Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 726/82
Pg.Śl. II 281/82
S-73/82
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/8
IPN BU 960/534

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
13-08-1982
Data zakończenia sprawy
06-12-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Barbarze Tryjarskiej podejrzanej o to, że gromadziła i przechowywała w celu rozpowszechniania egzemplarze Tygodnika Mazowsze-Solidarność "zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny" oraz o niezaprzestanie działalności w zawieszonym NSZZ Solidarność.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Tryjarska Barbara, ur.: 06-11-1947, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżona o to, że "od bliżej nieustalonego czasu do dnia 12.08.1982 r. w Warszawie, gromadziła i przechowywała w celu rozpowszechniania czterdzieści egzemplarzy Tygodnika Mazowsze-Solidarność nr 22 z dnia 28.07.1982 r. zawierających wiadomości fałszywe o postępowaniu władz państwowych wobec ruchu zawodowego w Polsce, a także wobec tworzących się samorządów robotniczych, które to wiadomości mogą wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżona o to, że "od bliżej nieustalonego czasu do dnia 12.08.1982 r. w Warszawie, będąc członkiem NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona, wykonując prace ankieterskie i zbierając fundusze na cele związkowe, nie odstąpiła od tej działalności".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uniewinnił Barbarę Tryjarską od przypisywanych jej czynów, zaś kosztami postępowania w sprawie obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Dewiński Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Dorsz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Dubiel Lech (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia w sprawie tymczasowego aresztowania z dn. 16.09.1982 r.
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Tracz Jerzy (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Isbrandt Olgierd (ppłk)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Na podstawie akt nie można jednoznacznie stwierdzić jaką prokuraturę reprezentował.
Makuliński Bogdan (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Socha Kornel (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Sułek Wiesław (ppor.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Na podstawie akt nie można jednoznacznie stwierdzić jaką prokuraturę reprezentował.
Trakul Wojciech (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.