Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg Śl II-251/82
RSD-10/82
Sygnatury IPN
 
IPN BU 734/74
IPN BU 734/75
IPN BU 734/76
IPN BU 734/77
IPN BU 734/78
IPN BU 734/79
IPN BU 734/80
IPN BU 734/81
IPN BU 734/82
IPN BU 734/69
IPN BU 734/83

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
10-07-1982
Data zakończenia sprawy
07-11-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Tadeuszowi Wypychowi, Wojciechowi Borowskiemu, Jackowi Chmajowi, Krzysztofowi Wolickiemu, Wojciechowi Dobrzyńskiemu, Mirosławowi Radzikowskiemu, Edwardowi Mizikowskiemu, Edwardowi Piotrowskiemu, Michałowi Olszańskiemu, Jerzemu Balowi, Romanowi Włodarskiemu, Lidii Stobbe, Waldemarowi Adamowiczowi, Witoldowi Byczyńskimu, oskarżonym o działalność w MRKS po wprowadzeniu stanu wojennego oraz śledztwo przeciwko Jackowi Marczewskiemu podejrzanemu o przechowywanie wydawnictw NSZZ "Solidarność".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Adamowicz Waldemar, ur.: 05-09-1951, imię ojca: Antoni
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 30.04.1983 r. przedstawił zarzut, że "w okresie od wiosny 1982 r.do chwili zatrzymania tj. do dnia 28 kwietnia 1983 r. brał udział w związku pn. "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego struktura, organizacja i skład miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego, poprzez wydawanie i kolportowanie antypaństwowych wydawnictw propagandowych, zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz organizowanie strajków i akcji protestacyjnych, przy czym jego udział we wskazanym związku polegał na konstruowaniu i dostarczaniu urządzeń miotających, służących do rozrzucania ulotek wydawanych przez MRKS."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowieniem z dnia 7.11.1982 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Bal Jerzy, ur.: 25-06-1950, imię ojca: Henryk
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 7.12.1982 r. przedstawił zarzut, że "od kwietnia 1982 r. do dnia 7 grudnia 1982 r. w Warszawie brał udział w związku pn. "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i ustrój miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego, w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także organizowanie strajków i akcji protestacyjnych."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowieniem z dnia 7.11.1982 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Borkowski Wojciech, ur.: 10-05-1951, imię ojca: Aleksander
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 27.08.1982 r. przedstawił zarzut, że "w okresie od kwietnia 1982 r. do dnia 27 sierpnia 1982 r. w Warszawie brał udział w związku pod nazwą "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie antypaństwowych wydawnictw propagandowych zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz organizowanie strajków i akcji protestacyjnych".
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 w zb. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 27.08.1982 r. przedstawił zarzut, że "w dniu 27.08.1982 r. w Warszawie przechowywał, w celu rozpowszechniania w swoim samochodzie (...) ponad 20 tysięcy sztuk nielegalnych wydawnictw, sygnowanych przez MRKS pod tytułem "Głos Wolnego Robotnika" Nr 5 z 8.08.1982 r. i nr 11 z 18.08.1982 r., zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowieniem z dnia 7.11.1982 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Byczyński Witold, ur.: 15-06-1954, imię ojca: Czesław
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 2.12.1982 r. przedstawił zarzut, że "od kwietnia 1982 r. do dnia 2 grudnia 1982 r. w Warszawie brał udział w związku pn. "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego, w szczególności poprzez wydawanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw m. in. pisma "CDN - Głos Wolnego Robotnika", zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także organizowanie akcji protestacyjnych i strajków, zajmując się kolportażem w/w wydawnictw."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowieniem z dnia 7.11.1982 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Chmaj Jacek, ur.: 04-09-1954, imię ojca: Bogusław
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 27.08.1982 r. przedstawił zarzut, że "w okresie od kwietnia 1982 r. do dnia 26 sierpnia 1982 r. w Warszawie brał udział w związku pod nazwą "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego, w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie antypaństwowych wydawnictw propagandowych zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz organizowanie strajków i akcji protestacyjnych, przy czym we wskazanym związku pełnił czynności kierowniczej w jego organie wykonawczym tzw. "Biurze", kierując sprawami poligrafii".
Kwalifikacja
Art. 276 § 3 kk w zw. z art. 276 § 1 w zb. z art. 278 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowieniem z dnia 7.11.1982 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Dobrzyński Wojciech, ur.: 09-07-1957, imię ojca: Maciej
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 6.11.1982 r. przedstawił zarzut, że "od stycznia 1982 r. do dnia 9 lipca 1982 r., a następnie od dnia 16 września 1982 r. do dnia 5 listopada 1982 r. w celu rozpowszechniania sporządzał wydawnictwa "Przetrwanie" i inne zawierające fałszywe wiadomości o sytuacji politycznej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także wzywające do popełniania przestępstw tj. organizaowania strajku w dniu 10 listopada 1982 r., a także w celu osłabienia gotowości obronnej PRL napisał dwa artykuły zawierające fałszywe wiadomości o sytuacji materialnej kadry zawodowej Wojska Polskiego, które mogły tę gotowość osłabić".
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 1 i ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1982 r. o stanie wojennym oraz z art. 281 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 6.11.1982 r. przedstawił zarzut, że "od bliżej nieustalonego czasu do dnia 9 lipca 1982 r., a następnie od dnia 16 września 1982 r. brał udział w związku pn. "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego, w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie antypaństwowych wydawnictw propagandowych zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także organizowanie strajków i aktów protestacyjnych".
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 6.11.1982 r. przedstawił zarzut, że "będąc pozbawiony wolności na podstawie prawnego nakazu internowania wydanego przez organ państwowy Komendanta Stołecznego MO w Warszawie uwolnił się sam w dniu 16 września 1982 r. i ukrywał się przed władzami państwowymi do dnia 5 listopada 1982 r. kiedy to został zatrzymany przez organa MO".
Kwalifikacja
Art. 256 § 1 kk w zw. z art. 49 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowieniem z dnia 7.11.1982 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Marczewski Jacek, ur.: 05-10-1959, imię ojca: Bernard
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 10.07.1982 r. przedstawił zarzut, że: "w okresie do 8 lipca 1982 r. w Warszawie przechowywał, w celu rozpowszechniania, nielegalne wydawnictwa sygnowane przez NSZZ "Solidarność" zatytułowane "Ściągawka", zawierające fałszywe wiadomości - w szczególności dotyczące represjonowania pracowników Huty im. Lenina przez kierownictwo tego zakładu - mogące wywołać niepokój publiczny."
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 2 w zw. z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej postanowieniem z dnia 11.08.1982 r. umorzył postępowanie karne wobec Jacka Marczewskiego wobec braku dostatecznych dowodów popełnienia przez niego przestępstwa.
Mizikowski Edward, ur.: 05-09-1952, imię ojca: Antoni
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 29.11.1982 r. przedstawił zarzut, że "od kwietnia 1982 r. do dnia 29 listopada 1982 r.w Warszawie brał udział w związku pod nazwą "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie, ustrój i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także wzywające do organizowania strajków i akcji protestacyjnych przy czym we wskazanym związku pełnił czynności kierownicze jako członek jego organu decyzyjnego tzw. "Piątki".
Kwalifikacja
Art. 276 § 3 kk w zw. z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 2 kk w zw. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowieniem z dnia 7.11.1982 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Olszański Michał, ur.: 29-07-1954, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Podprokurator Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu dnia 30.12.1982 r. przedstawił zarzut, że: "w okresie od sierpnia 1982 r. uczestniczył w nielegalnym związku o nazwie Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska, mającym na celu przestępstwo".
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowieniem z dnia 7.11.1982 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Piotrowski Edward, ur.: 13-10-1941, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 29.11.1982 r. przedstawił zarzut, że "w okresie od kwietnia 1982 r. do dnia 29 listopada 1982 r. w Warszawie brał udział w związku pod nazwą "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie, ustrój i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także wzywające do organizowania akcji protestacyjnych i strajków, przy czym we wskazanym związku pełnił czynności kierownicze jako członek jego organu decyzyjnego tzw. "Piątki".
Kwalifikacja
Art. 276 § 3 kk w zw. z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 2 kk w zw. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowieniem z dnia 7.11.1982 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Radzikowski Mirosław, ur.: 16-05-1955, imię ojca: Karol
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 12.11.1982 r. przedstawił zarzut, że "od bliżej nieustalonego czasu do dnia 12.11.1982 r. w Warszawie przewoził w celu rozpowszechnienia wydawnictwa nielegalne pn. "CDN-Głos Wolnego Robotnika" zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 12.11.1982 r. przedstawił zarzut, że "od bliżej nieustalonego czasu do dnia 12 listopada 1982 r. w Warszawie brał udział w związku pn. "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie antypaństwowych wydawnictw propagandowych zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także organizowanie strajków i akcji protestacyjnych".
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 w zb. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowieniem z dnia 7.11.1982 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Stobbe Lidia, ur.: 10-10-1953, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 9.12.1982 r. przedstawił zarzut, że "w okresie od kwietnia 1982 r. do dnia 8 grudnia 1982 r. brała udział w związku pn. "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i ustrój miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego, w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także organizowanie strajków i akcji protestacyjnych."
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowieniem z dnia 7.11.1982 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Włodarski Roman, ur.: 24-10-1938, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 9.12.1982 r. przedstawił zarzut, że "w okresie od kwietnia 1982 r. bierze udział w związku pn. "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego, w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie antypaństwowych wydawnictw propagandowych zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz organizowanie akcji protestacyjnych i strajków, przy czym we wskazanym związku pełnił czynności kierownicze jako "szef służby finansowej MRKS".
Kwalifikacja
Art. 276 § 3 kk w zw. z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 278 § 2 kk w zw. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowieniem z dnia 7.11.1982 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Wolicki Krzysztof, ur.: 19-09-1925, imię ojca: Bolesław
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 9.10.1982 r. przedstawił zarzut, że "w tym samym miejscu i czasie działając we wspomnianym związku sporządzał wydawnictwo "CDN - Głos Wolnego Robotnika", organ MRKS - w celu jego rozpowszechnienia, które zawierało fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
NIE
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 9.10.1982 r. przedstawił zarzut, że "w okresie od kwietnia 1982 r. do dnia 14 lipca 1982 r. w Warszawie brał udział w związku pod nazwą "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie antypaństwowych wydawnictw propagandowych zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także organizowanie strajków i akcji protestacyjnych".
Kwalifikacja
Art. 276 § 1 w zb. z art. 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowieniem z dnia 7.11.1982 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.
Wypych Tadeusz Piotr, ur.: 01-04-1952, imię ojca: Aleksander
Zarzut
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dnia 26.08.1982 r. przedstawił zarzut, że "w okresie od kwietnia 1982 r. do dnia 26 sierpnia 1982 r. w Warszawie brał udział w związku pod nazwą "Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności", którego istnienie i struktura miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jego celem było przestępcze naruszanie obowiązującego porządku prawnego w szczególności poprzez wydawanie i kolportowanie antypaństwowych wydawnictw propagandowych zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny oraz organizowanie strajków i akcji protestacyjnych, przy czym we wskazanym związku pełnił czynności kierownicze w jego organie wykonawczym tzw. "Biurze" kierując sprawami poligrafii".
Kwalifikacja
Art. 276 § 3 kk w zw. z art. 276§ 1 w zb. z art. 278 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowieniem z dnia 7.11.1982 r. umorzył postępowanie karne na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 r. o amnestii.

Sędziowie
Bakalarski Czesław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 24.06.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Edwarda Mizikowskiego, Wojciecha Borkowskiego, Tadeusza Wypycha i Jerzego Bala.
Bem Bogusław (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 6.04.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Michała Olszańskiego.
Chmielewski Remigiusz (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 6.07.1983 r. o przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec Wojciecha Dobrzyńskiego i Mirosłąwa Radzikowskiego.
Czech Karol (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 8.01.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Michała Olszańskiego.
Czech Karol (por.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 6.04.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Michała Olszańskiego.
Dewiński Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 29.11.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Wojciecha Dobrzyńskiego i Mirosława Radzikowskiego, z dn. 22.01.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Mirosława Radzikowskiego oraz w postanowieniu z dn. 29.10.1982 r. o zmianie środka zapobiegawczego wobec Krzysztofa Wolickiego.
Dubiel Lech (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 29.11.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Wojciecha Dobrzyńskiego i Mirosława Radzikowskiego.
Franczyk Antoni (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 8.01.1983 r. i 6.04.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Michała Olszańskiego.
Kosmal Stanisław (mjr)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 24.06.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Edwarda Mizikowskiego, Wojciecha Borkowskiego, Tadeusza Wypycha i Jerzego Bala.
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień o przedłużeniu aresztu tymczasowego wobec Tadeusza Wypycha, Jacka Chmaja, Wojciecha Borkowskiego, Edwarda Mizikowskiego, Lidii Stobbe, Witolda Byczyńskiego, Jerzego Bala, Mirosława Radzikowskiego i Wojciecha Dobrzyńskiego, z dn. 3.02.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Mirosława Radzikowskiego oraz z dn. 26.05.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Wojciecha Dobrzyńskiego i Mirosława Radzikowskiego.
Maciejko Jan (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 8.01.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Michała Olszańskiego.
Malinowski Jan (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 25.02.1983 r. o przedłużeniu aresztu tymczasowego wobec Tadeusza Wypycha, Jacka Chmaja, Wojciecha Borkowskiego; z dn. 2.03.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Mirosława Radzikowskiego oraz z dn. 7.11.1983 r. o zastosowaniu amnestii wobec oskarżonych.
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień o przedłużeniu aresztu tymczasowego wobec Tadeusza Wypycha, Jacka Chmaja, Wojciecha Borkowskiego, Edwarda Mizikowskiego, Lidii Stobbe, Witolda Byczyńskiego, Jerzego Bala, Mirosława Radzikowskiego i Wojciecha Dobrzyńskiego; z dn. 29.11.1982 r. oraz 26.05.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Wojciecha Dobrzyńskiego i Mirosława Radzikowskiego; z dn. 2.03.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Mirosława Radzikowskiego, z dn. 5.05.1983 r. o przedłużeniu środka zapobiegawczego wobec Wojciecha Dobrzyńskiego i Mirosława Radzikowskiego oraz z dn. 7.11.1983 r. o zastosowaniu amnestii wobec oskarżonych.
Oziębło Wojciech (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
/s. wojsk - deleg./ Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 24.06.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Edwarda Mizikowskiego, Wojciecha Borkowskiego, Tadeusza Wypycha i Jerzego Bala.
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 27.12.1982 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Jacka Chmaja; z dn. 29.10.1982 r. o zmianie środka zapobiegawczego wobec Krzysztofa Wolickiego, z dn. 21.01.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Wojciecha Dobrzyńskiego, Wojciecha Borkowskiego i Jerzego Bala, z dn. 5.05.1983 r. o przedłużeniu środka zapobiegawczego wobec Wojciecha Dobrzyńskiego i Mirosława Radzikowskiego.
Steckiewicz Zbigniew (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień o przedłużeniu aresztu tymczasowego wobec Tadeusza Wypycha, Jacka Chmaja, Wojciecha Borkowskiego, Edwarda Mizikowskiego, Lidii Stobbe, Witolda Byczyńskiego, Jerzego Bala, Mirosława Radzikowskiego i Wojciecha Dobrzyńskiego; z dn. 26.05.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Wojciecha Dobrzyńskiego i Mirosława Radzikowskiego oraz z dn. 7.11.1983 r. o zastosowaniu amnestii wobec oskarżonych.
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 25.02.1983 r. o przedłużeniu aresztu tymczasowego wobec Tadeusza Wypycha, Jacka Chmaja, Wojciecha Borkowskiego; z dn. 27.12.1982 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Jacka Chmaja; z dn. 21.01.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Wojciecha Dobrzyńskiego, Mirosława Radzikowskiego, Jerzego Bala; z dn. 6.07.1983 r. o przedłużeniu aresztu tymczasowego wobec Wojciecha Dobrzyńskiego i Mirosława Radzikowskiego; z dn. 22.01.1983 r. i 3.02.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Mirosława Radzikowskiego.
Zgoda Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 29.10.1982 r. o zmianie środka zapobiegawczego wobec Krzysztofa Wolickiego, z dn. 21.01.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Wojciecha Dobrzyńskiego, Wojciecha Borkowskiego, Jerzego Bala; z dn. 22.01.1983 r. i 3.02.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Mirosława Radzikowskiego.

Prokuratorzy
Antecki Stefan (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Cabański Bolesław (por.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Dobiński Gracjan (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Fronczak Grzegorz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Jarosławski Czesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Kołpacki Bolesław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Krajewski Ryszard (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Mazek Kazimierz (ppor.)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
Piekarski Zdzisław
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Walczyk Marek (por.)
Prokuratura
brak informacji w aktach -

 
 
.