Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sm.W. 13/82
Pm.Śl. II 25/81
RSD 30/81
Sygnatury IPN
IPN Gd 253/9243
IPN Gd 253/9244
IPN Gd 253/9245
IPN Gd 253/9246
IPN Gd 253/9247
IPN Gd 253/9248
IPN Gd 253/9249
IPN Gd 253/9254
IPN Gd 267/6842
IPN Gd 267/7444
IPN Gd 267/7441

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
20-12-1981
Data zakończenia sprawy
17-04-1985
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Jerzemu Kowalczykowi, Ewie Kubasiewicz z art. 48 ust. 1, 2, 3 w zb. z art. 46 ust. 1 i art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, Władysławowi Trzcińskiemu, Wiesławie Kwiatkowskiej, Jolancie Wilguckiej i Januszowi Prendocie z art. 48 ust. 1, 2, 3 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, Cezaremu Godzikowi, Jarosławowi Skowronkowi i Magdalenie Kowalskiej z art. 48 ust. 1, 2, 3 w zb. z art. 46 ust. 1 i art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, Sławomirowi Sadowskiemu, Krzysztofowi Jankowskiemu i Ryszardowi Kolasińskiemu z art. 48 ust. 1, 2, 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, Markowi Czachorowi z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 48 ust. 1, 2, 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, oskarżonym o nieodstąpienie od działalności w NSZZ "Solidarność", zorganizowanie i kierowanie strajkiem w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni i na Uniwersytecie Gdańskim, sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek zawierających wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Czachor Marek, ur.: 30-03-1960, imię ojca: Bolesław
Zarzut
"...w okresie od 14.12.1981 r. do 20.12.1981 r. chcąc aby cyw. cyw. Władysław Trzciński, Cezary Godziuk, Jarosław Skowronek, Sławomir Sadowski sporządzali ulotki o treści mogącej osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, udzielił im pomocy przez to, iż udostępnił im do tego celu mieszkanie (...)."
Kwalifikacja
art. 18 § 2 kk w zw. z art. 48 ust. 1, 2, 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał Marka Czachora na zasadzie art. 18 § 2 kk w zw. z art. 48 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat. Dodatkowo zasądził na rzecz Skarbu Państwa 4200 złotych tytułem opłaty sądowej oraz 1/9 kosztów postępowania karnego. Areszt: zatrzymany dnia 15.01.1982 r., postanowieniem Prokuratora Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z tego samego dnia tymczasowo aresztowany. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres aresztowania od dnia 15.01.1982 r.
Godziuk Cezary, ur.: 04-09-1962, imię ojca: Lucjan
Zarzut
"...w okresie od 14.12.1981 r. do 20.12.1981 r. w Gdyni (...) będąc członkiem NZS (...) nie odstąpił od tej działalności (...) sporządzał, gromadził, przechowywał i kolportował ulotki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 1, 2, 3 w zb. z art. 46 ust. 1 i art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał Cezarego Godziuka na zasadzie art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 4 ust. 1 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 6 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 4 lat. Dodatkowo zasądził na rzecz Skarbu Państwa 4200 złotych tytułem opłaty sądowej oraz 1/9 kosztów postępowania karnego. Areszt: zatrzymany dnia 20.12.1981 r., postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 22.12.1981 r. tymczasowo aresztowany. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres aresztowania od dnia 20.12.1981 r.
Jankowski Krzysztof, ur.: 05-06-1956, imię ojca: Władysław
Zarzut
"...w okresie od 14.12.1981 r. do 20.12.1981 r. w Gdyni (...) sporządzał, gromadził, przechowywał i kolportował ulotki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 1, 2, 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał Krzysztofa Jankowskiego na zasadzie art. 48 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 5 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat. Dodatkowo zasądził na rzecz Skarbu Państwa 4200 złotych tytułem opłaty sądowej oraz 1/9 kosztów postępowania karnego. Areszt: zatrzymany dnia 20.12.1981 r., postanowieniem Prokuratora Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 22.12.1981 r. tymczasowo aresztowany. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres aresztowania od dnia 20.12.1981 r.
Kolasiński Ryszard, ur.: 16-11-1958, imię ojca: Czesław
Zarzut
"...w okresie od dnia 14.12.1981 r. do dnia 20.12.1981 r. w Gdyni działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu rozpowszechniania sporządzał, gromadził, przechowywał i kolportował ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 1, 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem Prokuratora Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 16.01.1982 r. na zasadzie art. 292 § 3 pkt 4 oraz art. 24 § 3 kpk materiały dotyczące Ryszarda Kolasińskiego wyłączono do odrębnego postępowania pod nr Pm.Śl. II 22/82
Kowalczyk Jerzy, ur.: 01-04-1946, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"...w okresie od 14.12.1981 r. do 15.12.1981 r. w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni (...) jako pełniący funkcje przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" przy Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni (...) nie odstąpił od tej działalności i zorganizował oraz kierował strajkiem części załogi wymienionej uczelni (...) sporządzał, gromadził, przechowywał i kolportował ulotki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 1, 2, 3 w zb. z art. 46 ust. 1 i art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał Jerzego Kowalczyka za czyn pierwszy na zasadzie art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 4 ust. 1 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 6 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat, za czyn drugi na zasadzie art. 48 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 7 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat. Na zasadzie art. 66, 67 § 1 i 71 § 2 kk w miejsce kar jednostkowych wymierzył karę łączną 9 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 5 lat. Dodatkowo zasądził na rzecz Skarbu Państwa 6000 złotych tytułem opłaty sądowej oraz 1/9 kosztów postępowania karnego. Areszt: zatrzymany dnia 20.12.1981 r., postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni tymczasowo aresztowany. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres aresztowania od dnia 20.12.1981 r.
Kowalska Magdalena, ur.: 16-06-1961, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"...od 13 grudnia 1981 r. do 20 grudnia 1981 r. w Gdyni działając wspólnie z innymi osobami cywilnymi, w celu rozpowszechniania fałszywych wiadomości, mogących wywołać niepokój publiczny i rozruchy, sporządzała i przechowywała dokumenty o treści antypaństwowej, w których między innymi nawoływała żołnierzy do nieposłuszeństwa, co mogło mieć wpływ na gotowość obronną PRL, zważywszy szczególnie na wprowadzenie stanu wojennego, w tym czasie w Gdyni i Gdańsku, jako członek Niezależnego Związku Studentów przy Uniwersytecie Gdańskim, którego działalność w czasie trwania stanu wojennego została zawieszona, nie odstąpiła od tej działalności przez to, że wspólnie z innymi osobami wzięła udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji protestacyjnej na wymienionej wyżej uczelni, związanej z wprowadzeniem stanu wojennego".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem Prokuratora Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 14.01.1982 r. na zasadzie art. 292 § 3 pkt 4 oraz art. 24 § 3 kpk materiały dotyczące Magdaleny Kowalskiej wyłączono do odrębnego postępowania pod nr Pm.Śl. II 19/82.
Kubasiewicz Ewa, ur.: 21-07-1940, imię ojca: Sylwester
Zarzut
"...w okresie od 14.12.1981 r. do 15.12.1981 r. w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni (...) jako wiceprzewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" przy Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni nie odstąpiła od tej działalności i zorganizowała oraz kierowała strajkiem części załogi wymienionej uczelni (...) sporządzała, gromadziła, przechowywała i kolportowała ulotki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 1, 2, 3 w zb. z art. 46 ust. 1 i art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał Ewę Kubasiewicz za czyn pierwszy na zasadzie art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 4 ust. 1 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 6 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat, za czyn drugi na zasadzie art. 48 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 8 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat. Na zasadzie art. 66, 67 § 1 i 71 § 2 kk w miejsce kar jednostkowych wymierzył karę łączną 10 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 5 lat. Dodatkowo zasądził na rzecz Skarbu Państwa 6000 złotych tytułem opłaty sądowej oraz 1/9 kosztów postępowania karnego. Areszt: zatrzymana dnia 20.12.1981 r., postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 22.12.1981 r. tymczasowo aresztowana. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres aresztowania od dnia 20.12.1981 r.
Kwiatkowska Wiesława, ur.: 31-05-1936, imię ojca: Władysław
Zarzut
"...w okresie od 14.12.1981 r. do 20.12.1981 r. w Gdyni (...) będąc członkiem NSZZ "Solidarność" (...) nie odstąpiła od tej działalności (...) sporządzała, gromadziła, przechowywała i kolportowała ulotki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 1, 2, 3 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał Wiesławę Kwiatkowską na zasadzie art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 4 ust. 1 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 5 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat. Dodatkowo zasądził na rzecz Skarbu Państwa 4200 złotych tytułem opłaty sądowej oraz 1/9 kosztów postępowania karnego. Areszt: zatrzymana dnia 20.12.1981 r., postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 22.12.1981 r. tymczasowo aresztowana. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres aresztowania od dnia 20.12.1981 r.
Prendota Janusz, ur.: 19-02-1959, imię ojca: Marian
Zarzut
"...w okresie od dnia 14.12.1981 r. do dnia 20.12.1981 r. w Gdyni działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami będąc członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego to zrzeszenia działalność została zawieszona zarządzeniem nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.12.1981 r. w sprawie zawieszenia działalności związków zawodowych i niektórych organizacji społecznych na czas obowiązywania stanu wojennego nie odstąpił od udziału w takiej działalności lecz w celu rozpowszechniania sporządzał, gromadził, przechowywał i kolportował ulotki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 1, 2 i 3 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem Prokuratora Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 16.01.1982 r. na zasadzie art. 292 § 3 pkt 4 oraz art. 24 § 3 kpk materiały dotyczące Janusza Prendoty wyłączono do odrębnego postępowania pod nr Pm.Śl. II 22/82
Sadowski Sławomir, ur.: 01-05-1962, imię ojca: Zdzisław
Zarzut
"...w okresie od 14.12.1981 r. do 20.12.1981 r. w Gdyni (...) sporządzał, gromadził, przechowywał i kolportował ulotki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 1, 2, 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał Sławomira Sadowskiego na zasadzie art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 5 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat. Dodatkowo zasądził na rzecz Skarbu Państwa 4200 złotych tytułem opłaty sądowej oraz 1/9 kosztów postępowania karnego. Areszt: zatrzymany dnia 20.12.1981 r., postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 22.12.1981 r. tymczasowo aresztowany. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres aresztowania od dnia 20.12.1981 r.
Skowronek Jarosław, ur.: 03-10-1961, imię ojca: Edward
Zarzut
"...w okresie od 14.12.1981 r. do 20.12.1981 r. w Gdyni (...) sporządzał, gromadził, przechowywał i kolportował ulotki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 1, 2, 3 w zb. z art. 46 ust. 1 i art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał Jarosława Skowronka na zasadzie art. 48 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 5 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat. Dodatkowo zasądził na rzecz Skarbu Państwa 4200 złotych tytułem opłaty sądowej oraz 1/9 kosztów postępowania karnego. Areszt: zatrzymany dnia 20.12.1981 r., postanowieniem Prokuratora Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 22.12.1981 r. tymczasowo aresztowany. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres aresztowania od dnia 20.12.1981 r.
Trzciński Władysław, ur.: 23-03-1942, imię ojca: Władysław
Zarzut
"...w okresie od 14.12.1981 r. do 20.12.1981 r. (...) sporządzał, gromadził, przechowywał i kolportował ulotki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 1, 2, 3 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał Władysława Trzcińskiego na zasadzie art. 18 § 2 kk w zw. z art. 48 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 4 ust. 1 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 9 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 5 lat, na zasadzie art. 48 ust. 6 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym orzekł przepadek samochodu marki Fiat 125p na rzecz Skarbu Państwa. Dodatkowo zasądził na rzecz Skarbu Państwa 6000 złotych tytułem opłaty sądowej oraz 1/9 kosztów postępowania karnego. Areszt: zatrzymany dnia 20.12.1981 r., postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 22.12.1981 r. tymczasowo aresztowany. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres aresztowania od dnia 20.12.1981 r.
Wilgucka Jolanta, ur.: 04-11-1946, imię ojca: Alfons
Zarzut
"...w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 20 grudnia 1981 r. w Gdyni działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami po wprowadzeniu dekretem z dnia 12.12.1981 r. na obszarze PRL stanu wojennego, będąc członkiem NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona zarządzeniem nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.12.1981 r. (...) nie odstąpiła od tej działalności i w celu rozpowszechniania sporządzała, gromadziła, przechowywała oraz kolportowała ulotki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 1, 2 i 3 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 11.01.1982 r. na zasadzie art. 24 § 3 kpk materiały dotyczące Jolanty Wilguckiej wyłączono do odrębnego postępowania pod nr Pm.Śl. II 18/82.

Sędziowie
Dziubiński Stefan (kmdr)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowień z dnia 02.01.1982 r. i z dnia 09.01.1982 r. i z dnia 22.01.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania, postanowienia z dnia 21.01.1982 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie doraźnym
Finke Andrzej (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowień z dnia 02.01.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania, uczestniczył w rozprawie głównej i w wydaniu wyroku, uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 29.11.1982 r. o nieudzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
Głowa Aleksander (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 21.01.1982 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie doraźnym, uczestniczył w rozprawie głównej i w wydaniu wyroku
Grzybowski Andrzej (kmdr ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 09.01.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania, postanowienia z dnia 21.01.1982 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie doraźnym, uczestniczył w rozprawie głównej i w wydaniu wyroku
Hozakowski Mikołaj (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 16.12.1982 r. o odmowie udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, postanowienia z tego samego dnia oraz z dnia 20.01.1983 r. i z dnia 28.01.1983 r. i z dnia 16.12.1982 r. i z dnia 10.02.1983 r. i z dnia 28.03.1983 r. o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 26.11.1982 r. o odmowie udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
Mogilski Władysław (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 22.01.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania
Sałański Andrzej (kpt.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowień z dnia 02.01.1982 r. i z dnia 09.01.1982 r. i z dnia 22.01.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania
Sudolski Bogdan (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 06.05.1983 r. o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności

Prokuratorzy
Antczak Zbigniew (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
wydał postanowienie z dnia 27.01.1982 r. o wyłączeniu materiałów do odrębnego prowadzenia i przekazaniu według właściwości
Babczenko Zbigniew (płk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 26.11.1982 r. o odmowie udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
Bancewicz J. (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
uczestniczył w przesłuchiwaniu, wydał postanowienia z dnia 22.12.1981 r. o przedstawieniu zarzutów, o tymczasowym aresztowaniu
Chmielewski Edward (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
uczestniczył w przesłuchiwaniu, wydał postanowienia z dnia 22.12.1981 r. o przedstawieniu zarzutów, postanowienie o tymczasowym aresztowaniu
Cholewka Emil (kmdr)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 29.11.1982 r. o nieudzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
Ejsmont Paweł (kmdr ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowień z dnia 02.01.1982 r. i z dnia 09.01.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania
Grzempa Gabriel (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 16.12.1982 r. o odmowie udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, postanowienia z tego samego dnia oraz z dnia 16.12.1982 r. i z dnia 20.01.1983 r. i z dnia 28.01.1983 r. i z dnia 06.05.1983 r. i z dnia 28.03.1983 r. o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
Hankiewicz Konrad (kmdr ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 21.01.1982 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie doraźnym
Ławniczak Paweł (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
uczestniczył w przesłuchiwaniu, wydał postanowienia z dnia 22.12.1981 r. o przedstawieniu zarzutów, o tymczasowym aresztowaniu
Maszerowski Kazimierz (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
wydał postanowienie z dnia 14.01.1982 r. o wyłączeniu materiałów do odrębnego prowadzenia, z dnia 16.01.1982 r. o wyłączeniu materiałów i przekazaniu według właściwości rzeczowej, o wyłączeniu materiałów do odrębnego prowadzenia, o oddaleniu wniosku dowodowego
Obłój Leszek (kmdr ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
uczestniczył w przesłuchiwaniu, wydał postanowienia z dnia 22.12.1981 r. o przedstawieniu zarzutów, o tymczasowym aresztowaniu
Ring Andrzej (por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
uczestniczył w przesłuchiwaniu, wydał postanowienia z dnia 22.12.1981 r. o przedstawieniu zarzutów, o tymczasowym aresztowaniu
Siemianowski Jan (mjr)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
wydał postanowienie z dnia 28.12.1981 r. i postanowienia z dnia 05.01.1982 r. i z dnia 06.01.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na postanowienie prokuratora o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym
Stanek Eugeniusz (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
uczestniczył w przesłuchiwaniu, wydał postanowienia z dnia 22.12.1981 r. o wszczęciu śledztwa, o przedstawieniu zarzutów, o tymczasowym aresztowaniu, z dnia 29.12.1981 r. o zatwierdzeniu przeszukania, postanowienie z dnia 30.12.1981 r. i z dnia 02.01.1982 r. i z dnia 14.01.1982 r. o powołaniu biegłego, postanowienia z dnia 05.01.1982 r. i z dnia 07.01.1982 r. o zasięgnięciu opinii kryminalistycznej, z dnia 05.01.1982 r. o powołaniu biegłego, postanowienie z dnia 08.01.1982 r. o częściowym uchyleniu trybu doraźnego i wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania oraz utrzymaniu środka zapobiegawczego, z dnia 15.01.1982 r. o tymczasowym aresztowaniu, z dnia 19.01.1982 r. o zamknięciu śledztwa, autor aktu oskarżenia, uczestniczył w wydaniu postanowień z dnia 10.02.1983 r. o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
Szymański J. (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
uczestniczył w przesłuchiwaniu, wydał postanowienia z dnia 22.12.1981 r. o przedstawieniu zarzutów, o tymczasowym aresztowaniu
Wojcieszek Henryk (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
uczestniczył w przesłuchiwaniu, wydał postanowienia z dnia 22.12.1981 r. o przedstawieniu zarzutów, o tymczasowym aresztowaniu, uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 22.01.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania, uczestniczył w rozprawie głównej i w wydaniu wyroku

Sprawy powiązane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.