Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 59/82
Pg.Śl.II-1/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 960/321
IPN BU 551/7
IPN BU 446/20/1
IPN BU 446/20/2
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-12-1982
Data zakończenia sprawy
01-02-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Małgorzacie Łopińskiej z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. Podejrzana rozpowszechnianie ulotek "zawierających wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Łopińska Małgorzata, ur.: 29-05-1956, imię ojca: Czesław
Zarzut
Oskarżona o to, że "w dniu 14.12.1981 r. w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z Robertem Czarnotą przenosiła w celu rozpowszechniania materiały - ulotki wydawane przez "Solidarność" Ursus oraz przez Niezależne Zrzeszenie Studentów - zawierające fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny, a nawet rozruchy wiadomości".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sprawa karna przeciwko Małgorzacie Łopińskiej postanowieniem z dn. 1.02.1982 r. została przekazana według właściwości do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.

Sędziowie
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Mendyka Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia prokuratora z dn. 10.03.1982 r.
Mielczarek Jerzy (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia prokuratora z dn. 10.03.1982 r.
Misiuna Ronald (ppłk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia prokuratora z dn. 10.03.1982 r. - s. wojsk/deleg./

Prokuratorzy
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Polanowski Jarosław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy - Warszawa Śródmieście
Sanecki Adam
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy - Warszawa Śródmieście
 
 
.