Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW.17/83
Pg.Śl.II-335/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/106
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
27-10-1982
Data zakończenia sprawy
27-01-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Antoniemu Januszowi Mincewiczowi z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 281 kk. Podejrzanemu o to, że w szufladzie stołu stanowiącego jego stanowisko pracy przechowywał 8 egz. Tygodnika "Solidarność" zawierającego fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny. Sąd odstąpił od trybu doraźnego postanowieniem z dn. 14.12.1982 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Mincewicz Antoni Janusz, ur.: 05-07-1955, imię ojca: Fidelis
Zarzut
oskarżony o to, że w szufladzie stołu stanowiącego jego stanowisko pracy w Warszawskiej Fabryce Tworzyw Sztucznych przechowywał w celu rozpowszechnienia 8 egz. nr 29 Tygodnika "Solidarność" z dnia 13 października 1982 r., zawierającego fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny i wzywające do strajku oraz akcji protestacyjnych.
Kwalifikacja
podejrzany o przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 281 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał Antoniego Mincewicza: 1. na podstawie art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 1 roku pozbawienia wolności, 2. na podstawie art. 73 § 1 i 2 kk, art. 74 § 1 kk i art. 75 § 1 kk wykonanie wymierzonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 3 lata, orzekając nadto 20.000 zł grzywny, którą w wypadku nieuiszczenia w terminie zamienia się na zastępczą karę pozbawienia wolności, przyjmując 1 dzień jako równoważny 200 zł, 3. na podstawie art. 83 § 3 kk na poczet grzywny zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 29 października 1982 r. do dnia 27 stycznia 1983 r., przyjmując 1 dzień aresztu jako równoważny grzywnie w kwocie 400 zł, w pozostałej części tymczasowe aresztowanie zalicza się na poczet kary pozbawienia wolności, 4. na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych i art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych wymierzył 5600 zł opłaty sądowej na rzecz Skarbu Państwa, 5. na podstawie art. 547 § 1 kpk zasądził od skazanego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania.

Sędziowie
Dewiński Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 14.12.1982 r
Lewandowski Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 14.12.1982 r
Łucki Stanisław (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Moczulski (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 14.12.1982 r.
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Podprokurator
Makuliński Bogdan (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Występował o prowadzenie sprawy w trybie doraźnym
Szewczyk Jan (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Twórca postanowienia o przedstawieniu zarzutów

 
 
.