Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 120/82
 
Pg. Śl. II-30/82
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/141
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
20-01-1982
Data zakończenia sprawy
19-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Grażynie Różańskiej oskarżonej o popełnienie przestępstwa z art. 48 ust. 2 Dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r. - "rozpowszechniała fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny w ten sposób, że przepisane przez siebie wierszowane pismo pt. "List do Generała" zawierające takie wiadomości przekazała Andrzejowi Rakoczemu".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Różańska Grażyna, ur.: 20-12-1955, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Oskarżona o to, że "w dniu 20 stycznia 1982 r. w Warszawie rozpowszechniała fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny w ten sposób, że przepisane przez siebie wierszowane pismo pt. "List do Generała" zawierające takie wiadomości przekazała Andrzejowi Rakoczemu".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 Dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r. (Dz. U. Nr 29 poz. 154).
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał Grażynę Różańską: " 1) na podstawie art. 273 § 2 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności (jeden rok). 2) na podstawie art. art. 73 i 74 § 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby 4 lat (cztery lata). 3) na podstawie art. 75 § 1 kk wymierza karę grzywny w wysokości 5.000 złotych (pięć tysięcy) z zamianą w razie jej nieuiszczenia w terminie na karę zastępczą 50 dni pozbawienia wolności, licząc jeden dzień za równoważny 100 złotych. 4) na podstawie art. 83 § 3 kk zalicza na poczet orzeczonej kary grzywny okres tymczasowego aresztowania od dnia 21 stycznia 1982 r., licząc jeden dzień za równoważny 100 złotych. 5) na podstawie art. art. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej kwotę 2800 złotych. Zgodnie z art. 547 § 1 kpk obciąża osk. Różańską kosztami postępowania karnego."

Sędziowie
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Plichtowicz Krzysztof (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Skowron Bogusław (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Orliński Andrzej (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa

 
 
.