Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sm.W. 57/82
Pm.Śl. II 12/82
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 253/9511
IPN Gd 253/9512
IPN Gd 253/9513
IPN Gd 253/9514
IPN Gd 267/7435
IPN Gd 267/7497
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
10-01-1982
Data zakończenia sprawy
17-01-1986
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Janowi Chmielowskiemu, Arkadiuszowi Makarowi, Annie Stawickiej i Małgorzacie Chmieleckiej z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zb. z art. 276 § 1 kk, Dariuszowi Kaszubowskiemu i Wojciechowi Chmieleckiemu z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, podejrzanym o to, że w dniu 13.12.1981 r. w Gdańsku będąc członkami związku o nazwie "Ruch Młodej Polski", po wydrukowaniu około 1000 ulotek pt. "Oświadczenie" podpisanych przez ten związek rozpowszechniali je w dniu 03.01.1982 r. na terenie Gdańska.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Chmielecka Małgorzata, ur.: 11-02-1962, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
"...po wprowadzeniu w dniu 13.12.1981 r. na terytorium PRL stanu wojennego, działając wspólnie i w porozumieniu ze swoimi kolegami, (...) biorącymi udział w związku przestępnym o charakterze bandy i o nazwie "Ruch Młodej Polski", czyli organizacji mającej na celu przestępstwo, w szczególności polegające na publicznym nawoływaniu do nieposłuszeństwa i przeciwstawianiu się prawnym rozporządzeniom władz państwowych, najpierw w celu rozpowszechniania, po uzgodnieniu z członkami bandy zredagowała tekst ulotki tytułowanej jako "Oświadczenie" podpisanej "Ruch Młodej Polski", w treści której Wojskową Radę Ocalenia Narodowego określiła mianem "Hunty Zniszczenia Narodowego", stwierdziła, że osoby internowane przebywają w obozach koncentracyjnych, że rządy w kraju sprawuje dyktatura wojskowa, a ponadto nawoływała do nieaprobowania poczynań władz państwa i przeciwstawiania się władzy państwowej PRL, (...) i przekazała ją (...) do powielenia przez pozostałych członków ich związku, zaś po wydrukowaniu w dniu 30.12.1981 r. takich ulotek, w ilości około 1000 sztuk, były one rozpowszechniane w dniu 03.01.1982 r. na terenie Gdyni (...), w Gdańsku (...) o czym wiedziała, przez co rozpowszechniała fałszywe wiadomości, co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 23.03.1982 r. na zasadzie art. 24 § 3 kpk materiały dotyczące Małgorzaty Chmieleckiej wyłączono do odrębnego postępowania pod nr Pm.Śl. II 88/82.
Chmielecki Wojciech, ur.: 06-11-1964, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
"... działając [...] wspólnie i w porozumieniu z Arkadiuszem Makarem i Andrzejem Suwałą sporządzał w dniu 30.12.1981 r. w Gdańsku, w mieszkaniu Arkadiusza Makara w celu rozpowszechniania ulotki tytułowane jako "Oświadczenie", podpisane "Ruch Młodej Polski", gdyż drukował je z wymienionymi techniką powielania w ilości ok. 1000 egzemplarzy, a w treści ich znajdowały się nieprawdziwe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny, ponieważ stwierdzono w nich, iż osoby internowane w czasie stanu wojennego w PRL przetrzymywane są w obozach koncentracyjnych, a rządy w kraju sprawuje dyktatura wojskowa, przy czym wiedział, że ulotki te będą rozpowszechniane w dniu 03.01.1982 r. na terenie Trójmiasta i co w istocie nastąpiło..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 25 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 23.03.1982 r. na zasadzie art. 24 § 3 kpk materiały dotyczące Wojciecha Chmieleckiego wyłączono do odrębnego postępowania pod nr Pm.Śl. II 89/82.
Chmielowski Jan, ur.: 12-08-1961, imię ojca: Michał
Zarzut
"...po dniu 13.12.1981 r. w Gdańsku, a więc po wprowadzeniu na terytorium PRL stanu wojennego działając wspólnie i w porozumieniu ze swoimi kolegami i koleżankami, podobnie jak i on biorącymi udział w związku przestępczym mającym cele przestępne - czyli organizacji mającej charakter bandy, posługującej się nazwą Ruch Młodej Polski, po wydrukowaniu techniką powielania w dniu 30.12.1981 roku w mieszkaniu Arkadiusza Makara około 1000 ulotek tytułowanych jako "Oświadczenie" podpisanych "Ruch Młodej Polski" w treści, którego znajdowały się stwierdzenia, iż osoby internowane w czasie wprowadzonego stanu wojennego przetrzymywane są w obozach koncentracyjnych, rządy w kraju sprawuje dyktatura wojskowa, a ponadto w którym Wojskową Radę Ocalenia Narodowego określa sie mianem Hunty Zniszczenia Narodowego, rozpowszechniał te fałszywe wiadomości (...) w dniu 3.01.1982 r. od około godz. 12.00 w Gdańsku w kościele św. Mikołaja i w kościele św. Katarzyny rozkładając około 300 egzemplarzy posiadanych ulotek - oświadczeń RMP podczas mszy w tych kościołach, a następnie (...) około godz. 13.00 rozpowszechniał zawarte w ulotce "Oświadczeniu" podpisanym Ruch Młodej Polski fałszywe wiadomości, rozdając egzemplarze tych ulotek pasażerom Szybkiej Kolei Miejskiej w kolejce elektrycznej na trasie Gdańsk Główny - Gdańsk Zaspa co mogło wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał Jana Chmielowskiego na mocy art. 48 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat. Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 4200 zł oraz 1/4 kosztów postępowania w sprawie. Areszt: zatrzymany dnia 10.01.1982 r., postanowieniem Prokuratora Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 11.01.1982 r. tymczasowo aresztowany. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres aresztowania od dnia 10.01.1982 r.
Kaszubowski Dariusz, ur.: 30-03-1962, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
"...po wprowadzeniu na terytorium PRL stanu wojennego w dniu 3.01.1982 r. od około godz. 12.00 w Gdańsku działając wspólnie i w porozumieniu z Janem Chmielowskim, rozpowszechniał fałszywe wiadomości zawarte w ulotce tytułowanej jako "Oświadczenie", podpisanej "Ruch Młodej Polski", drukowanej w ilości około 1000 egz. techniką powielania w mieszkaniu Arkadiusza Makara w dniu 30.12.1981 r., w treści której to ulotki Wojskową Radę Ocalenia Narodowego określa się słowami "Hunta Zniszczenia Narodowego" oraz stwierdza się, że osoby internowane w czasie wprowadzonego stanu wojennego przetrzymywane są w obozach koncentracyjnych, a nadto, że rządy w kraju sprawuje dyktatura wojskowa, co mogło wywołać niepokój publiczny i czynił to w ten sposób, że rozpowszechniał takie wiadomości w Gdańsku w kościołach św. Mikołaja i św. Katarzyny rozkładając około 300 egzemplarzy posiadanych ulotek - oświadczeń Ruchu Młodej Polski podczas mszy w tych kościołach, a następnie (...) około godz. 13.00 rozdawał egzemplarze takiej treści ulotek pasażerom Szybkiej Kolei Miejskiej w kolejce elektrycznej na trasie Gdańsk Główny - Gdańsk Zaspa".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał Dariusza Kaszubowskiego na mocy art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 1 roku. Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 4200 zł oraz 1/4 kosztów postępowania w sprawie. Areszt: zatrzymany dnia 04.02.1982 r., postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 05.02.1982 r. tymczasowo aresztowany. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres aresztowania od dnia 04.02.1982 r.
Makar Arkadiusz, ur.: 12-10-1963, imię ojca: Witold
Zarzut
"...po wprowadzeniu na terytorium PRL z dniem 13.12.1981 r. stanu wojennego, działając wspólnie i w porozumieniu ze swoimi kolegami i koleżankami, podobnie jak i on biorącymi udział w związku przestępnym mającym cele przestępne czyli organizacji mającej charakter bandy, posługującej się nazwą Ruch Młodej Polski, po wydrukowaniu u niego w mieszkaniu techniką powielania w dniu 30.12.1981 r. około 1000 ulotek tytułowanych jako "Oświadczenie", podpisanych "Ruch Młodej Polski" w treści których Wojskową Radę Ocalenia Narodowego określano mianem Hunty Zniszczenia Narodowego oraz stwierdza się, że osoby internowane przetrzymywane są w obozach koncentracyjnych, a rządy w kraju sprawuje dyktatura wojskowa, rozpowszechniał te fałszywe wiadomości w dniu 3.01.1982 r. (...) rozdając między godz. 13.00 a 17.00 około 300 egzemplarzy wytworzonych wymienianych ulotek pasażerom Szybkiej Kolei Miejskiej w kolejce elektrycznej na trasie Gdańsk Główny - Gdańsk Oliwa, co mogło wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zb. z art. 276 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał Arkadiusza Makara na mocy art. 48 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 4 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat. Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 4200 zł oraz 1/4 kosztów postępowania w sprawie. Areszt: zatrzymany dnia 23.01.1982 r., postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 25.01.1982 r. tymczasowo aresztowany. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres aresztowania od dnia 23.01.1982 r.
Stawicka Anna, ur.: 01-10-1964, imię ojca: Edward
Zarzut
"...po wprowadzeniu na terytorium PRL z dniem 13.12.1981 r. stanu wojennego, działając wspólnie i w porozumieniu ze swoimi kolegami oraz Małgorzatą Chmielecką podobnie jak i ona biorącymi udział w związku przestępnym mającym cele przestępne, czyli organizacji mającej charakter bandy, posługującej się nazwą Ruch Młodej Polski, po wydrukowaniu w dniu 30.12.1981 r. w mieszkaniu Arkadiusza Makara techniką powielania około 1000 ulotek tytułowanych jako "Oświadczenie", podpisanych "Ruch Młodej Polski" w treści którego znajdowały się stwierdzenia, iż osoby internowane w czasie wprowadzonego stanu wojennego przetrzymywane są w obozach koncentracyjnych, rządy w kraju sprawuje dyktatura wojskowa, a ponadto w którym to oświadczeniu Wojskową Radę Ocalenia Narodowego określa się mianem Hunty Zniszczenia Narodowego, rozpowszechniała te fałszywe wiadomości razem z bliżej nieustalonym kolegą w dniu 3.01.1982 roku od około godz. 12.00 w kościele Mariackim w Gdańsku rozprowadzając tam wśród ludzi około 300 wymienianych ulotek, co mogło wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał Annę Stawicką na mocy art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienia praw publicznych na okres 1 roku. Sąd zwolnił oskarżoną od uiszczenia opłaty sądowej i od kosztów postępowania karnego. Areszt: zatrzymana dnia 02.03.1982 r., postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 02.03.1982 r. tymczasowo aresztowana. Sąd zaliczył na poczet orzeczonej kary okres aresztowania od dnia 02.03.1982 r.

Sędziowie
Bartel Andrzej (kmdr por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 20.01.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania
Bobiak Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 01.04.1982 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie doraźnym
Dziubiński Stefan (kmdr)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 15.03.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na tymczasowe aresztowanie
Głowa Aleksander (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczył w rozprawie głównej i w wydaniu wyroku
Grzybowski Andrzej (kmdr ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 20.01.1982 r. i z dnia 15.03.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania, z dnia 01.04.1982 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie doraźnym, uczestniczył w rozprawie głównej i w wydaniu wyroku
Hozakowski Mikołaj (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 16.12.1982 r. o odmowie udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, z dnia 25.02.1983 r. o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
Łącki Michał (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 11.08.1982 r. o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
Mogilski Władysław (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 15.03.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na tymczasowe aresztowanie, postanowienia z dnia 01.04.1982 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie doraźnym
Sałański Andrzej (kpt.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczył w rozprawie głównej i w wydaniu wyroku
Tor Bronisław (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 20.01.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania

Prokuratorzy
Antczak Zbigniew (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 15.03.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na tymczasowe aresztowanie
Grzempa Gabriel (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 16.12.1982 r. o odmowie udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, z dnia 25.02.1983 r. o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
Hankiewicz Konrad (kmdr ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 20.01.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania
Maszerowski Kazimierz (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
wydał postanowienie z dnia 11.01.1982 r. o wszczęciu śledztwa, o tymczasowym aresztowaniu, z dnia 15.01.1982 r. o powołaniu biegłego
Prusak Wincenty (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 11.08.1982 r. o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
Ring Andrzej (por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
uczestniczył w przesłuchiwaniu, wydał postanowienie z dnia 11.01.1982 r. i z dnia 25.01.1982 r. i z dnia 05.02.1982 r. i z dnia 02.03.1982 r. o przedstawieniu zarzutów, z dnia 13.01.1982 r. i z dnia 20.01.1982 r. i z dnia 25.01.1982 r. i z dnia 26.01.1982 r. i z dnia 10.02.1982 r. o zatwierdzeniu przeszukania, z dnia 25.01.1982 r. i z dnia 05.02.1982 r. i z dnia 02.03.1982 r. o tymczasowym aresztowaniu, z dnia 29.01.1982 r. o oddaleniu wniosku dowodowego, z dnia 01.02.1982 r. i z dnia 20.02.1982 r. o powołaniu biegłego, dnia 26.02.1982 r. odmówił widzenia matce z aresztowanym synem, wydał postanowienie z dnia 23.03.1982 r. o wyłączeniu materiałów do odrębnego śledztwa, z dnia 29.03.1982 r. o częściowym umorzeniu śledztwa, o zamknięciu śledztwa, autor aktu oskarżenia, uczestniczył w rozprawie głównej i w wydaniu wyroku
Siemianowski Jan (mjr)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
wydał postanowienie z dnia 18.01.1982 r. i z dnia 29.01.1982 r. i z dnia 30.01.1982 r. i z dnia 08.02.1982 r. i z dnia 12.03.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia na postanowienie prokuratora o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym
Wojcieszek Henryk (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 01.04.1982 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania w trybie doraźnym

 
 
.