Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. W. 140/83
Pg. Śl. II-361/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 960/603
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
05-11-1982
Data zakończenia sprawy
20-05-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Markowi Hołuszce, oskarżonemu o działalność w NSZZ Solidarność po 13.12.1983 r. oraz o posługiwanie się sfałszowanym dowodem osobistym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Hołuszko Marek, ur.: 08-07-1950, imię ojca: Aleksander
Zarzut
Oskarżony o to, że: "W okresie od 13 grudnia 1981 roku do dnia 19 listopada 1982 r. w Warszawie brał udział w konspiracyjnych strukturach "Solidarności", których istnienie i sposób organizacji miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych."
Kwalifikacja
Art. 278 § 1 kk
Skazany
TAK
Zarzut
Oskarżony o to, że: "W okresie od bliżej nie ustalonego dnia do dnia 19 listopada 1982 r. w Warszawie używał jako autentycznego sfałszowanego przez przerobienie dowodu osobistego, wystawionego na nazwisko Jana Szulima".
Kwalifikacja
Art. 265 § 1 kk w zb. z art. 30 dekretu z dnia 22.10.1951 r. o dowodach osobistych
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie wyrokiem z dnia 20.05.1983 r. uznał Marka Hołuszkę "za winnego dokonania tego, że: I. w okresie od 13 grudnia 1981 r. do dnia 19 listopada 1982 r. w Warszawie, jako członek zawieszonego, a następnie zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od udziału w działalności tego związku, lecz dalej ją kontynuował, - tj. winnego popełnienia przestępstwa określonego w art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym [...] II. uznaje za winnego popełnienia przestępstwa określonego w pkt II aktu oskarżenia - tj. winnego popełniania przestępstwa określonego w art. 265 § 1 kk w zb. z art. 20 dekretu z dnia 22.10.1951 r. o dowodach osobistych [...]". Za wyżej opisane czyny Marek Hołuszko został skazany na karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Ponadto oskarżonego obciążono grzywną w wysokości 50000 zł. W przypadku nieuiszczenia wymierzonej kary w terminie grzywna miała być zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 250 dni, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w kwocie 200 zł. Na poczet orzeczonej kary grzywny sąd zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 19 listopada 1982 r., przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 400 zł. Na podstawie art. art. 1-3 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w kwocie 11000 zł, zaś na podstawie art. 547 § 1 kpk obciążono go kosztami postępowania w sprawie.

Sędziowie
Jeż Józef (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 27.04.1983 r. o przekazaniu sprawy Marka Hołuszki Sądowi Warszwskiego Okręgu Wojskowego.
Juszczak Józef (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 27.04.1983 r. o przekazaniu sprawy Marka Hołuszki Sądowi Warszwskiego Okręgu Wojskowego.
Lindecki Lech (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 19.04.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Marka Hałuszki.
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 19.04.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Marka Hałuszki.
Plichtowicz Krzysztof (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Przewodniczył rozprawie głównej oraz brał udział w wydaniu postanowień z dn. 17.01.1983 r. i 19.04.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Marka Hołuszki.
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 17.01.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Marka Hałuszki.
Sułek Mirosław (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w rozprawie głównej.
Surowiecki Zenon (kmdr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w rozprawie głównej.
Urbanowicz Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 17.01.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Marka Hałuszki.
Wojtczak Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 27.04.1983 r. o przekazaniu sprawy Marka Hołuszki Sądowi Warszwskiego Okręgu Wojskowego.

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Draczkowski Zbigniew (por.)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
Dutkiewicz Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Jarosławski Czesław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Sadrakuła Wojciech (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa

 
 
.