Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 176/83
Pg. Śl. II-352/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 960/595
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
22-10-1982
Data zakończenia sprawy
07-06-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Tadeuszowi Smakolskiemu i Markowi Tkaczowi, podejrzanym o sporządzanie w celu rozpowszechniania materiałów "zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Smakolski Tadeusz, ur.: 05-11-1947, imię ojca: Anatol
Zarzut
Oskarżony o to, że: "od czerwca do września 1982 r. w Warszawie w miejscu swego zatrudnienia, w drukarni Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18 wspólnie i w porozumieniu z Markiem Tkaczem sporządzał poprzez drukowanie w celu rozpowszechniania wydawnictwa pn. "CDN Głos Wolnego Robotnika" sygnowane przez nielegalną konspiracyjną organizację pn. "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 07.06.1983 r. uznał: "Tadeusza Smakolskiego za winnego tego, że w okresie od czerwca do września 1982 r. w drukarni Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z Markiem Tkaczem oraz samodzielnie wydrukował w celu rozpowszechniania sygnowane przez nielegalną organizację "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności" nie mniej niż 70.000 biuletynów p.n "CDN Głos Wolnego Robotnika" zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, za co otrzymał około 70.000 złotych, [...] i za to skazał: a/ na zasadzie art. art. 48 ust. 3 Dekr. z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i 36 § 3 kk na karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności oraz 30.000 zł /trzydzieści tysięcy/ złotych grzywny. Początek odbywania kary pozbawienia wolności, zgodnie z art. 83 § 1 liczy się od dnia 12 listopada 1982 r. b/ na zasadzie art. 37 § 1 kk na wypadek nieuiszczenia grzywny w terminie określa się zastępczą karę pozbawienia wolności w rozmiarze 60 dni, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w kwocie 500 zł. (...) Na zasadzie art. 49 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym orzeka się wobec Tadeusza Smakolskiego pozbawienia praw publicznych na okres lat 3, zaś wobec Marka Tkacza na lat 2. Na zasadzie art. 1 Ustawy z dnia 29.12.1982 r. o zmianie Ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa - od osk. Smakolskiego - 12.000 zł, od osk. Tkacza - 13.600 zł oraz zgodnie z art. 547 § 1 kpk obciąża się ich kosztami postępowania w 1/2 wysokości. Dowody rzeczowe pozostawić w aktach sprawy".
Tkacz Marek, ur.: 25-08-1954, imię ojca: Mikołaj
Zarzut
Oskarżony o to, że: "od czerwca do września 1982 r. w Warszawie, w miejscu swego zatrudnienia, w drukarni Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18 wspólnie i w porozumieniu z Tomaszem Smakolskim sporządzał poprzez drukowanie w celu rozpowszechniania wydawnictwa pn. "CDN Głos Wolnego Robotnika" sygnowane przez nielegalną konspiracyjną organizację pn. "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 07.06.1983 r. uznał: "Marka Tkacza za winnego tego, że w okresie od czerwca do sierpnia 1982 r. w drukarni Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z Tadeuszem Smakolskim oraz samodzielnie wydrukował w celu rozpowszechniania sygnowane przez nielegalną organizację "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności" nie mniej niż 30.000 biuletynów p.n "CDN Głos Wolnego Robotnika" zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, za co otrzymał około 30.000 złotych, [...] i za to skazał: a/ na zasadzie art. art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym oraz 36 § 3 kk na karę 1 /jeden/ rok pozbawienia wolności i 50.000 /pięćdziesiąt/ tysięcy złotych grzywny, b/ na zasadzie art. art. 73 § 1 i 2 kk oraz 74 § 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza się na okres próby wynoszący 3 /trzy/ lata, c/ na zasadzie art. 83 § 3 kk na poczet grzywny zalicza się okres tymczasowego aresztowania od dnia 12 listopada 1982 r. do 28 lutego 1983 r. przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 400 złotych, zaś pozostałą do uiszczenia część grzywny na wypadek niezapłacenia jej w terminie zamienia się na zastępczą karę pozbawienia wolności, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w kwocie 300 złotych. Na zasadzie art. 49 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym orzeka się wobec Tadeusza Smakolskiego pozbawienia praw publicznych na okres lat 3, zaś wobec Marka Tkacza na lat 2. Na zasadzie art. 1 Ustawy z dnia 29.12.1982 r. o zmianie Ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa - od osk. Smakolskiego - 12.000 zł, od osk. Tkacza - 13.600 zł oraz zgodnie z art. 547 § 1 kpk obciąża się ich kosztami postępowania w 1/2 wysokości. Dowody rzeczowe pozostawić w aktach sprawy".

Sędziowie
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 17.01.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Tadeusza Smakolskiego
Malinowski Jan (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 02.03.1983 r. o przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec Tadeusza Smakolskiego
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 02.03.1983 r. o przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec Tadeusza Smakolskiego
Parchacz Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Piotrowski Michał (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Plichtowicz Krzysztof (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 02.03.1983 r. o przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec Tadeusza Smakolskiego
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 17.01.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Tadeusza Smakolskiego
Steckiewicz Jerzy (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 17.01.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Tadeusza Smakolskiego

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Jarosławski Czesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Krasowski Dorosław (ppor.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
z akt jednoznacznie nie wynika, jaką prokuraturę wymieniony prokurator reprezentował

 
 
.