Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W 60/82
Po.Śl.II-5/81, 1 Ds 1264/81
 
Sygnatury IPN
IPN BU 446/20/1
IPN BU 446/20/2
IPN BU 960/292
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-12-1982
Data zakończenia sprawy
30-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Robertowi Czarnocie oskarżonemu o rozpowszechnianie materiałów zawierających wiadomości, które mogły "wywołać niepokój publiczny a nawet rozruchy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Czarnota Robert, ur.: 11-07-1957, imię ojca: Andrzej
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 14.12.1981 r. w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z Małgorzatą Łopińską przenosił w celu rozpowszechniania materiały - ulotki Niezależnego Zrzeszenia Studentów - zawierające fałszywe, mogące wywołać niepokój publiczny a nawet rozruchy wiadomości".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowił, iż zarzucany czyn Robertowi Czarnocie może zawierać znamiona określone w art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym w związku z czym na podstawie art. 25 § 1 kpk i art. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektórych przestępstwach oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Rzeczpospolitej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego postanowił uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę Roberta Czarnoty do rozpoznania Sądowi Wojewódzkiemu w Warszawie.

Sędziowie
Dudzik Eugeniusz (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
przewodniczy w rozprawie określającej tryb postępowania
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczy w rozprawie określającej tryb postępowania
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
przewodniczy w rozprawie głównej
Urbanowicz Henryk (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczy w rozprawie określającej tryb postępowania
Żyznowski Tadeusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Polanowski Jarosław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Warszawa Śródmieście
Sanecki Adam
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Warszawa Śródmieście

 
 
.