Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
V KRN 211/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN BU 446/10/2
IPN BU 754/261
 
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
14-07-1982
Data zakończenia sprawy
14-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna wniesiona przez Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na niekorzyść skazanych od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 07.01.1982 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bereza Edward, ur.: 23-02-1936, imię ojca: Franciszek
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna wyrokiem z dnia 14.07.1982 r. uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Wojewódzkiemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.
Boczoń Józef, ur.: 05-10-1935, imię ojca: Jan
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna wyrokiem z dnia 14.07.1982 r. uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Wojewódzkiemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.
Jankowski Edward Adam, ur.: 03-10-1954, imię ojca: Eugeniusz
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna wyrokiem z dnia 14.07.1982 r. uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Wojewódzkiemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.
Siemiński Henryk Wiesław, ur.: 03-01-1938, imię ojca: Stanisław
Wyrok
Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna wyrokiem z dnia 14.07.1982 r. uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Wojewódzkiemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

Sędziowie
Gajewski Cz.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Godlewski S.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Góral R.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Halota Z.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Pawela S.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Kołodziej S.
Prokuratura
Prokuratura Generalna - Warszawa
 
 
.