Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Żo. 1/83, Żo 3/83
Pg.Śl. II 31/82
RSD - 4/82
Sygnatury IPN
IPN By 308/14
IPN By 070/5158

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
07-01-1982
Data zakończenia sprawy
14-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie przeciwko Marii Makowskiej podejrzanej o przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 w zb. z art. 48 ust. 1 i 3 dekretu o stanie wojennym, tj. o sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek nawołujących do strajku powszechnego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Makowska Maria Danuta, ur.: 16-08-1938, imię ojca: Romuald
Zarzut
Podejrzana o to, że "w okresie od 13.12.1981 r. w Bydgoszczy jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona (...) nie odstąpiła od działalności prowadzonej przez ten związek i działając w celu osłabienia gotowości obronnej PRL sporządzała i kolportowała ulotki nawołujące do strajku powszechnego, co mogło gotowość tę osłabić".
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 i 2 w zb. z art. 48 ust. 1 i 3 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 maja 1982 r. umorzyła śledztwo wobec braku dostatecznych dowodów winy oraz uchyliła środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania który został zastosowany od dnia 1 marca 1982 r. Zwolniona z zakładu karnego 7 maja 1982 r.

Sędziowie
Bakalarski Czesław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 9 września 1983 r. o uwzględnieniu zażalenia prokuratora w sprawie żądania zasądzenia od Skarbu Państwa odszkodowania na rzecz Marii Makowskiej
Bromirski Zbigniew (kpt.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Korycki Bronisław (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Latos Ryszard (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o utrzymaniu w mocy aresztu tymczasowego z dnia 9 marca 1982 r.
Łącki Michał (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 30 maja 1983 r. o zasądzeniu odszkodowania od Skrabu Państwa za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Olczak Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Oziębło Wojciech (kpt.)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Trzebny Ryszard (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Wojtasiński Włodzimerz (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Giełżecki Wiesław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 2 marca 1982 r.
Jaroń Jan (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Postanowienie z dnia 9 września 1983 r. o uwzględnieniu zażalenia prokuratora w sprawie żądania zasądzenia od Skarbu Państwa odszkodowania na rzecz Marii Makowskiej
Maszerowski Kazimierz (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
Postanowienie o umorzeniu śledztwa z dnia 6 maja 1982 r.
Piwkowski Marek (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Prusak Wincenty (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz

 
 
.