Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pm.Śl. II 89/82
 
Sygnatury IPN
 
IPN Gd 267/7497
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
11-01-1982
Data zakończenia sprawy
28-11-1985
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Janowi Chmieleckiemu z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 25 § 2 kk podejrzanemu o to, że działając wspólnie z Arkadiuszem Makarem i Andrzejem Suwałą sporządził w celu rozpowszechniania ulotki sygnowane przez "Ruch Młodej Polski" "zawierające nieprawdziwe wiadomości mogące wywołać niepkój publiczny lub rozruchy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Chmielecki Wojciech, ur.: 06-11-1964, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
"... działając [...] wspólnie i w porozumieniu z Arkadiuszem Makarem i Andrzejem Suwałą sporządzał w dniu 30.12.1981 r. w Gdańsku, w mieszkaniu Arkadiusza Makara w celu rozpowszechniania ulotki tytułowane jako "Oświadczenie", podpisane "Ruch Młodej Polski", gdyż drukował je z wymienionymi techniką powielania w ilości ok. 1000 egzemplarzy, a w treści ich znajdowały się nieprawdziwe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny, ponieważ stwierdzono w nich, iż osoby internowane w czasie stanu wojennego w PRL przetrzymywane są w obozach koncentracyjnych, a rządy w kraju sprawuje dyktatura wojskowa, przy czym wiedział, że ulotki te będą rozpowszechniane w dniu 03.01.1982 r. na terenie Trójmiasta i co w istocie nastąpiło..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 25 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 26.01.1983 r. na mocy art. 280 § 1 kpk w zw. z art. 11 pkt 2 kpk i w zw. z art. 26 § 1 kk umorzyła śledztwo przeciwko Wojciechowi Chmieleckiemu z powodu znikomego stopnia niebezpieczeństwa społecznego popełnionego czynu.

Sędziowie

Prokuratorzy
Cholewka Emil (kmdr)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Ejsmont Paweł (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Maszerowski Kazimierz (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Ring Andrzej (por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Wojcieszek Henryk (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
 
 
.