Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 539/82
Pg. Śl. II-65/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/478
IPN BU 1357/479
IPN BU 1357/480
IPN BU 1357/481
IPN BU 1357/482
IPN BU 1357/483
IPN BU 1357/484
IPN BU 1357/485
IPN BU 1357/486
IPN BU 1357/487
IPN BU 1357/488/1
IPN BU 1357/488/2
IPN BU 1645/79
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-02-1982
Data zakończenia sprawy
08-09-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Robertowi Szymonowi Chechłaczowi, Tomaszowi Andrzejowi Łupanowowi, Stanisławowi Wiesławowi Matejczukowi, ks. Sylwestrowi Zychowi, Tadeuszowi Franciszkowi Właszczukowi, Jarosławowi Węcławskiemu, Tomaszowi Piotrowi Krekorze i Andrzejowi Krzysztofowi Hybikowi oskarżonym o działalność w ramach wieloosobowego związku zbrojnego pod nazwą "Siły Zbrojne Polski Podziemnej" na terenie Grodziska Mazowieckiego, a Robert Chechłacz i Tomasz Łupanow dokonanie napadu na chor. sztab. Mariana Mirkowskiego i st. sierż. MO Zdzisława Karosa który zginął w wyniku postrzału w trakcie próby zabrania mu przez ww. jego służbowego pistoletu.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Chechłacz Robert Szymon, ur.: 03-09-1964, imię ojca: Remigiusz
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 16 stycznia 1982 r. do 4 marca 1982 r. brał udział w zbrojnym związku mającym na celu gromadzenie broni palnej i dokonywanie innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo i porządek publiczny."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 2 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że biorąc udział w związku zbrojnym "w dniu 17 stycznia 1982 r. około godz. 9-ej w porozumieniu ze Stanisławem Matejczukiem, Tomaszem Łupanowem i Andrzejem Hybikiem publicznie rozpowszechniał ulotki lżące i wyszydzające Prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że biorąc udział w związku zbrojnym "w dniu 2 lutego 1982 r. około godz. 21- ej w Grodzisku Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu z Tomaszem Andrzejem Łupanowem, posługując się niebezpiecznym narzędziem w postaci 0,5 kg. odważnika umieszczonego w skarpecie, dokonał rozboju na osobie chor. Stanisława Paducha w ten sposób, że uderzył w/w kilkakrotnie w głowę opisanym odważnikiem, a po przewróceniu go na ziemię zabrał mu w celu przywłaszczenia broń służbową pistolet TT nr M-26291 wraz z dwoma magazynkami z 16 szt. amunicji pistoletowej kal. 7,62 mm wz. 43, kaburę i pas główny"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 210 § 2 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że biorąc udział w związku zbrojnym "w dniu 16 lutego 1982 r. około godz. 14,30 w autobusie MZK linii "187" na ul. Wery Kostrzewy w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z Tomaszem Andrzejem Łupanowem, posługując się bronią palną w postaci pistoletu TT nr M-26291 i grożąc jej użyciem zabrał w celu przywłaszeczenia st. chor. Marianowi Mirkowskiemu broń służbową - pistolet TT nr M-15362 wraz z dwoma magazynkami oraz 16 szt. amunicji pistoletowej kal. 7, 62 mm wz. 43"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 210 § 2 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że biorąc udział w związku zbrojnym " w dniu 18 lutego 1982 r. około godz. 12,30 w tramwaju linii "24" na ulicy Obozowej w Warszawie działając wspólnie i w porozumieniu z Tomaszem Andrzejem Łupanowem, posługując się bronią palną [...] usiłował dokonać rozboju na osobie st. sierż. MO Zdzisława Karosa w ten sposób, że grożąc użyciem broni chciał zabrać w/w w celu przywłaszczenia pistolet, a gdy st. sierż. MO Zdzisław Karos nie wydał broni i zbliżył się do Roberta Chechłacza z zamiarem odebrania mu broni, Robert Chechłacz oddał jeden strzał [...], powodując u pokrzywdzonego obrażenia narządów wewnętrznych ciała, w następstwie których wymieniony Zdzisław Karos zmarł w dniu 23 lutego 1982 r. w szpitalu w Warszawie."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 11 § 1 kk w zw. art. 210 § 2 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniach od 2 do 28 lutego 1982 r. bez wymaganego zezwolenia nosił pistolet w czasie przygotowań do rozbojów, a także w chwili dokonania napadów rabunkowych i zabójstwa [...] oraz przechowywał pistolet [...] w swoim mieszkaniu [...]"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 286 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał winnym i skazał Roberta Chechłacza: 1/ na zasadzie art. 276 § 2 kk na karę 5 /pięciu/ lat pozbawienia wolności, 2/ na zasadzie art. 270 § 1 kk na karę 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności, 3/ na zasadzie art. 210 § 2 kk na karę 8 /ośmiu/ lat pozbawienia wolności, orzekając ponadto na zasadzie art. 36 § 4 kk grzywnę w wysokości 5.000 zł., 4/ na zasadzie art. 210 § 2 kk na karę 8 /ośmiu/ lat pozbawienia wolności, orzekając ponadto na zasadzie art. 36 § 4 kk grzywnę w wysokości 5.000 zł., 5/ na zasadzie art. 148 § 1 kk w zw. z art. 31 i 30 § 3 kk na karę 25 /dwadzieścia pięć/ lat pozbawienia wolności, a ponadto na zasadzie art. 40 § 1 pkt 1 kk orzeka się karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 8 /ośmiu/ lat; 6/ na zasadzie art. 286 kk na karę 3 /trzech/ lat pozbawienia wolności, "Na mocy art. 66, 67 § 1 i 70 § 1 kk w miejsce kar jednostkowych [...] wymierza się karę 25 /dwadzieścia pięć/ lat pozbawienia wolności, karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 8 /ośmiu/ lat oraz 10.000 /dziesięć tysięcy/ zł grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia na 50 /pięćdziesiąt/ dni pozbawienia wolności [...]
Hybik Andrzej Krzysztof, ur.: 25-11-1963, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Okarżony o to, że "w okresie od 16 stycznia 1982 r. do 4 marca 1982 r. w Grodzisku Mazowieckim brał udział w związku zbrojnym mającym na celu gromadzenie broni palnej i dokonywanie innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo i porządek publiczny."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 2 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że biorąc udział w związku zbrojnym "w dniu 17 stycznia 1982 r. około godz. 9-ej w kościele św. Krzyża w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu ze Stanisławem Matejczukiem, Robertem Chechłaczem i Tomaszem Łupanowem publicznie rozpowszechniał ulotki lżące i wyszydzające Prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "od września do października i od połowy listopada 1981 r. do połowy stycznia 1982 r. w swoim mieszkaniu [...] posiadał bez wymaganego zezwolenia karabin typu "Mauzer"."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 286 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał winnym i skazał Andrzeja Hybika: 1/ na zasadzie art. 276 § 2 kk na karę dwóch lat pozbawienia wolności, 2/ na zasadzie art. 270 § 1 kk na karę dwóch lat pozbawienia wolności, 3/ na mocy art. 286 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy art. 66 i 67 § 1 kk w miejsce kar jednostkowych orzeka się karę łączną dwóch lat pozbawienia wolności. Na mocy art. 73 § 1 i 2 i 74 § 2 kk wykonanie orzeczonej kary zawiesza się na okres próby wynoszący 5 /pięć/ lat, z tym że zgodnie z treścią art. 76 § 3 kk w okresie próby oddaje się oskarżonego pod dozór kuratora. Na mocy art. 75 § 1 kk orzeka się ponadto grzywnę w wysokości 10.000 zł.
Krekora Tomasz Piotr, ur.: 13-01-1963, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Okarżony o to, że "w okresie od końca stycznia 1982 r. do dnia 4 marca 1982 r. w Grodzisku Mazowieckim brał udział w związku zbrojnym mającym na celu gromadzenie broni palnej i popełnianie innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo i porządek publiczny."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał winnym i skazał Tomasza Krekorę na mocy art. 276 § 2 kk na karę 2 /dwóch lat pozbawienia wolności. Na mocy art. 73 § 1 i 2 i 74 § 2 kk wykonanie orzeczonej kary zawiesza na okres próby wynoszący 5 /pięć/ lat, z tym że zgodnie z treścią art. 76 § 3 kk w okresie próby oddaje się oskarżonego pod dozór kuratora. Na mocy art. 75 § 1 kk orzeka się ponadto grzywnę w wysokości 10.000 zł.
Łupanow Tomasz Andrzej, ur.: 03-02-1964, imię ojca: Janusz
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 16 stycznia 1982 r. do 4 marca 1982 r. brał udział w zbrojnym związku mającym na celu gromadzenie broni palnej i dokonywanie innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo i porządek publiczny."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 2 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że biorąc udział w związku zbrojnym "w dniu 17 stycznia 1982 r. około godz. 9-ej w kościele św. Krzyża w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu ze Stanisławem Matejczukiem, Robertem Chechłaczem i Andrzejem Hybikiem publicznie rozpowszechniał ulotki lżące i wyszydzające Prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że biorąc udział w związku zbrojnym "w dniu 2 lutego 1982 r. około godz. 21- ej w Grodzisku Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu z Robertem Chechłaczem, posługując się niebezpiecznym narzędziem w postaci 0,5 kg. odważnika umieszczonego w skarpecie, dokonał rozboju na osobie chor. Stanisława Paducha w ten sposób, że w czasie gdy Robert Chechłacz uderzył kilkakrotnie w/w wspomnianym odważnikiem w okolicę głowy, on przewrócił pokrzywdzonego na ziemię i bił go pięściami w tył głowy po czym zabrał mu w celu przywłaszczenia broń służbową pistolet TT nr M-26291 wraz z dwoma magazynkami z 16 szt. amunicji pistoletowej kal. 7,62 mm wz. 43, kaburę i pas główny"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 210 § 2 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że biorąc udział w związku zbrojnym "w dniu 16 lutego 1982 r. około godz. 14,30 w autobusie MZK linii "187" na ul. Wery Kostrzewy w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z Robertem Szymonem Chechłaczem, posługując się bronią palną w postaci pistoletu TT nr M-26291 i grożąc jej użyciem zabrał w celu przywłaszeczenia st. chor. Marianowi Mirkowskiemu broń służbową - pistolet TT nr M-15362 wraz z dwoma magazynkami oraz 16 szt. amunicji pistoletowej kal. 7, 62 mm wz. 43"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 210 § 2 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "od 2 do 28 lutego 1982 r. bez wymaganego zezwolenia nosił pistolet w czasie przygotowania do rozbojów, a także w chwili dokonania napadów rabunkowych i zabójstwa [...] oraz przechowywał pistolet [...] w swoim mieszkaniu [...]"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 286 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że biorąc udział w związku zbrojnym " w dniu 18 lutego 1982 r. około godz. 12,30 w tramwaju linii "24" na ulicy Obozowej w Warszawie działając wspólnie i w porozumieniu z Robertem Szymonem Chechłaczem, posługując się bronią palną [...] i grożąc jej użyciem usiłował dokonać rozboju na osobie st. sierż. MO Zdzisława Karosa chcąc zabrać w/w pistolet służbowy, lecz zamierzanego skutku nie osiągnął bowiem st. sierż. Zdzisław Karos nie oddał broni."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 11 § 1 kk w zw. art. 210 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał winnym i skazał Andrzeja Łupanowa: 1/ na zasadzie art. 276 § 2 kk na karę 5 /pięciu/ lat pozbawienia wolności, 2/ na zasadzie art. 270 § 1 kk na karę 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności, 3/ na zasadzie art. 210 § 2 kk na karę 8 /ośmiu/ lat pozbawienia wolności, orzekając ponadto na zasadzie art. 36 § 4 kk grzywnę w wysokości 5.000 zł., 4/ na zasadzie art. 210 § 2 kk na karę 10 /dziesięciu/ lat pozbawienia wolności, orzekając ponadto na zasadzie art. 36 § 4 kk grzywnę w wysokości 5.000 zł., 5/ na zasadzie art. 210 § 2 kk na karę 8 /ośmiu/ lat pozbawienia wolności, 6/ na zasadzie art. 286 kk na karę 3 /trzech/ lat pozbawienia wolności, "Na zasadzie art. 66, 67 § 1 i 70 § 1 kk w miejsce kar jednostkowych orzeka karę łączną 13 /trzynastu/ lat pozbawienia wolności i 10 /dziesięciu/ tysięcy zł grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia na 50 /pięćdziesiąt/ dni pozbawienia wolności [...]"
Matejczuk Stanisław Wiesław, ur.: 26-04-1958, imię ojca: Wiesław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 16 stycznia 1982 r. do dnia 4 marca 1982 r. założył a następnie kierował zbrojnym związkiem mającym na celu gromadzenie broni palnej i dokonywanie innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo i porządek publiczny."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 3 w zw. z art. 276 § 2 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "kierując związkiem zbrojnym [...], w dniu 16 stycznia 1982 r. w Grodzisku Mazowieckim przekazał Robertowi Chechłaczowi, Tomaszowi Łupanowowi i Andrzejowi Hybikowi do publicznego rozpowszechnienia znaczną ilość ulotek lżących osobę Prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, co w/w uczynili następnego dnia."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego uznał winnym i skazał Stanisława Matejczuka: 1/ na zasadzie art. 276 § 3 kk na karę 6 /sześciu/ lat pozbawienia wolności, 2/ na zasadzie art. 270 § 1 kk na karę 3 /trzech/ lat pozbawienia wolności, "Na zasadzie art. 66 i 67 § 1 kk w miejsce kar jednostkowych orzeka się karę łączną 6 /sześciu/ lat pozbawienia wolności."
Węcławski Jarosław, ur.: 11-05-1964, imię ojca: Leon
Zarzut
Okarżony o to, że "w okresie od końca stycznia do dnia 4 marca 1982 r. w Grodzisku Mazowieckim brał udział w związku mającym na celu gromadzenie broni palnej i dokonywanie innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo i porządek publiczny."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 2 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w lutym 1982 r. w Grodzisku Mazowieckim, Warszawie, Błoniu, Milanówku, Pruszkowie, Brwinowie i Podkowie Leśnej nie mając wymaganego zezwolenia posiadał pistolet [...], a w szczególności w dniach od 5 do 11 lutego 1982 r. przechowywał wspomniany pistolet w mieszkaniu, między 11 a 16 lutego br. posiadał pistolet w czasie wyjazdów z Chechłaczem i Łupanowen do w/wym. miejscowości, w dniu 20 lutego br. przewiózł pistolet z miejsca ukrycia w Warszawie do Grodziska i w dniu 28 lutego br. zawiózł go Tadeuszowi Właszczukowi do Błonia."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 286 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał winnym i skazał Jarosława Węcławskiego: 1/ na zasadzie art. 276 § 2 kk na karę 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności, 2/ na zasadzie art. 286 kk na karę 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności. Na mocy art. 66 i 67 § 1 kk w miejsce kar jednostkowych orzeka się karę łączną 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności. Na mocy art. 73 § 1 i 2 i 74 § 2 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zawiesza się na okres próby wynoszący 5 lat, z tym, że zgodnie z treścią art. 76 § 3 kk w okresie próby oddaje się oskarżonego pod dozór kuratora. Na mocy art. 75 § 2 kk zobowiązuje się go do podjęcia nauki lub wykonywania pracy zarobkowej w okresie próby. Na mocy art. 75 § 1 kk. orzeka się ponadto grzywnę w wysokości 10.000 /dziesięć tysięcy/ złotych.
Właszczuk Tadeusz Franciszek, ur.: 29-01-1963, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 15 lutego do 4 marca 1982 r. brał udział w zbrojnym związku mającym na celu gromadzenie broni palnej i dokonywanie innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo i porządek publiczny."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 2 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od dnia 28 lutego do 4 marca 1982 r. w swoim mieszkaniu [...] posiadał bez wymaganego zezwolenia broń palną [...]"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 286 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał winnym i skazał Tadeusza Właszczuka: 1/ na zasadzie art. 276 § 2 kk na karę 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności, 2/ na zasadzie art. 286 kk na karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy art. 66 i 67 § 1 kk na w miejsce kar jednostkowych orzeka się karę łączną 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności.
Zych Sylwester, ur.: 19-05-1950, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 3 lutego do 4 marca 1982 r. brał udział w związku zbrojnym mającym na celu gromadzenie broni palnej i dokonywanie innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo i porządek publiczny"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 2 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od 3 lutego do 4 marca 1982 r. bez wymaganego zezwolenia posiadał dwa pistolety [...] wraz z amunicją tych pistoletów, przy czym pistolet TT wz. 43 kal. 7,62 mm nr 26291 wraz z dwoma magazynkami i 16 szt. amunicji zrabowany w dniu 2 lutego 1982 r. chor. WP Stanisławowi Paduchowi przez Roberta Chechłacza i Tomasza Łupanowa przechowywał w okresie od 3 do 5, między 11 a 16 i od 20 do 28 lutego 1982 r., zaś pistolet TT wz. 43 kal. 7,62 mm nr M- 5362 wraz z dwoma magazynkami i 16 szt. amunicji zrabowany w dniu 16 lutego 1982 r. chor. sztab. WP Marianowi Mirkowskiemu przez w/w przechowywał w dniach od 20 lutego do 4 marca 1982 r."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 286 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie uznał winnym i skazał Sylwestra Zycha: 1/ na zasadzie art. 276 § 2 kk na karę 4 /czterech/ lat pozbawienia wolności, 2/ na zasadzie art. 286 kk na karę 3 /trzech/ lat pozbawienia wolności. Na zasadzie art. 66 i 67 § 1 kk w miejsce kar jednostkowych orzeka się karę łączną 4 /czterech/ lat pozbawienia wolności.

Sędziowie
Chłopek Jan (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Malinowski Jan (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Skauba Józef (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik
Wybrańczyk Marian (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Jarosławski Czesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Obara Janusz (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Uczestniczył w sprawie.

Sprawy powiązane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.