Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
IV K 535/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 446/10/2
 
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
19-09-1982
Data zakończenia sprawy
10-02-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Edwardowi Jankowskiemu, Edwardowi Berezowi, Józefowi Boczoniowi, Henrykowi Siemińskiemu przekazana przez Sąd Najwyższy Izba Karna Sądowi Wojewódzkiemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bereza Edward, ur.: 23-02-1936, imię ojca: Franciszek
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Warszawie w IV Wydziale Karnym wyrokiem z dnia 10.02.1983 r. orzekł; "przyjmując iż oskarżeni w ramach zarzucanego im czynu dotyczącego wydarzeń z dnia 15 grudnia 1981 r. na terenie Zakładu nr VII F.S.O. w Warszawie uczestniczyli jedynie w akcji protestacyjnej wyczerpującej dyspozycję art. 50 ust. 1 Dekretu z dnia 12.XII.1981 r. [...] i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18.XII.1982 r. [...] - postępowanie karne w stosunku do Edwarda Jankowskiego, Edwarda Berezy, Józefa Boczonia, Henryka Siemińskiego [...] - umarza. Koszty postępowania przyjmuje na rachunek Skarbu Państwa."
Boczoń Józef, ur.: 05-10-1935, imię ojca: Jan
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Warszawie w IV Wydziale Karnym wyrokiem z dnia 10.02.1983 r. orzekł; "przyjmując iż oskarżeni w ramach zarzucanego im czynu dotyczącego wydarzeń z dnia 15 grudnia 1981 r. na terenie Zakładu nr VII F.S.O. w Warszawie uczestniczyli jedynie w akcji protestacyjnej wyczerpującej dyspozycję art. 50 ust. 1 Dekretu z dnia 12.XII.1981 r. [...] i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18.XII.1982 r. [...] - postępowanie karne w stosunku do Edwarda Jankowskiego, Edwarda Berezy, Józefa Boczonia, Henryka Siemińskiego [...] - umarza. Koszty postępowania przyjmuje na rachunek Skarbu Państwa."
Jankowski Edward Adam, ur.: 03-10-1954, imię ojca: Eugeniusz
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Warszawie w IV Wydziale Karnym wyrokiem z dnia 10.02.1983 r. orzekł; "przyjmując iż oskarżeni w ramach zarzucanego im czynu dotyczącego wydarzeń z dnia 15 grudnia 1981 r. na terenie Zakładu nr VII F.S.O. w Warszawie uczestniczyli jedynie w akcji protestacyjnej wyczerpującej dyspozycję art. 50 ust. 1 Dekretu z dnia 12.XII.1981 r. [...] i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18.XII.1982 r. [...] - postępowanie karne w stosunku do Edwarda Jankowskiego, Edwarda Berezy, Józefa Boczonia, Henryka Siemińskiego [...] - umarza. Koszty postępowania przyjmuje na rachunek Skarbu Państwa."
Siemiński Henryk Wiesław, ur.: 03-01-1938, imię ojca: Stanisław
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Warszawie w IV Wydziale Karnym wyrokiem z dnia 10.02.1983 r. orzekł; "przyjmując iż oskarżeni w ramach zarzucanego im czynu dotyczącego wydarzeń z dnia 15 grudnia 1981 r. na terenie Zakładu nr VII F.S.O. w Warszawie uczestniczyli jedynie w akcji protestacyjnej wyczerpującej dyspozycję art. 50 ust. 1 Dekretu z dnia 12.XII.1981 r. [...] i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18.XII.1982 r. [...] - postępowanie karne w stosunku do Edwarda Jankowskiego, Edwarda Berezy, Józefa Boczonia, Henryka Siemińskiego [...] - umarza. Koszty postępowania przyjmuje na rachunek Skarbu Państwa."

Sędziowie
Błaszczak H.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Warszawa
Rola
Ławnik
Brzozowski J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Warszawa
Rola
Ławnik
Gabrysiak P.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Warszawa
Rola
Ławnik
Kosiński J.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Warszawa
Rola
Ławnik
Kupiec Walerian
Sąd
Sąd Wojewódzki - Warszawa
Rola
Ławnik
Malik M.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Wall Wiktor
Sąd
Sąd Wojewódzki - Warszawa
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Kedaj Alicja
Prokuratura
- - -
Uwagi
Z akt jednoznacznie nie wynika jaką prokuraturę wymieniony prokurator reprezentował
 
 
.