Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg.Śl II 297/82
 
Sygnatury IPN
 
IPN BU 960/546
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
24-08-1982
Data zakończenia sprawy
15-11-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Śledztwo Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie w sprawie rozpowszechniania na terenie Ciechanowa ulotek zawierających "fałszywe wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" oraz wzywających do organizowania akcji protestacyjnych. Śledztwo zostało umorzone "z uwagi na niewykrycie sprawców przestępstw".

Podejrzani / Oskarżeni
 

Sędziowie

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Twórca postanowienia z dnia 30 VIII 1982 r. o wszczęciu śledztwa w trybie doraźnym.
Makuliński Bogdan (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Twórca postanowienia z dnia 15 XI 1982 r. o umorzeniu śledztwa.
 
 
.