Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sm.W. 81/83
Pg.Śl. II 28/82
III 146, RSD 18/82
Sygnatury IPN
IPN Gd 253/9530
IPN Gd 253/9531
IPN Gd 253/9532
IPN Gd 253/9533
IPN Gd 253/9534
IPN Gd 253/9535
IPN Gd 253/9536
IPN Gd 253/9537
IPN Gd 253/9538
IPN Gd 011/85/1
IPN Gd 011/85/2
IPN Gd 011/85/3

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
28-08-1982
Data zakończenia sprawy
16-08-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Edmundowi Krasowskiemu, Józefowi Gburzyńskiemu, Waldemarowi Matejakowi, Hilaremu Pirtynisowi, Wacławowi Mikucie, Ryszardowi Żukowskiemu, Henrykowi Nowickiemu, Jerzemu Bińkowskiemu, Adamowi Peretowi, Tadeuszowi Szymańskiemu, Andrzejowi Czajkowskiemu, Janowi Bachorskiemu i Zdzisławowi Gardule z art. 46 i 48 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym oraz z art. 270 kk i 282 kk, podejrzanym o to, że od kwietnia 1982 r. na terenie Elbląga sporządzali, przechowywali i kolportowali ulotki mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz kontynuowali z wyjątkiem Edmunda Krasowskiego działalność w zawieszonym NSZZ "Solidarność".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bachorski Jan, ur.: 02-06-1947, imię ojca: Wiktor
Zarzut
"...będąc członkiem zawieszonego a następnie zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od tej działalności i kontynuował ją w okresie od czerwca do sierpnia 1982 roku w ten sposób, że wchodził w skład grupy osób zajmującej się sporządzaniem i kolportowaniem ulotek zawierających fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz nawołujące do nieposłuszeństwa ustawie między innymi poprzez wzywanie do gromadzenia się w określonych miejscach, które to ulotki "Zwyciężymy" w ilości około 60 egzemplarzy otrzymał od Józefa Gburzyńskiego za pośrednictwem Piotra Iwaniaka, a następnie rozkolportował na terenie Zakładu Energetycznego w Elblągu..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 z zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zbiegu z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 16.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 i ust. 3 lit. g. ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Janowi Bachorskiemu, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Bińkowski Jerzy, ur.: 26-11-1953, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
"...będąc członkiem zawieszonego, a następnie zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od tej działalności i kontynuował ją w okresie od kwietnia do sierpnia 1982 roku w ten sposób, że wchodził w skład grupy osób zajmującej się sporządzaniem i kolportowaniem ulotek zawierających fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz nawołujące do nieposłuszeństwa ustawie między innymi poprzez wzywanie do gromadzenia się w określonych miejscach, które to ulotki, a wśród nich "Opornik Elbląski" i "Zwyciężymy" w ilości około500 egzemplarzy otrzymał od Waldemara Matejaka i Józefa Gburzyńskiego, a następnie rozkolportował w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Truso" w Elblągu..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zbiegu z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 16.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 i ust. 3 lit. g. ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Jerzemu Bińkowskiemu, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Czajkowski Andrzej, ur.: 31-05-1949, imię ojca: Hanryk
Zarzut
"...będąc członkiem zawieszonego a następnie zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od tej działalności i kontynuował ją w okresie od lipca do października 1982 roku w ten sposób, że wchodził w skład grupy osób zajmującej się sporządzaniem i kolportowaniem ulotek zawierających fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz nawołujące do nieposłuszeństwa ustawie między innymi poprzez wzywanie do gromadzenia się w określonych miejscach, które to ulotki, a wśród nich "Tygodnik Mazowsze" i "Zwyciężymy" w ilości nie mniejszej niż 150 egzemplarzy otrzymał od Henryka Nowickiego, a następnie rozkolportował na terenie Zakładu Armatury Samochodowej "Polmo" w Elblągu..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zbiegu z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 16.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 i ust. 3 lit. g. ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Andrzejowi Czajkowskiemu, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Garduła Zdzisław, ur.: 05-05-1955, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"...będąc członkiem zawieszonego a następnie zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od tej działalności i kontynuował ją w okresie od czerwca do października 1982 roku w ten sposób, że przekazał kilkanaście ulotek ob. Kazimierzowi Gondkowi w celu ich rozkolportowania, które zawierały fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz nawoływały do nieposłuszeństwa ustawie, a nadto osobiście opracował na podstawie "Opornika Warszawskiego" dwa numery "Opornika Elbląskiego" przygotowując odpowiednie matryce powielone następnie przez Edmunda Krasowskiego i rozpowszechnione na terenie Elbląga..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zbiegu z art. 282 kk oraz w zbiegu z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 16.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 i ust. 3 lit. g. ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Zdzisławowi Gardule, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Gburzyński Józef, ur.: 19-03-1949, imię ojca: Jan
Zarzut
"...będąc członkiem zawieszonego, a następnie zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" nie zaprzestał tej działalności i wspólnie z Edmundem Krasowskim w kwietniu 1982 roku zorganizował grupę, w skład której wchodziło kilkanaście osób i działał w niej do listopada 1982 roku, przyjmując od Hilarego Pirtynisa bliżej nieokreśloną ilość ulotek - kilkaset takich jak "Apel - Polacy" i "Zwyciężymy" nr 2, w których to pismach znajdowały się określenia wyszydzające naczelne organy PRL, które rozpowszechniał sam lub przekazywał innym kolporterom w celu rozpowszechniania, co oni czynili..."
Kwalifikacja
art. 270 § 1 kk w zbiegu z wrt. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Zarzut
"...przyjmował od Żukowskiego, Pirtynisa, Matejaka i Nowickiego i przekazywał w podanym okresie inne ulotki, w tym inne numery wymienionych pism, a także numery "Opornika Elbląskiego" zawierające fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji politycznej kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz nawołujące do nieposłuszeństwa ustawie między innymi poprzez gromadzenie się w określonych miejscach..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zbiegu z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 16.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 i ust. 3 lit. g. ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Józefowi Gburzyńskiemu, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Krasowski Edmund, ur.: 30-08-1955, imię ojca: Paweł
Zarzut
"...wspólnie z ob. Józefem Gburzyńskim w kwietniu 1982 r. zorganizował grupę, w skład której wchodziło kilkanaście osób i działał w niej do listopada 1982 roku, przekazując Wacławowi Mikucie, Hilaremu Pirtynisowi, Waldemarowi Matejakowi i Ryszardowi Żukowskiemu łącznie kilkanaście tysięcy ulotek, które sam sporządził, w tym między innymi: "Goniec Wojenny" nr 1 i 2, "Zwyciężymy" nr 2 i "Apel - Polacy", w których znajdowały się określenia wyszydzające naczelne organy PRL, przy czym ulotki te rozkolportowano na terenie Elbląga..."
Kwalifikacja
art. 270 § 1 kk
Skazany
NIE
Zarzut
"...przekazywał w podanym okresie inne ulotki, w tym inne numery wymienionych pism, a także numery "Opornika Elbląskiego", które sam sporządził - łącznie kilkanaście tysięcy sztuk - zawierające fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy oraz nawołujące do nieposłuszeństwa ustawie między innymi poprzez gromadzenie się w określonych miejscach, rozkolportowane następnie na terenie Elbląga..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zbiegu z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 16.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 i ust. 3 lit. g. ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Edmundowi Krasowskiemu, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Matejak Waldemar, ur.: 08-07-1942, imię ojca: Jan
Zarzut
"...będąc członkiem zawieszonego, a następnie zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" nie zaprzestał swojej działalności i kontynuował ją w okresie od kwietnia do sierpnia 1982 roku przez to, iż wchodząc w skład grupy zorganizowanej przez Gburzyńskiego i Krasowskiego przyjmował od tego ostatniego ulotki w bliżej nieustalonej ilości - kilkaset egzemplarzy "Gońca Wojennego" nr 1 i 2, w których to pismach znajdowały się określenia wyszydzające naczelne organy PRL i następnie przekazywał poszczególnym kolporterom w celu rozpowszechniania na terenie Elbląga, co oni uczynili..."
Kwalifikacja
art. 270 § 1 kk w zbiegu z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Zarzut
"...przyjmował i przekazywał w podanym okresie inne ulotki, w tym inne numery "Gońca Wojennego" i "Zwyciężymy" w ilości nie mniejszej niż 7000 sztuk zawierające fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz nawołujące do nieposłuszeństwa ustawie, między innymi poprzez gromadzenie się w określonych miejscach..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zbiegu z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 16.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 i ust. 3 lit. g. ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Waldemarowi Matejakowi, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Mikuta Wacław, ur.: 05-09-1952, imię ojca: Józef
Zarzut
"...będąc członkiem zawieszonego, a następnie zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" nie zaprzestał tej działalności, lecz kontynuował ją przez to, że przyjmował od Edmunda Krasowskiego ulotki "Apel - Polacy" i "Zwyciężymy" nr 2 w ilości około 50 sztuk, w których to pismach znajdowały się określenia wyszydzające naczelne organy PRL, które następnie kolportował w Zakładach Mechanicznych "Zamech" w Elblągu, działał od kwietnia do listopada 1982 r. ..."
Kwalifikacja
art. 270 § 1 kk w zbiegu z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Zarzut
"...przyjmował i rozpowszechniał inne ulotki zawierające fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy oraz nawołujące do nieposłuszeństwa ustawie między innymi poprzez wzywanie do gromadzenia się w określonych miejscach..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zbiegu z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 16.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 i ust. 3 lit. g. ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Wacławowi Mikucie, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Nowicki Henryk, ur.: 02-07-1949, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
"...będąc członkiem zawieszonego, a następnie zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od tej działalności i kontynuował ją w okresie od kwietnia do października 1982 roku w ten sposób, że wchodził w skład grupy osób zajmującej się sporządzaniem i kolportowaniem ulotek zawierających fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz nawołujące do nieposłuszeństwa ustawie między innymi poprzez wzywanie do gromadzenia się w określonych miejscach, które to ulotki między innymi "Zwyciężymy" i "Tygodnik Mazowsze"w ilości nie mniejszej niż 1300 egzemplarzy otrzymał od Matejaka i Żukowskiego, a następnie przekazał innym kolporterom..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zbiegu z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 16.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 i ust. 3 lit. g. ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Henrykowi Nowickiemu, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Peret Adam, ur.: 15-09-1946, imię ojca: Roman
Zarzut
"...będąc członkiem zawieszonego a następnie zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" nie zaprzestał tej działalności i kontynuował ją w okresie od kwietnia do października 1982 roku w Elblągu w ten sposób, że przyjął od Józefa Gburzyńskiego 100 egzemplarzy biuletynu "Zwyciężymy" nr 2 zawierającego określenia wyszydzające naczelne organy PRL, które następnie rozpowszechniał na terenie Elbląskich Zakładów Napraw Samochodowych w Elblągu..."
Kwalifikacja
art. 270 § 1 kk w zbiegu z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Zarzut
"...przyjmował od Waldemara Matejaka i Ryszarda Żukowskiego, a następnie kolportował biuletyny "Zwyciężymy" w ilości około 700 egzemplarzy zawierające fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz nawołujące do nieposłuszeństwa ustawie między innymi poprzez wzywanie do gromadzenia się w określonych miejscach..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zbiegu z 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zbiegu z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 16.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 i ust. 3 lit. g. ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Adamowi Peretowi, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Pirtynis Hilary, ur.: 16-12-1953, imię ojca: Franciszek
Zarzut
"...będąc członkiem zawieszonego a następnie zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od tej działalności i kontynuował ją przez to, że wchodził w skład kilkunastoosobowej grupy zajmującej się sporządzaniem i kolportowaniem ulotek, które przyjmował od Edmunda Krasowskiego w ilości kilku tysięcy egzemplarzy, a następnie przekazywał Józefowi Gburzyńskiemu, przy czym ulotki te zawierały fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz nawoływały do nieposłuszeństwa ustawie między innymi poprzez wzywanie do gromadzenia się w określonych miejscach, działał od kwietnia do września 1982 r. ..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 16.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 i ust. 3 lit. g. ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Hilaremu Pirtynisowi, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Szymański Tadeusz, ur.: 28-03-1949, imię ojca: Piotr
Zarzut
"...będąc członkiem zawieszonego a następnie zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od tej działalności i kontynuował ją w okresie od maja do sierpnia 1982 roku w ten sposób, że wchodził w skład grupy osób zajmującej się sporządzaniem i kolportowaniem ulotek zawierających fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz nawołujące do nieposłuszeństwa ustawie między innymi poprzez wzywanie do gromadzenia się w określonych miejscach, które to ulotki, a wśród nich "Zwyciężymy" w ilości około 150 egzemplarzy otrzymał od Waldemara Matejaka, a następnie rozpowszechniał w Zakładach Przemysłu Drzewnego im. Wielkiego Proletariatu w Elblągu..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 16.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 i ust. 3 lit. g. ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Tadeuszowi Szymańskiemu, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Żukowski Ryszard, ur.: 03-10-1941, imię ojca: Wacław
Zarzut
"...będąc członkiem zawieszonego a następnie zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od tej działalności i kontynuował ją w okresie od kwietnia do października 1982 roku w ten sposób, że wchodził w skład grupy osób zajmującej się sporządzaniem i kolportowaniem ulotek zawierających fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz nawołujące do nieposłuszeństwa ustawie między innymi poprzez wzywanie do gromadzenia się w określonych miejscach, które to ulotki w ilości bliżej nie określonej - kilka tysięcy, otrzymał od Edmunda Krasowskiego, a następnie przekazywał innym kolporterom..."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i w zbiegu z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z dnia 16.08.1983 r. na zasadzie art. 4 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 i ust. 3 lit. g. ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii umorzył postępowanie karne przeciwko Ryszardowi Żukowskiemu, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Dziubiński Stefan (kmdr)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 16.08.1983 r. o umorzeniu postępowania
Reichelt Jerzy (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 16.08.1983 r. o umorzeniu postępowania
Waroński Jacek (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 16.08.1983 r. o umorzeniu postępowania

Prokuratorzy
Borzdyński Stanisław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Elbląg
Czajka Andrzej (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Elbląg
Idaszak Wiesław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Elbląg
Manuszewski Bogusław (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Elbląg
Wojcieszek Henryk (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Zaczek Wiesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Elbląg

 
 
.