Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 701/82
Pg.Śl.II.291/82
II Ds 87/82
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/624
IPN BU 1357/625
IPN BU 1357/626
IPN BU 1357/627
IPN BU 960/543

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
06-02-1980
Data zakończenia sprawy
02-12-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Wojciechowi Ziembińskiemu oskarżonemu o udział w nielegalnym związku, którego działalnośc była szkodliwa dla ustroju PRL.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Ziembiński Wojciech, ur.: 22-03-1925, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od dnia 10 lutego 1979 r. do 11 listopada 1980 r. brał udział w związku pod nazwą Komitet Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu", którego celem była działalność przestępcza polegająca na redagowaniu, drukowaniu i rozpowszechnianiu czasopisma pt. "Rzeczpospolita" oraz ulotek, które w swej treści lżyły i poniżały Polską Rzeczpospolitą Ludową, jej ustrój oraz naczelne organy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 276 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk i w zw. z art. 273 § 1 kk i w zw. z art. 10 § 2 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie postanowił zawiesić postępowanie wobec oskarżonego do czasu ustania przeszkody (zły stan zdrowia).

Sędziowie
Gdowski Zdzisław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o przedłużeniu aresztu tymczasowego.
Gdowski Zbigniew (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o przedłużeniu aresztu tymczasowego.
Gruszczyński Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o przedłużeniu aresztu tymczasowego.
Kaszycki Andrzej (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku podejrzanego o uchylenie tymczasowego aresztu.
Kwaśny Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztu.
Lewandowski Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o zawieszeniu postępowania.
Majorowicz Maciej (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu zażalenia oskarżonego.
Mielczarek Jerzy (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku podejrzanego o uchylenie tymczasowego aresztu.
Milczanowski Jerzy (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku podejrzanego o uchylenie tymczasowego aresztu.
Monarcha Władysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o zawieszeniu postępowania.
Olczak Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku podejrzanego o uchylenie tymczasowego aresztu.
Oleszczuk Dariusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o przedłużeniu aresztu tymczasowego.
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o przedłużeniu aresztu oraz postanowienie o zawieszeniu postępowania.
Tracz Jerzy (mjr)
Sąd
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie o przedłużeniu aresztu tymczasowego.

Prokuratorzy
Długokęcki Ryszard (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Przesłanie aktu oskarżenia.
Gonciarz Tadeusz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Jackowska Anna
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Warszawa
Uwagi
Zawiadomienie o odwołaniu listów gończych.
Kubala Włodzimierz (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Postanowienie o wydłużeniu czasu trwania śledztwa.
Pancer M.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Warszawa
Uwagi
Postanowienie o wydłużeniu czasu trwania śledztwa.
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Uwagi
Wniosek o przedłużenie aresztu tymczasowego.
Sewruk Jeremi (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Warszawa
Uwagi
Udział w posiedzeniu dot. zawieszenia postępowania.
Zwoliński Zbigniew
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Warszawa
Uwagi
Postanowienie o wydłużeniu czasu trwania śledztwa.

 
 
.