Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 116/82
Pg Śl II-27/82
S-2/82
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/139
IPN BU 960/337
IPN BU 0331/104

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
19-01-1982
Data zakończenia sprawy
16-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Markowi Janowi Kryszakowi podejrzanemu o rozpowszechnianie " nielegalnego wydawnictwa "Tygodnik Wojenny" nr 3, zawierającego fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, [oraz to, że] polecił powielić wspomniane wydawnictwo na urządzeniach tzw. małej poligrafii, a następnie powielone egzemplarze przechowywał."

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kryszak Marek Jan, ur.: 28-01-1948, imię ojca: Marian
Zarzut
Oskarżony o to, że "w styczniu 1982 r. w Warszawie w warunkach obowiązywania stanu wojennego, działając w celu rozpowszechniania nielegalnego wydawnictwa "Tygodnik Wojenny" nr 3, zawierającego fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, polecił powielić wspomniane wydawnictwo na urządzeniach tzw. małej poligrafii, a następnie powielone egzemplarze przechowywał."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 48 ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154).
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał Marka Jana Kryszaka: " 1) na podstawie art. 48 ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 1 (jeden) roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności. 2) na podstawie art. art. 73 § 1 i 2, 74 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata. 3) na podstawie art. 75 § 1 kk orzeka grzywnę w wysokości 10000 (dziesięć tysięcy) złotych, na poczet której na podstawie art. 83 § 3 kk zalicza okres tymczasowego aresztowania od dnia 20 stycznia 1982 r., przyjmując jeden dzień tymczasowego aresztowania za równoważny grzywnie w wysokości 100 zł., zaś pozostałą kwotę grzywny w razie nieuiszczenia jej w terminie zamienia na podstawie art. 37 § 1 kk na karę zastępcza pozbawienia wolności przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w wysokości 100 zł., 4) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23.6.1973 r. zasądza od skazanego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych, oraz na podstawie art. 547 § 1 kpk zasądza od skazanego koszty postępowania. 5) dowody rzeczowe z k. 14-15 poz. 1, 2, 12 przekazać do depozytu w Stołecznej Dyrekcji Inwestycji Spółdzielczych w Warszawie, pozostałe zaś zniszczyć, dowody rzeczowe z k. 13 pozostawić w aktach sprawy."

Sędziowie
Darmochwał Ireneusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 06.02.1982 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Marka Kryszaka oraz brał udział w rozprawie głównej.
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 06.02.1982 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Marka Kryszaka i postanowienia z dn. 10.02.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym.
Lindecki Lech (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 10.02.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym.
Skowron Bogusław (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 06.02.1982 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Marka Kryszaka i postanowienia z dn. 10.02.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym.

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Sewruk Jeremi (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.