Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 186/83
Pg. Śl. II 392/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/240
IPN BU 1378/241
IPN BU 1378/242
IPN BU 960/624
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
21-12-1982
Data zakończenia sprawy
03-08-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Adamowi Karwowskiemu i Ewie Piaskowskiej oskarżonym o sporządzanie w celu rozpowszechniania pism "mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Postanowieniami z dnia 03.08.1983 r. na podstawie ustawy o amnestii postępowanie wobec Adama Karwowskiego i Ewy Piaskowskiej zostało umorzone. Dnia 06.01.1995 r. Sąd Najwyższy - Izba wojskowa postanowił

Podejrzani / Oskarżeni
 
Karwowski Adam Jacek, ur.: 24-12-1948, imię ojca: Ryszard
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od miesiąca października 1982 r. do dnia 19 grudnia 1982 r. posiadał bez wymaganego zezwolenia radiowy aparat nadawczy m-ki TRIO-KENWOOD CORP typ TR-2500 produkcji japońskiej."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 287 kk
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że " w okresie od miesiąca października 1982 r. do dnia 19 grudnia 1982 r. w miejscowości Popowo-Parcela [...] posługując się powielaczem [...] sporządził w celu rozpowszechniania pisma zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy m. in. pismo "KOS" Nr 19, 20, 21, pismo "Tygodnik Mazowsze" Nr 34, Słowo Nr 15, "Tu i teraz" Nr 9, "Solidarność Narodu" Nr 11 a także w okresie od miesiąca marca 1982 r. do dnia 19.12.1982 r. w miejscu zamieszkania w Warszawie przechowywał w celu rozpowszechniania pisma zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy takie jak "Tygodnik Mazowsze", "KOS", "Druk", "Syrenka", "Słowo", "Wola"".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego dnia 03.08.1983 r. postanowił: "1/ postępowanie karne w stosunku do Adama-Jacka Karwowskiego o przestępstwa z art. 48 ust. 3 w zw. z 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i z art. 287 kk umorzyć; kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa."
Piaskowska Ewa, ur.: 14-09-1959, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżona o to, że "w okresie od miesiąca października 1982 r. w miejscowości Popowo-Parcele [...] wspólnie i w porozumieniu z Adamem Karwowskim posługując się powielaczem [...] sporządziła w celu rozpowszechniania pisma zawierające wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy tj. pismo KOS Nr 19, 10, i 21"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego dnia 03.08.1983 r. postanowił: "1/ postępowanie karne w stosunku do Ewy Piaskowskiej o przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym umorzyć; kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa."

Sędziowie
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Biedka Paweł (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Długołęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Twórca postanowień z dn. 02.02.1983 r., 09.02.1983 r., 28.02.1983 r., o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Adama Karwowskiego
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Gaździk Zdzisław (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Lelak Jan (płk)
Prokuratura
- - -
Uwagi
z akt jednoznacznie nie wynika jaką prokuraturę wymieniony prokurator reprezentował
Trakul Wojciech (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.