w celu rozpowszechniania przyjął od Janusza Satora i przechował 1000 sztuk nielegalnie wydanego tygodnika pod nazwą "Solidarność Mazowsza" Nr 34 z dnia 17 listopada 1982 roku, 789 sztuk Nr 36 z dnia 1 grudnia 1982 roku, 23 sztuk "Solidarność Narodu" Nr 10 z dnia 1 października 1982 roku o treści zawierającej fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz nawołujące do takich działań."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 278 § 2 i 3 kk w zb. z art. 282a § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 16.11.1983 r. na mocy art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Pawłowi Slezyngierowi, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Okres aresztowania: zatrzymany dnia 09.12.1982 r. przez MO, postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 10.12.1982 r. tymczasowo aresztowany, areszt uchylony postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z dnia 27.07.1983 r.
Zinczuk Paweł, ur.: 14-10-1940, imię ojca: Michał
Zarzut
"...w okresie od 13 grudnia 1981 roku do 27 stycznia 1983 roku w Gdyni, Sopocie i Gdańsku jako członek byłego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia przez Radę Państwa z dniem 13 grudnia 1981 roku na całym terytorium PRL stanu wojennego, kontynuował działalność związkową przez zorganizowanie i kierowanie tzw. II Komisją Krajową NSZZ "Solidarność", której istnienie, ustrój i cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 278 § 2 i 3 kk w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowieniem z dnia 16.11.1983 r. na mocy art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Pawłowi Zinczukowi, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Okres aresztowania: zatrzymany dnia 07.02.1983 r. przez MO, postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z dnia 08.02.1983 r. tymczasowo aresztowany, areszt uchylony postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z dnia 27.07.1983 r.

Sędziowie
Buchholz G.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 14.07.1983 r. o przedłużeniu tymczasowego aresztowania
Gorski M.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 06.06.1983 r. oraz z dnia 14.07.1983 r. o przedłużeniu tymczasowego aresztowania
Lebiedzka L.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział III Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestnicząca w wydaniu postanowienia z dnia 14.07.1983 r. o przedłużeniu tymczasowego aresztowania
Markiewicz E.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział IV Karny-Rewizyjny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 12.05.1983 r. o nieuwzględnieniu zażalenia i utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania, z dnia 30.05.1983 r. o utrzymaniu w mocy postanowienia dot. tymczasowego aresztowania
Multan B.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 30.05.1983 r. o utrzymaniu w mocy postanowienia dot. tymczasowego aresztowania
Olszewski R.
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowień z dnia 16.11.1983 r. o amnestii
Przybyłowski Z.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział IV Karny-Rewizyjny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 12.05.1983 r. o nieuwzględnieniu zażalenia i utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania, z dnia 06.06.1983 r. o przedłużeniu tymczasowego aresztowania
Staniszewska H.
Sąd
Sąd Rejonowy - IV Wydział Karny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
wydała postanowienie z dnia 18.02.1983 r. o nieuwzględnieniu zażalenia i utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania
Ziółkowski K.
Sąd
Sąd Wojewódzki Wydział IV Karny-Rewizyjny - Gdańsk
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 12.05.1983 r. o nieuwzględnieniu zażalenia i utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania

Prokuratorzy
Blaszkowski Rajmund
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Uwagi
uczestniczył w przesłuchiwaniu, wydał postanowienie z dnia 28.01.1983 r. o przedstawieniu zarzutów, o tymczasowym aresztowaniu, uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 06.06.1983 r. o przedłużeniu tymczasowego aresztowania
Jabłoński Stefan
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Uwagi
wydał postanowienie z dnia 20.04.1983 r. o przedłużeniu okresu śledztwa, z dnia 22.04.1983 r. oraz z dnia 25.04.1983 r. i z dnia 02.05.1983 r. o przedłużeniu tymczasowego aresztowania
Kryszczuk Marian
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Uwagi
uczestniczył w przesłuchiwaniu, wydał postanowienie z dnia 21.01.1983 r. o wszczęciu śledztwa, o przedstawieniu zarzutów, o tymczasowym aresztowaniu, z dnia 30.05.1983 r. o tymczasowym aresztowaniu
Markowski T.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 12.05.1983 r. o nieuwzględnieniu zażalenia i utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania
Mirecki Roman
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Uwagi
uczestniczył w przesłuchiwaniu, wydał postanowienie z dnia 26.01.1983 r. o przedstawieniu zarzutów, o tymczasowym aresztowaniu
Muszyński Marian
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 12.05.1983 r. o nieuwzględnieniu zażalenia i utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania
Wasilewski Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Uwagi
uczestniczył w przesłuchiwaniu, wydał postanowienie z dnia 08.02.1983 r. o przedstawieniu zarzutów, o tymczasowym aresztowaniu, z dnia 09.02.1983 r. oraz z dnia 10.02.1983 r. o zatwierdzeniu przeszukania, z dnia 14.02.1983 r. o pozostawieniu bez uwzględnienia wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania, z dnia 09.03.1983 r. o łącznym prowadzeniu spraw, z dnia 23.03.1983 r. o powołaniu biegłego, z dnia 30.05.1983 r. o przedstawieniu zarzutów, z dnia 31.03.1983 r. o uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, z dnia 07.04.1983 r. o przedłużeniu tymczasowego aresztowania, o powołaniu biegłego, z dnia 22.04.1983 r. oraz z dnia 16.06.1983 r. o przeprowadzeniu badania lekarskiego, z dnia 04.05.1983 r. oraz z dnia 05.05.1983 r. o pozostawieniu bez uwzględnienia wniosku o uchylenie środka zapobiegawczego, z dnia 23.05.1983 oraz z dnia 04.06.1983 r. r. o powołaniu biegłego, uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 14.07.1983 r. o przedłużeniu tymczasowego aresztowania, wydał postanowienie z dnia z dnia 15.07.1983 r. o nieuwzględnieniu wniosku o uchylenie środka zapobiegawczego, z dnia 18.07.1983 r. o przedstawieniu zarzutów, z dnia 22.07.1983 r. o zmianie postanowienia o przedstawieniu zarzutów, z dnia 23.07.1983 r. o uchyleniu tymczasowego aresztowania, wydał postanowienia z dnia 25.07.1983 r. o zatwierdzeniu przeszukania, z dnia 27.07.1983 r. o uchyleniu tymczasowego aresztowania, postanowienie o uznaniu za dowód rzeczowy, uczestniczył w wydaniu postanowień z dnia 16.11.1983 r. o zastosowaniu amnestii oraz postanowienie z dnia 28.11.1984 r. w tym samym przedmiocie
Wysocki J.
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
Uwagi
wydał postanowienie z dnia 17.05.1983 r. o otrzymaniu w mocy postanowienia dot. tymczasowego aresztowania
Zegar Ryszard
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Gdańsk
Uwagi
wydał postanowienie z dnia 09.03.1983 r. oraz z dnia 18.04.1983 r. o przedłużeniu tymczasowego aresztowania

 
 
.