Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW.813/82
Pg.Śl.II-328/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/78
IPN BU 1378/78
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-10-1982
Data zakończenia sprawy
17-01-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Markowi Popielowi oraz Pawłowi Gaździckiemu z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 roku w zb. z art. 280 § 1 kk. podejrzanych o to, że w dniu 14 października 1982 roku w Warszawie w pobliżu Zakładów Mechanicznych im. Marcelego Nowotki działając wspólnie rozrzucali ulotki zawierające fałszywe wiadomości.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gaździcki Paweł, ur.: 27-03-1959, imię ojca: Jerzy
Zarzut
oskarżony o to, że w dniu 14 października 1982 roku w Warszawie w pobliżu Zakładów Mechanicznych im. Marcelego Nowotki rozrzucał ulotki zawierające fałszywe wiadomości o zasięgu akcji strajkowej w Stoczni Gdańskiej mogące wywołać niepokój publiczny a także nawołujące do popełnienia przestępstwa, to jest do organizowania strajków.
Kwalifikacja
podejrzany o przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 roku w zb. z art. 280 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał Pawła Gaździckiego: 1. na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/, na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, których wykonanie na podstawie art. art. 73 § 1 i 2 i 74 § 1 kk warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 lata, 2. na podstawie art. 75 § 1 kk orzeka grzywnę w wysokości 20 000 złotych, 3. na podstawie art. 83 § 3 kk na poczet grzywny zalicza skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 14 października 1982 r., przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 400 zł., 4. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 2 Ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23.06.1973 r. zasądza od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 5.600 złotych oraz na podstawie art. 547 § 1 kpk i 553 kpk obciąża go połową kosztów postępowania, 5. dowody rzeczowe w postaci 410 sztuk ulotek /k. 58 poz. 1/, będące w depozycie KS MO - zniszczyć.
Popiel Marek, ur.: 26-04-1958, imię ojca: Wiesław
Zarzut
oskarżony o to, że w dniu 14 października 1982 roku w Warszawie w pobliżu Zakładów Mechanicznych im. Marcelego Nowotki rozrzucał ulotki zawierające fałszywe wiadomości o zasięgu akcji strajkowej w Stoczni Gdańskiej mogące wywołać niepokój publiczny a także nawołujące do popełnienia przestępstwa, to jest do organizowania strajków.
Kwalifikacja
podejrzany o przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 roku w zb. z art. 280 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał Marka Popiela: 1. na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29 poz. 154/, na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, których wykonanie na podstawie art. art. 73 § 1 i 2 i 74 § 1 kk warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 3 lata, 2. na podstawie art. 75 § 1 kk orzeka grzywnę w wysokości 20 000 złotych, 3. na podstawie art. 83 § 3 kk na poczet grzywny zalicza skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 14 października 1982 r., przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 400 zł., 4. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 2 Ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23.06.1973 r. zasądza od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 5.600 złotych oraz na podstawie art. 547 § 1 kpk i 553 kpk obciąża go połową kosztów postępowania, 5. dowody rzeczowe w postaci 410 sztuk ulotek /k. 58 poz. 1/, będące w depozycie KS MO - zniszczyć.

Sędziowie
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Mikuła Wojciech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Uwagi
WAP Warszawa
Stefański Eugeniusz (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Długołęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Malinowski Andrzej (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Podprokurator, odstąpił od prowadzenia sprawy w trybie doraźnym

 
 
.